X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36123

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy 1 szkoły podstawowej

ZAJECIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ-
PROPOZYCJA DO WYKORZYSTANIA PRZEZ NAUCZYCIELI

CELE:

EDUKACJA POLONISTYCZNA

- kształtowanie trzech płaszczyzn w procesie pisania: wzrokowej, słuchowej, wyobrażeniowo-pamięciowej
- ukierunkowywanie rozwoju analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej i słuchowo-wzrokowej
- rozwijanie rozumienia treści w różnych formach czytania- pasywnego, cichego, głośnego
- usprawnianie logicznego myślenia
- wzbogacanie sfery językowo-poznawczej
- wdrażanie do zabawy żywym słowem poprzez uwrażliwianie na tempo, barwę i intonację
- zachęcanie do wypowiadania się całym zdaniem
- wykorzystanie technologii TIK poprzez pracę z komputerem - kombinatoryka wyrazowa i zdaniowa

EDUKACJA MATEMATYCZNA

- rozwijanie zdolności poznawczych, logicznego myślenia, klasyfikowania, różnicowania, porównywania, planowania
- kształtowanie rozumienia pojęcia liczby naturalnej w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym
- doskonalenie umiejętności wykonywania poznanych działań matematycznych
- różnicowanie podstawowych figur geometrycznych
- rozróżnianie podstawowych jednostek miary
- doskonalenie techniki przeliczania na konkretach i w pamięci oraz pełnymi dziesiątkami
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania i układania prostych zadań tekstowych

ZADANIA:

EDUKACJA POLONISTYCZNA

1.Ćwiczenia orientacji kierunkowej związane z percepcją słuchową oraz funkcji wzrokowej orientacji przestrzennej na podstawie materiału obrazkowego i abstrakcyjnego
2. Zabawy i zagadki ruchowe ( np. pstrykanie, gniecenie, zabawy paluszkowe, taneczne, rzuty, chwyty)
3. Ćwiczenia manualne usprawniające ruchy ręki ( np. układanki, wydzieranki, wycinanki, wypychanki)
4. Ćwiczenia graficzne usprawniające drobne ruchy ręki ( np. rysowanie wzorów po śladzie, szlaczki lireropodobne i obrazkowe)
5. Dobieranie par liter małych i dużych, drukowanych i pisanych. Utrwalenie pojęcia samogłoski i spółgłoski. Dobór par jednakowych sylab. Pisanie sylab z pamięci i ze słuchu. Tworzenie wyrazów z sylab.
6. Ćwiczenia w czytaniu, np.:
- czytanie całościowe sylab i wyrazów
- czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami, tzw. falbankowanie
- naprzemienne wystąpienia lektorów
- czytanie selektywne
- czytanie z przesłoną
- czytanie chóralne
- czytanie ze zrozumieniem
- technika czytania
7. Ćwiczenia w pisaniu:
- kreślenie dużych liter w powietrzu
- pisanie dużych liter na dużych płaszczyznach
- malowanie liter farbą, wodzenie po wzorze, pisanie za pomocą szablonu, obwodzenie wzoru litery
- samodzielne pisanie liter i sylab
- przepisywanie sylab ,wyrazów i zdań
- rozsypani sylabowe, wyrazowe, luki zdaniowe
- układanie i zapisywanie zdań
- pisanie ze słuchu, z pamięci, przepisywanie zdań,
- praca z tekstem- wyszukiwanie odpowiednich fragmentów
- układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania
-wybrane ćwiczenia kombinatoryki wyrazowo-zdaniowej- zabawy w ramach TIK
8. Ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu:
- wypowiadanie się pełnym zdaniem
- wzbogacanie słownictwa
- kultura wypowiedzi i żywego słowa
9. Ćwiczenia w zakresie samokształcenia:
- korzystanie z różnych źródeł informacji tradycyjnych i wirtualnych ( słowniki, encyklopedie, leksykony, atlasy, dziecięce czasopisma, zasoby Internetu, itp.) - porządkowanie i wykorzystywanie zdobytych wiadomości w praktyce

EDUKACJA MATEMATYCZNA

1. Określanie położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni,
klasyfikowanie przedmiotów według cech jakościowych, ilościowych i wielkościowych
2. Rozpoznawanie kształtów figur w otoczeniu
3. Kreślenie podstawowych figur geometrycznych
4. Zapisywanie cyfr, porównywanie liczb
5. Przeliczanie na konkretach i w pamięci oraz pełnymi dziesiątkami , rozkładanie liczby
na składniki
6. Rozwiązywanie i konstruowanie prostych zadań tekstowych
7. Odczytywanie wskazań zegarów, kalendarzy, obliczenia pieniężne, mierzenie przedmiotów, szacowanie z zastosowaniem tych wiadomości w rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych
8. Warcaby, gry planszowe, gry logiczne w rozwijaniu myślenia strategicznego, logicznego
i rozumienia zasad- rozwiązywanie problemów, działania twórcze, eksploracja świata

FORMA ZAJĘĆ:

- praca indywidualna
- praca grupowa

Czasowy rozkład realizowanych treści będzie wynikał z aktualnych potrzeb uczniów

OPRACOWAŁA BARBARA KOŃCZAK
NAUCZYCIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR8 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.