X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35428
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Woda moim przyjacielem - scenariusz zajęć

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA DZIECI W V GRUPIE

Miejsce, uczestnicy, data zajęć:
Samorządowe Przedszkole Nr 62 „Radosna Kraina” Kraków, ul. Prądnicka 72 b.
Grupa dzieci 5 – letnich, 02.03.2017 r.
Prowadząca:
mgr Izabela Karoń
Temat dnia:
„Woda moim przyjacielem”
Cele ogólne:
• rozwijanie postaw proekologicznych – uświadomienie dzieciom, do czego potrzebna jest woda, kształtowanie nawyku oszczędzania wody,
• wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
• nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągnięcie wniosków z prowadzonych doświadczeń.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
• ma świadomość ogromnego znaczenia wody w codziennym życiu, wie do czego jest potrzebna,
• określa, w jaki sposób należy oszczędzać wodę,
• zna zasady obowiązujące podczas prowadzenia doświadczeń, podejmuje próby przewidzenia wyniku oraz wytłumaczenia go - czerpiąc z ich radość,
• odkrywa właściwości wody wykonując doświadczenia,
• wymienia i nazywa przedmioty, które pływają i te, które toną,
• sprawdza rozpuszczalność w wodzie wybranych substancji,
• dokonuje syntezy i analizy głoskowej wyrazu woda,
• reaguje na przerwę w muzyce,
• odgrywa pantomimę,
• układa obrazek pocięty na kilka elementów,
• uczestniczy w zabawie ruchowej,
• rozpoznaje dźwięki związane z wodą i próbuje je naśladować,
• aktywnie uczestniczy w ślubowaniu na: „Przyjaciela wody”,
• prawidłowo reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe,
• rozwija umiejętność koncentracji uwagi, słucha, rozumie,
• potrafi współpracować w zespole.
Metody pracy z dzieckiem (M. Kwiatkowska):
1. Metody oparte na działaniu:
• metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania aktywnością, metoda zadań.
2. Metody oparte na obserwacji:
• obserwacja i pokaz.
3. Metody oparte na słowie:
• rozmowa, wyjaśnienie, instrukcja.
Formy aktywności dziecka:
• praca indywidualna,
• praca w kilku osobowych zespołach,
• praca z całą grupą.
Środki dydaktyczne:
magnetofon, podkłady muzyczne (piosenka pt.: ,,Na powitanie wszyscy razem”, odgłosy wody, utwór: W. A. Mozarta pt.: „Eine kleine Nachtmusik”, muzyka relaksacyjna: „Spokojne wody”), tamburyno, tunel animacyjny – „kran”, miska pod kran do wykorzystania
w przedszkolnej łazience, przegotowana woda w jednorazowych kubkach dla każdego dziecka, 4 miski, napis WODA, koperty (podpisane imieniem) w których znajdują się litery do napisu WODA dla każdego dziecka, ilustracje przedstawiające zastosowanie wody
w życiu człowieka, rozsypanka obrazkowa ilustrująca zabawę dydaktyczną - „Do czego potrzebna jest woda?”, niebieski materiał, duża kropla wody z papieru, szarfa w kolorze czerwonym 1 szt., szarfa w kolorze niebieskim 1 szt., rekwizyty do doświadczeń z wodą
(mały stolik, „zaczarowany worek”, miska z wodą, ołówek, drewniany klocek, jednorazowe sztućce, piłeczka pingpongowa, kawałek styropianu, moneta, gwóźdź, magnes, śrubka, 8 szklanek, 4 łyżeczki, 4 miseczki z solą, 8 plastrów ziemniaka, 4 dzbanki z wodą, 4 szklanki
z ryżem, 4 szklanki z cukrem, 4 szklanki ze solą, 4 szklanki z piaskiem), tekst ślubowania „Przyjaciel wody”, opaska na głowę z niebieską kroplą wody dla każdego dziecka.

