X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35636
Dział: Gimnazjum

Writing a recipe. Konspekt lekcji języka angielskiego

KONSPEKT LEKCJI J. ANGIELSKIEGO

NAUCZYCIEL: Laura Kaczyna-Szczęch
KLASA: IIA Gim
DATA: 13.12.2016r

CELE LEKCJI:

Cel główny: umiejętność napisania przepisu kulinarnego w języku angielskim.

Cele operacyjne:

1.Wiadomości – uczeń potrafi:

wymienić nazwy różnych owoców i warzyw w języku angielskim (poznane na poprzedniej lekcji i utrwalone w czasie bieżącej)
wymienić nazwych posiłków
wymienić nazwy sprzętów kuchennych
posługiwać się czasownikami związanymi z gotowaniem
opisać smak i konsystencję potraw
odpowiadać na pytania związane z jedzeniem i gotowaniem
tłumaczyć krótkie zdania zawierające rzeczowniki określające ilość
stosować tryb rozkazujący
budować zdania w czasie teraźniejszym Present Simple Tense
przytaczać informacje usłyszane

2.Umiejętności – uczeń potrafi:

porządkować informacje
weryfikować informacje przeczytane i usłyszane
zastosować słownictwo poznane na lekcji
wyszukiwać informacje i formułować wnioski
napisać przepis kulinarny

3.Postawy – uczeń potrafi:

pracować w parach
pracować w grupach
pracować indywidualnie

METODY NAUCZANIA:

1.Podające:

objaśnianie
wyjaśnianie

2.Problemowe - aktywizujące

1. praca z podręcznikiem
2. praca z tekstem czytanym
3. praca z tekstem słuchanym
4. praca w parach/grupach

POMOCE:

podręcznik
tablica interaktywna
kserokopie z ćwiczeniem
paseczki papieru ze zdaniami do tłumaczenia
karteczki samoprzylepne
rekwizyty

TEMAT LEKCJI: Writing a recipe.
Pisanie przepisu kulinarnego.

TOK LEKCJI

I. FAZA WSTĘPNA

1. Czynności organizacyjne:
- powitanie klasy
- sprawdzenie obecności
- zapis tematu w dzienniku

II. FAZA REALIZACYJNA

1. Nauczyciel prosi uczniów aby opisali co widzą na zdjęciu na tablicy interaktywnej. Ta rozmowa ma na celu przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji.
2. Następnie nauczyciel zadaje uczniom pytania sprawdzające wiadomości dotyczace słownictwa i wyrażeń gramatycznych związanych z jedzeniem i gotowaniem..
3. W ramach powtórzenia przerobionego wcześniej słownictwa, a potrzebnego do bieżącej lekcji nauczyciel prosi uczniów o wylosowanie karteczek na których znajdują się zdania do tłumaczenia z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski.
4. Nauczyciel wybiera dwóch uczniów i prosi ich aby przylepili karteczki z nazwami sprzętu kuchennego do właściwych rekwizytów.
5. Nauczyciel uruchamia ćwiczenie interaktywne na tablicy i prosi uczniów o podanie właściwej odpowiedzi. Uczniowie powtarzają czasowniki związne z gotowanie.
6. Uczniowie zapisują temat lekcji. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej przepis kulinarny. Uczniowie czytają tekst i formułują zasady pisania przepisu kulinarnego. Uczniowie robią notatkę w zeszycie.
7. Nauczyciel prosi uczniów aby spojrzeli na ćwiczenie 10 ze str 67, ich zadaniem będzie uzupełnienie przepisu kulinarnego właściwym słownictwem.
8. Nauczyciel wybiera dwie pary uczniów. Każdy zespół musi przygotować jedno danie: tortilę i sałatkę. Jeden uczeń wykonuje danie a drugi zapisuje poszczególne czynności na tablicy tak aby powstał przepis kulinarny. Pozostali uczniowie sprawdzaja poprawność zapisu. Uczniowie kończą danie i częstują nauczycieli. Uczniowie zapisują jeden wybrany przepis w zeszycie.

III. FAZA PODSUMOWUJĄCA

1. Utrwalenie wiadomości- nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie tekstu piosenki pt:" Curry Lamb" z lukami do uzupełnienia. Uczniowie słuchają piosenki i uzupełniają tekst.
2. Nauczyciel wyświetla uczniom kolejne zadanie a uczniowie wybierają prawidłową odpowiedź.
3. Nauczyciel zadaje pracę domową.
4. Pochwalenie uczniów za wspaniałą pracę na lekcji.
5. Nauczyciel wystawia oceny za aktywność.
6. Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.