X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35635
Dział: Gimnazjum

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - język angielski

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

JĘZYK ANGIELSKI

Nazwisko i imię:
Klasa:
Rok szkolny:
Diagnoza: dysleksja rowojowa

Symptomy trudności:
trudności z zapamiętywaniem słówek, struktur gramatycznych,
problemy z budowaniem wypowiedzi ustnych,
trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego,
problemy z odróżnianiem słów podobnie brzmiących,
błędy w pisaniu – trudności z odróżnianiem wyrazów podobnych, gubienie drobnych elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter,
trudności z poprawnym pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi ustnych,
kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej,

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

dawać łatwiejsze zadania,
nie wyrywać do odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie się i przypomnienie słówek i zwrotów,
dawać więcej czasu na opanowanie nowego materiału,
w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet wypowiadać je przesadnie poprawnie,
można pozwolić na korzystanie z dyktafonu podczas lekcji,
nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem,
w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażenie wyrazu, literownie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter,
przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika,
w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmya w postaci graficznej wykresów, tabeli, rysunków,
podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterysycznymi dla języka obcego,
prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów,
dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne,
oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie jezyka, kłaść większy nacisk na wypowiedzi ustne,
liberlanie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma,

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
Nazwisko i imię:
Klasa:
Rok szkolny:

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego w stosunku do możliwości ucznia.

1. Zasady prezentacji materiału:
wydawanie jasno sprecyzowanych poleceń,
przekazywanie treści w jasnej, prostej i krótkiej formie,
zminiejszenie materiału przepisywanego z tablicy do zeszytu,
skupienie uwagi dziecka na tym co najważniejsze (wyróżnienie kolorem),
udzielanie dziecku czasu do namysłu,
w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet
wypowiadać je przesadnie poprawnie,
nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania
synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem,
w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażenie wyrazu, literownie, pisanie palcem na
ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter,
przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika,
w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmya w postaci graficznej wykresów, tabeli,
rysunków,
podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze
zjawiskami gramatycznymi charakterysycznymi dla języka obcego,
prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów,
zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania, pozostawienie większej ilości czasu na ich
przyswojenie,

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności.
zadawanie prac domowych sformułowanych w sposób jasny i przejrzysty,
zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie,
dzielenie zadań i prac domowych na mniejsze zadania cząstkowe,
sprawdzanie stopnia zrozumienia wprowadzonego materiału,
udzielenie czasu do namysłu i delikatne naprowadzanie podczas odpowiedzi ustnej,
dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne,
odpytywanie po uprzedzeniu: kiedy i zczego dokładnie uczeń będzie pytany,
wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych
zdań na dany temat,
liberlanie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma,
oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie jezyka, kłaść większy nacisk na
wypowiedzi ustne,

3. Zasady oceniania.
dostosowanie wymagań do możliwości ucznia,
przy ocenie prac pisemnych uwzgledniać możliwość występowania błędów graficznych,
nie ocenianie graficznej strony pisma,
ocenianie zadań klasowych pod względem merytorycznym, a nie graficznym,
nie wymaganie czytania na głos w obecności klasy podczas wypowiedzi ustnych i czytania,
ocenianie poprawności toku rozumowania i właściwego wyniku, a nie poprawności zapisu,
uwzglednienie możliwości mylenia znaków przy ocenianiu zadań i prac klasowych,
ocenianie pomysłowości, chęci i przygotownia do przedmiotu,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.