Przebieg zajęć:
1. Zaproszenie do wspólnej zabawy piosenką: „Na powitanie wszyscy razem”
M. Bogdanowicz.
2. Przejście przez „kran” – powitanie kropelek wody.
Nauczycielka tłumaczy dzieciom, że ich niebieski strój symbolizuje wodę. Każdy przedszkolak po przejściu przez „kran” zostaje przemieniony w kropelkę wody, po czym zajmuje miejsce w kole na dywanie. Prowadząca wita kropelki wody: „Witajcie, piękne
i czyste kropelki wody. Każda z was będzie mi bardzo potrzebna, bo mam dla was misję do spełnienia. Dziś w czasie wspólnych zabaw – odkryjemy ją”.
3. „Kap, kap, kap” – zabawa badawcza cz.1.
Nauczycielka zaprasza dzieci do łazienki. Ustawia miskę pod kranem w umywalce nie dokręcając kranu. Następnie prowadząca wychodzi z dziećmi z łazienki; tłumaczy, że wrócą tam pod koniec zajęć, by sprawdzić, ile wody zebrało się w misce.
4. „Badanie wody” – obserwacja.
Prowadząca dzieli dzieci na cztery grupy i stawia na każdym stoliku wodę (wcześniej przegotowaną) w jednorazowych kubkach. Przedszkolaki próbują wody, następnie wlewają ją do misek. Dzieci zanurzają w wodzie ręce, dotykają się mokrymi rękoma, np. czoła, policzków, wąchają ją. Nauczycielka zadaje dzieciom pytania: Jaki kolor ma woda? Jaki ma zapach? Jaki ma smak? Chętni podają cechy fizyczne i właściwości wody; wykorzystując technikę twórczego myślenia, odnoszą się do wszystkich zmysłów: wzrok, smak, węch, dotyk (dzieci określają smak, zapach, barwę wody). Wniosek: Woda występuje w stanie ciekłym.
5. Układanie napisu „WODA”.
Nauczyciel rozkłada koperty dla każdego dziecka na dywanie. Zadaniem przedszkolaków jest odnaleźć dla siebie właściwą – podpisaną swoim imieniem. W kopercie umieszczone są cztery litery. Dzieci mają za zadanie ułożyć napis WODA (synteza głoskowa) według wzoru na tablicy. Kolejno, podają liczbę głosek w wyrazie i nazywają poszczególne głoski. Następnie chowają litery do koperty i odkładają do koszyka.
6. „Tańczące kropelki” ” – zabawa ruchowo ” – naśladowcza.
Dzieci pląsają swobodnie przy dźwiękach kompozycji W. A. Mozarta pt.: „Eine kleine Nachtmusik”. Na przerwę w muzyce nauczycielka pokazuje ilustrację z zastosowaniem wody w życiu człowieka. Dzieci wykonują pantomimę do ilustracji – naśladują picie wody, mycie zębów, pływanie w basenie, mycie naczyń, mycie auta, podlewanie kwiatów.
7. „Do czego potrzebna jest woda?” – zabawa dydaktyczna.
Prowadząca dzieli dzieci na sześć grup. Każdej z nich rozdaje rozsypanke obrazkową zapakowaną w kopertę. Dzieci układają puzzle (na niebieskim materiale wokół kropli wody), które informują o tym, do czego potrzebna jest woda. Nauczycielka wraz z dziećmi omawia poszczególne obrazki. Jeśli dzieci mają inne pomysły, do czego jeszcze jest potrzebna woda, wymieniają je. Prowadząca podsumowuje rozmowę: „Jeśli woda jest tak ważna dla naszego życia, to musimy o nią dbać i ją oszczędzać”.
8. „Rzeczka ” – zabawa ruchowa.
Prowadzące zabawę rozciągają między sobą pas niebieskiej tkaniny („rzeczka”) poruszając nią w płaszczyźnie poziomej, imitując fale. Początkowo materiał rozpięty jest na tyle wysoko, by przechodzące pod nim dzieci musiały wspiąć się na palce, aby wyciągniętą wysoko ręką dotknąć powierzchni „wody”. Kolejno, stopniowo obniżają tkaninę, tak, by dzieci musiały przejść pod nią pochylone, na kolanach, kucając, pełzając (sposób przechodzenia wymyślają chętne dzieci).
9. „Odgłosy wody” – zagadki słuchowe.
Prowadząca prezentuje w kolejności dźwięki deszczu, fontanny, kanału ściekowego, rzeki, wody z kranu. Dzieci starają się odgadnąć, skąd one pochodzą i próbują je rozpoznać oraz naśladować (ćwiczenie ortofoniczne).
10. „Mali badacze” – zabawy badawcze z wodą.
Nauczycielka proponuje dzieciom, aby stały się dziś naukowcami odkrywającymi niezwykłe rzeczy. Tłumaczy, że zanim przejdziemy do wspólnej zabawy chciałaby ustalić zasady, które będą obowiązywać podczas przeprowadzania doświadczeń - regulamin „Małego badacza”. Zwraca uwagę, na uważne słuchanie poleceń nauczyciela, postępowanie zgodne
