X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35551
Przesłano:
Dział: Artykuły

Nauczanie języków obcych na uczelniach wyższych, niefilologicznych a wiedza ogólna studentów na temat kultury, historii i bieżącej sytuacji krajów danego obszaru językowego

Znajomość chociażby jednego języka obcego stanowi w dzisiejszych czasach integralną część całego procesu nauczania, co za tym idzie przekłada się na dalszą karierę i rozwój jednostki. Uczelnie posiadając tę wiedzę z dużym zaangażowaniem prowadzą wykłady i ćwiczenia na bazie języków obcych. Natomiast słownictwo specjalistyczne , ograniczone do danej dziedziny np. nomenklatura prawnicza, morska, ekonomiczna lub medyczna zostaje przedstawiona studentom w języku obcym, w taki sposób by byli oni w stanie wykorzystać swoją wiedzę z danej dziedziny w praktyce i dalszej pracy zawodowej. Wykłady czy ćwiczenia na uczelniach wyższych niejednokrotnie prowadzone są przez specjalistów w języku obcym, tak by studenci mogli wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce i rozwiązywać powierzone im problemy przy zastosowaniu języka obcego. Jest to niezwykle istotne ze względu na proces nauczania, jak i wszystkie procesy zachodzące w mózgu związane ze zdolnością do zapamiętywania śladów pamięciowych. Nie jest to bierne, a aktywne podejście do nauczania.
Niejednokrotnie prawnicy, ekonomiści spotykają się z sytuacją w trakcie, której już po zakończeniu edukacji muszą przetłumaczyć tekst branżowy – nie jest to tłumaczenie poświadczone - lub przeprowadzić rozmowę przy zachowaniu wszelkich norm i zasad języka oraz słownictwa branżowego, prezentację z danej dziedziny w języku obcym. Ekonomiści prowadzą rozmowy służbowe w językach obcych, do czego słownictwo specjalistyczne jest istotne. Różni się ono w dużej mierze od słownictwa używanego na co dzień oraz od słownictwa stosowanego w nomenklaturze biurowej. Studenci Uniwersytetów Medycznych na co dzień w swojej edukacji spotykają się z nowościami w dziedzinie medycyny często publikowanymi w języku angielskim lub poznają nowe wyniki badań, eksperymentów swoich kolegów na stronach internetowych prowadzonych w językach obcych. Wymiany studenckie, które umożliwiają zarówno rozwój społeczny, jak i wymianę spostrzeżeń na nurtujące nas pytania, problemy lub poznanie nowych metod rozwiązywania problemów oraz prowadzenia różnego rodzaju przedsięwzięć – np. prezentacje branżowe, rozmowy z klientami wymagają znajomości języka obcego w stopniu bardzo dobrym.
Jednakże należy w tym miejscu postawić pytanie, kluczowe w procesie uczenia i nauczania języków obcych. Czy ograniczenie studenta do poznania i wykorzystania wiedzy, słownictwa ograniczonego jedynie do dziedziny, w której porusza się student np. ekonomia jest wystarczające? Czy umożliwi studentowi swobodne wykorzystanie języka obcego w praktyce z jednoczesnym właściwym zastosowaniem słowa w kontekście? Oczywiście w pewnym stopniu na oba wyżej postawione pytania można odpowiedzieć tak, jednak tylko w pewnym stopniu.
Znajomość tradycji, historii, jak również kultury i obecnie panującej sytuacji w kraju danego obszaru językowego jest kluczowe we właściwym poznaniu języka i operowaniu nim w praktyce w różnych kontekstach i sytuacjach postawionych nam. W momencie, w którym studenci zostaną zaznajomieni w swoim procesie edukacyjnym z historią powstania danego języka, z historią kształtowania go do jego formy obecnej, w dużo lepszym stopniu opanują dany materiał, jak również będą mogli przełożyć nomenklaturę branżową na język obcy w sposób właściwy. Co więcej, opanowanie tzw. wiedzy ogólnej obejmującej dany język np. język angielski usprawni procesy pamięciowe mózgu, tworząc powiązania słowa z danym obszarem, dziedziną lub nawet rzeczą prezentowaną na wykładach. Opanowanie chociażby w małym stopniu historii danego kraju wzbogaci i usprawni wiedzę ogólną studentów, przez co nie będą oni ograniczeni jedynie do jednego obszaru i dziedziny, co jednocześnie umożliwi im korzystanie z innych materiałów, niekoniecznie typowo branżowych, co dodatkowo umocni ich siedzę specjalistyczną – łączenie faktów, przytaczanie anegdot dotyczących tematu, prowadzenie konstruktywnych analiz.
Rozszerzanie znajomości języka obcego, w tym momencie w szczególności o wiedzę dotyczącą obecnie panującej sytuacji w kraju danego obszaru językowego, może również w dużym stopniu usprawnić proces wykorzystywania języka w praktyce. Przez monitorowanie sytuacji studenci mogą przełożyć teksty w sposób właściwy i adekwatny dla przykładu obecnie panującej sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej. Należy mieć również na uwadze, iż „język„ jest, można rzec, nieustannie tworzony, a nowe słownictwo pojawia się i jest stosowane w praktyce. Dla przykładu słownictwo branżowe, skróty myślowe. Posiadając wyżej wymienione informacje i monitorując panującą sytuację lub wzbogacać swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach lub prezentacjach branżowych również prowadzonych w języku obcym można poszerzać i wzbogacać swoją wiedzę, co przełoży się na wyniki dalszej pracy i umiejętności.
Poprzez nieustanne doszkalanie i wzbogacanie swojej wiedzy typowo branżowej o wiedzę ogólną tworzymy tak istotne połączenia synaptyczne, tworzą się połączenia neuronów, które są kluczowe w procesie edukacyjnym – uczenia się, co w dużej mierze przełoży się na inne dziedziny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.