X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35625
Przesłano:

Bawimy się mozaiką geometryczną. Rozpoznawanie prostokątów, kwadratów, trójkątów. Scenariusz zajęć klas I

Scenariusz zajęć

nauczyciel prowadzący:
klasa: I C
lekkim
data: 2
temat kompleksowy: Gry i zabawy. Jak spędzamy wolny czas?
temat dnia: Bawimy się mozaiką geometryczną. Rozpoznawanie prostokątów, kwadratów, trójkątów.
liczba godzin: 1 (zajęcia edukacyjne

Cele ogólne zajęć:
Rozpoznawanie prostokątów, kwadratów i trójkątów
Omówienie właściwość figur geometrycznych, kwadratu, prostokąta i trójkąta
Wyszukiwanie kształtów figur geometrycznych w otaczającym świecie
Tworzenie obiektów z figur geometrycznych
Cele szczegółowe:
Dziecko potrafi:
nazwać, wskazać figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt
wymienić, wskazać na właściwości figur geometrycznych, po których można je rozpoznać
przyporządkować wylosowaną figurę geometryczną do odpowiedniego zbioru z prostokątami, kwadratami, trójkątami
wyszukać w klasie przedmioty w kształcie kwadratu, prostokąta i trójkąta
ułożyć obiekty z figur geometrycznych

Metody pracy:
elementy metody problemowej, zadania do wykonania, praca z mozaiką geometryczną- origami płaskim, pogadanka
Formy pracy: praca indywidualna, praca zespołowa
Pomoce dydaktyczne: figury geometryczne wycięte z papieru technicznego- prostokąt, kwadrat trójkąt, magnesy, mazaki do pisania na tablicy magnetycznej, tablica, koszyk z figurami geometrycznymi wyciętymi z papieru kolorowego, przedmioty znajdujące sie w klasie w kształcie figur geometrycznych, mozaika geometryczna w dużym formacie, koperty z mozaiką geometryczną w małym formacie, kleje, białe kartki papieru A4, piktogramy
Przebieg zajęć
1.Omówienie nazw figur geometrycznych i ich własności
a. Nauczyciel zawiesza na tablicy magnetycznej prostokąt i pyta uczniów- Co to z figura? Ile ma boków? Czy wszystkie boki są równe? Czym się boki różnią od siebie? Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytania nauczyciela. Wspólnie przeliczają liczbę boków. Wybrany uczeń pokazuje ,które boki są dłuższe, które krótsze. Uczniowie w celu sprawdzenia zaznaczają na linijce długość krótszego i dłuższego boku. Bez precyzyjnego odczytywania miary. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dochodzą do wniosku, że prostokąt można rozpoznać po dwóch takich samych krótszych bokach i po dwóch takich samych dłuższych bokach . 
b. Nauczyciel zawiesza na tablicy magnetycznej kwadrat pyta uczniów- Co to z figura? Ile ma boków? Czy wszystkie boki są równe, takie same pod względem długości? Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela. Nauczyciel prosi wybranego ucznia, aby zaznaczył na linijce długość jednego z boków i sprawdził, czy pozostałe boki maj tą samą długość. W drodze podsumowania prosi ucznia, aby powiedział, po czym można poznać kwadrat.
c. Nauczyciel zawiesza na tablicy magnetycznej trójkąt pyta uczniów- Co to z figura? Po czym można ją poznać? Ile ma boków? Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dochodzą do winsoku, że trójkąt posiada trzy boki.
2. Przyporządkowywanie wybranej figury do odpowiedniego zbioru z figurami.
Nauczyciel tworzy wokół zawieszonych figur geometrycznych na tablicy zbiory za pomocą mazaka. Prosi chętnych uczniów o wylosowanie z koszyka figury i przyporządkowanie jej do odpowiedniego zbioru pod względem kształtu. Uczniowie, których rozwój mowy pozwala na mówienie, proszeni są przez nauczyciela o nazwanie wylosowanej figury.
3. Wyszukiwanie w klasie przedmiotów w kształcie figur geometrycznych. Nauczyciel wyjaśnia uczniom,że przedmioty które nas otaczają w domu, w szkole na dworze mają różne kształty, również kształty omawianych figur geometrycznych, prosi uczniów,aby rozejrzeli sie po sali i poszukali przedmioty kolejno w kształcie prostokąta, kwadratu, trójka.
4.Tworzenie na tablicy z mozaiki geometrycznej dużego formatu obiektów.
a. Nauczyciel prosi chętnych uczniów o utworzenie kolejno np.: domu, samochodu z figur geometrycznych. Przy tworzeniu kolejno każdego z obiektów uczniowie nazywają figury geometryczne lub pokazują palcem na wymienioną przez nauczyciela.
b. Nauczyciel prosi, aby uczniowie wykazując się swoją pomysłowością stworzyli samodzielną prace z mozaiki geometrycznej.
5. Podsumowanie pracy dzieci. Stworzenie wystawy prac na tablicy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.