X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35630

Owad czy nie owad? - badania naukowe dla drugoklasistów. Scenariusz zajęć z języka angielskiego

PLAN ZAJĘĆ
I. Wprowadzenie
1. Powitanie – Hello song
Teacher: Let’s sing our greeting song. Stand up, please. /uczniowie śpiewają I gestami pokazują znaczenie słów/
Hello, hello, how are you today? I’m fine. I’m fine. It’s English, Hooray! Hello, hello, how are you today? I’m fine. I’m fine. Let’s work and play! /Bugs World 2, Macmillan/
2. Rozgrzewka językowa Let’s talk
Teacher: And now let’s talk. Look at the board. /wskazuje planszę z poznanym już pytaniem How many...?, zwraca się do jednego z uczniów/ How many legs? /wskazuje na swoje nogi/ Student: Two T: Yes, two legs./pokazuje obrazek motyla/ How many wings? S: Two T: Yes, two wings. Let’s play legs and wings. .Stand up, please. /n-l tłumaczy reguły zabawy: uczniowie klepią się po nogach lub machaja skrzydłami na dźwięk odpowiedniego słowa/ T: O.K. Are you ready? Let’s start! Legs! Wings! Legs! Legs! Wings! Legs! Wings! Wings! etc. Great! You catch it! Thank you and sit down, please.
3. Przypomnienie poprzedniej lekcji: Centipede song
T: Let’s count to ten: one, two, three... ten. /uczniowie liczą pokazując palce/ Do you remember the centipede song?/śpiewa początek piosenki/ I’ve got ten legs, ten legs... Kto jeszcze nie odgrywał roli stonogi? /piątka wskazanych uczniów ustawia się gęsiego i odgrywa stonogę – na słowa One, two, three...etc. podnoszą po kolei najpierw lewe, potem prawe nogi, a następnie podskakują, biegną w miejscu, tańczą, stoją na jednej nodze – zgodnie ze słowami piosenki, pozostali uczniowie śpiewają z nauczycielem/
The Centipede Song
I’ve Got ten legs ten legs: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. I can run, I can jump, I can dance, I can , I can stand on five legs, yeah! I’ve got ten legs: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. /Bugs World 2, Macmillan/
T: Great, it was a fantastic centipede, thank you.
II. Temat główny

1. zapoznanie uczniów z tematem
T: Czy znacie to słowo? /wskazuje plansze z napisem natural science, słucha uczniowskich propozycji/ T: Science to nauka. Dziś będziemy przeprowadzać badania naukowe w dziedzinie natural science – nauka o naturze. Jak byście nazwali taka naukę po polsku? S: Przyroda. T: Tak. A badać będziemy bugs... Ss: Robaczki!
2. przypomnienie poznanych bugs
T: What bugs do you know? /pomaga kartami obrazkowymi/ Ss: Ladybird, butterfly, snaill, caterpillar, bee, ant, spider, worm. T: Is centipede a bug? Ss: Yes.
3. ustalenie co to jest insect
T: A wiecie co to jest insect? / nauczyciel rozmawia z uczniami sięgając do ich wiedzy, a potem wskazuje planszę z ‘przepisem’ na owada/ Jak rozpoznać czy robaczek jest owadem? Is the Bug an insect? Is the Bug not an insect?
Ss: /uczniowie odczytują z planszy i podają ‘przepis’ na owada/ An insect has got six legs. An insect has got wings.
4. nauka rozpoznawania owadów wśród robaczków
T: Look at the board. What bugs can you see? S: Ladybird, butterfly, snail, caterpillar, bee, ant, spider, worm.
T: Sprawdźmy: Let’s check what bugs are insects? Ladybird – how many legs? Ss: Six. T: How many wings? Ss: Two. T: Is ladybird an insect? Ss: Yes. T: Great! Now a snail – how many legs? Ss: One. etc.
/w podobny sposób uczniowie badają inne robaczki, mogą przejąć rolę nauczyciela i sami zadawać pytania i udzielać odpowiedzi/
T: We’ve already finished. So, what bugs are insects? Ss: Ladybird, butterfly and bee. T: Well done.
5. samodzielne rozpoznawanie pozostałych robaczków
T: A co z innymi robaczkami? Potraficie sami rozpoznać? Let’s check.
a) podział uczniów na grupy – uczniowie losują kartki z numerami grup i zajmują miejsca zgodnie z plakietką na dywanie
T: Who has got number five hands up. Your place is here. Please sit here. Who Has Got number two...etc.
b) przydzielenie zadań – n-l rozdaje koperty z obrazkami i napisami i wyjaśnia zadania:
T: Waszym zadaniem jest : - dopasować nazwę do obrazka robaczka - dopasować komentarz do obrazka - zbadać naukowo czy robaczek jest owadem
c) przypomnienie zasad pracy w grupach – n-l przypomina, że pracujemy wspólnie, rozmawiamy półgłosem, dzielimy się wiedzą, decydujemy kto ma mówić w imieniu grupy, gotowość grupa sygnalizuje milczeniem z podniesionymi rekami
d) praca w grupach , gotowe prace uczniowie przenoszą na duża planszę – wystawkę
e) prezentacja prac poszczególnych grup – uczniowie czytają, komentują i uzasadniają swoje wybory
T: Is centipede an insect? Ss: No. T: Why? Ss: One hundred legs and no wings. etc.
f) podsumowanie pracy w grupach – uczniowie dzielą się wrażeniami jak im się pracowało, jakie napotkali trudności, co uważają za ważne podczas pracy w grupach, oceniają efekty swojej pracy

III. Zakończenie

1. Podsumowanie lekcji – czego się dziś nauczyliśmy?
T: Nad czym dziś pracowaliśmy? Ss: Rozpoznawaliśmy owady wśród robaczków. T: Jak się nazywają owady po angielsku? Ss: Insects. T: Po czym je poznamy? What has an insect got? Ss: Six legs and wings.
2. Pożegnanie

* inspiracją był podręcznik ”BUGS WORLD 2” wydawnictwa Macmillan.

Co potrzebujemy?
do pracy z całą klasą - plansze z napisami: How many legs/wings?, natural science, bug, insect, has got six legs and wings - wizerunki robaczków: flashcards / ladybird, butterfly, snaill, caterpillar, bee, ant, spider, worm/
do pracy w grupach - małe obrazki– różne robaczki w tym inne niż na flashcards np. beetle, grasshopper, bumblebee, stick insect, flee, fly, glow-worm, dragonfly... -małe napisy: nazwy robaczków, komentarze do nich np. no legs, one leg, eight legs, one hundred legs, small red wings, big beautiful wings, no wings...etc. – plakietki z numerami grup I karteczki do losowania przynależności do grupy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.