z instruktażem, zachowanie szczególnej ostrożności w czasie eksperymentowania.
• „Co pływa, a co tonie?” – doświadczenie numer 1
Chętne dzieci losują z „Zaczarowanego worka” jeden przedmiot. Próbują odgadnąć co to jest opisując dokładnie wielkość, ciężar, materiał z którego jest zbudowany. Starają się wywnioskować, jak dany przedmiot zachowa się w wodzie. Utonie, czy będzie pływał po powierzchni? Segregują je do odpowiednich zbiorów: utonie – czerwona szarfa, pływa – niebieska szarfa. Po uporządkowaniu przedmiotów przechodzą do weryfikacji założeń
z praktyką. Do naczynia wypełnionego wodą wrzucają wymienione przedmioty i sprawdzają, czy dobrze je posegregowały na te, które pływają i na te, które toną.
Wniosek:
Ciężkie przedmioty toną, a lekkie unoszą się na jej powierzchni. Im większa powierzchnia przedmiotu, który unosi się na wodzie tym silniejszy nacisk, dzięki któremu dany przedmiot unosi się na powierzchni wody (kształt).
Wyjaśnienie:
Po wykonaniu doświadczenia, dzieci wymieniają przedmioty, które pływały po wodzie, czyli: ołówek, drewniany klocek, jednorazowe sztućce, piłeczka pingpongowa, kawałek styropianu
i z jakich surowców zostały wykonane: drewno, plastik, styropian. Wiedzą, że te przedmioty pływają dlatego, że wykonane są z takich właśnie materiałów, a zatoną przedmioty z metalu: moneta, gwóźdź oraz magnes, śrubka. Wielkość przedmiotu nie ma wpływu na to, czy pływa, czy tonie; duży kawałek styropianu pływał, mała moneta utonęła.
• ,,Magiczny ziemniak” – doświadczenie numer 2
Prowadząca dzieli grupę dzieci na cztery zespoły. Podchodzą one do stolików i przygotowują roztwór soli. Wsypują do jednej ze szklanek 4 łyżeczki soli. W każdej z nich umieszczają plaster ziemniaka. Obserwują co się wydarzyło.
Wniosek:
W szklance z solą ziemniak pływa, a w samej wodzie tonie.
Wyjaśnienie:
Ciecze – substancje płynne mają różny ciężar, mimo takiej samej objętości. Woda słona (morza i oceany) ma większy ciężar niż woda słodka (rzeki i jeziora). W słonej wodzie wszystko pływa lepiej.
• „Co rozpuszcza się w wodzie, a co nie?” – doświadczenie numer 3
Grupa wcześniej podzielona na cztery zespoły, zalewa wodą z dzbanka substancje znajdujące się w szklankach: ryż, cukier, sól, piasek. Dzieci obserwują co się z nimi dzieje. Podają wyniki swoich obserwacji.
Wniosek:
Sól i cukier rozpuszczą się. Pozostałe substancje - ryż, piasek osiądą na dnie, a w czasie mieszania będą się unosić.
Wyjaśnienie:
Sól i cukier rozpuszczają się, to znaczy, że cząsteczki wody wnikają pomiędzy cząsteczki cukru lub soli. Cząsteczki wody nie mogą przeniknąć między cząsteczki ryżu, czy piasku. Te substancje nie rozpuszczają się w wodzie. Tworzą zawiesinę, której drobiny osadzają się na dnie pod wpływem siły grawitacji.
11. „Kap, kap, kap” – zabawa badawcza cz.2.
Nauczycielka ponownie zaprasza dzieci do łazienki, by sprawdziły ile wody zebrało się
w misce. Zwraca uwagę na to, że jeśli zostawimy kapiący kran, to choć się wydaje , że lecą
z niego tylko małe krople, to po jakimiś czasie naleje się bardzo dużo wody, która się zmarnuje. Aby woda, która jest zebrana w misce, nie zmarnowała się, dzieci podlewają nią kwiaty w sali.
12. Ślubowanie: „Przyjaciela wody”. (Załącznik nr 1)
Dzieci uroczyście składają ślubowanie. Podnoszą do góry dwa palce prawej ręki i powtarzają za prowadzącą słowa ślubowania. Kolejno, przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej – spokojne wody; nakładana jest każdemu dziecku opaska na głowę z niebieską kroplą wody. Prowadząca przypomina, że każdy ma od dziś specjalną misje do spełniania i do przekazania swoim bliskim. Polega ona na tym, by dbać o wodę, używać jej oszczędnie
i zawsze pamiętać o dokręcaniu kranu.
13. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę i mile spędzony czas.

Załącznik nr 1
Ślubowanie „Przyjaciela wody”
........................................

„Ślubuje uroczyście,
Że zawsze będę przyjacielem wody.
Będę oszczędnie z niej korzystać,
Nie będę bezmyślnie jej wylewać.
Przyrzekam!”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.