X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35429
Dział: Przedszkole

Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady. Scenariusz zajęć

KONSPEKT ZAJĘĆ OTWARTYCH
DLA RODZICÓW DZIECI W V GRUPIE
zorganizowanych dn. 25.01.2017 r.
Miejsce, uczestnicy :
Samorządowe Przedszkole Nr 62 „Radosna Kraina, ul. Prądnicka 72 b, Kraków
Grupa dzieci 5 - letnich wraz z rodzicami
Prowadzące:
mgr Izabela Karoń, mgr Gabriela Turzańska

„Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady”
Cele ogólne:
• kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu - uświadomienie konieczności segregacji odpadów w celu poprawy jakości i estetyki codziennego życia,
• wzbogacenie słownictwa o treści ekologiczno – przyrodnicze,
• zacieśnienie więzi emocjonalnych między dziećmi, rodzicami i nauczycielem,
• stwarzanie dzieciom i rodzicom możliwości kontaktu w sytuacjach zabawowych,
• integrowanie grupy przez wytworzenie radosnej, serdecznej atmosfery.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
• orientuje się, na czym polega segregacja śmieci,
• skupia uwagę na treści wiersza, dokonuje oceny postępowania bohaterów wiersza,
• rozróżnia kolory pojemników do poszczególnych śmieci i wrzuca je segregując odpady,
• poznaje możliwości ponownego wykorzystania nieużytków,
• rozwija umiejętność koncentracji uwagi, słucha, rozumie,
• potrafi zaśpiewać piosenkę, ilustruje ruchem jej treść,
• prawidłowo reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe,
• stosuje się do umów i reguł w proponowanych zabawach,
• w sposób umiejętny i bezpieczny korzysta z różnorodnych materiałów i narzędzi,
• wspólnie z rodzicem wykazuje się kreatywnością realizując własny pomysł podczas
konstruowania „Stworka – Śmieciorka”.

Metody:
• czynne: zabawa ruchowa, pantomimiczna, burza mózgów, praktyczna – segregacja śmieci,
rozmowa – kierowana pytaniami, ćwiczeniowa – twórcze tworzenie „Stworka –
Śmieciorka” – tytułowanie go,
• oglądowe: pokaz, ilustracje nawiązujące do prezentowanego tematu,
• podające (słowne): wiersz, pogadanka, objaśnienia, śpiew,
• pedagogika zabawy Klanza.
Forma aktywności dziecka:
• praca indywidualna,
• praca z całą grupą,
• praca w parach (dziecko z rodzicem).
Środki dydaktyczne:
magnetofon, tamburyno, płyta CD (piosenka: ,,Na powitanie wszyscy razem”, „Pojemniki”, „Sprzątanie świata”, muzyka relaksacyjna, wersja instrumentalna przebojów KLANZY),
tekst wiersza „Sznurek Jurka”, wybrane nieużytki występujące w utworze (sznurek, skórka od banana, torby śniadaniowe, papierki po cukierkach, ścierka, bombonierka, patyki od lodów i inne), arkusz papieru z narysowanym boiskiem, materiał odpadowy (nakrętki, kolorowe gazety, puszki, pudełka i inne), podpisane kolorowe pojemniki na odpady (niebieski – papier, biały – szkło bezbarwne, zielony – szkło kolorowe, czerwony – metal, żółty – plastik, czarny – odpady mieszane), materiał plastyczno – konstrukcyjny (kartki o różnej fakturze, bibuła, tkaniny, waciki, flamastry, kredki, farby, plastelina, wełna, klej, nożyczki i inne)


Przebieg zajęć:
1. Powitanie przybyłych rodziców, dzieci. Zaproszenie do wspólnej zabawy piosenką:
„Na powitanie wszyscy razem” M. Bogdanowicz.
2. „Nasza Ziemia" – opowiadanie nauczycielki przy muzyce relaksacyjnej:
aut. A. Rejman „Energie życia” (uprzednio rozdaje ona dzieciom wybrane nieużytki potrzebne do późniejszej inscenizacji wiersza). (Załącznik nr 1)
Prowadząca umieszcza na środku dywanu arkusz papieru z narysowanym boiskiem, prosi
o uważne słuchanie recytacji wiersza. Dzieci rzucają na boisko nieużytki, zgodnie
z treścią utworu.
3. Inscenizacja wiersza I. Sikiryckiego pt.: „Sznurek Jurka”. (Załącznik nr 2)
4. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Zachęcenie dzieci do omówienia treści, zadanie pytań:
- Jak zachowały się dzieci w wierszu?
- Co powinny zrobić ze śmieciami?
- Dlaczego segregujemy odpady? Jak możemy je ponownie wykorzystać?
Dzieci analizują treść utworu, dokonują oceny postępowania bohaterów, wyciągają wnioski -śmieci należy wrzucić do koszy na śmieci oznaczonych odpowiednim kolorem. Nauczycielka dokłada do rozrzuconych śmieci puszki po napojach, plastikowe butelki itp.
5. „Segregowanie odpadów do kolorowych pojemników” – zabawa dydaktyczna.
Dzieci wspólnie z rodzicami przy piosence pt.: „Pojemniki” segregują śmieci do przygotowanych kolorowych i podpisanych pojemników wyeksponowanych na dywanie. Rodzice pomagają sprawdzać poprawność wykonania zadania.
6. „Sprzątanie świata” – ilustracja ruchowa, zabawy przy piosence.
7. Burza mózgów – „Dobre rady na plastikowe odpady”. (Załącznik nr 3)
8. „Do czego, może posłużyć przeczytana gazeta?” – zabawa pantomimiczna.
Dzieci otrzymują gazetę. Chętni prezentują przed grupą swój pomysł jej wykorzystania – ruchem i gestem. Kolejno prowadząca zaprasza do zabawy przy muzyce. Dzieci zostają zaproszone do spaceru po sali i na przerwę w muzyce poproszone o naśladowanie wcześniej prezentowanych pomysłów.
- gazeta jest tacą na której niesiemy sok,
- gazeta jest lornetką – obserwujemy przez nią przyrodę,
- gazeta jest wachlarzem – wachlujemy się,
- gazeta jest piłką – podrzucamy ją i łapiemy, odbijamy itp.
9. „Drugie życie śmiecia" - ekspresja plastyczna: „Stworek – Śmieciorek”.
Wykonanie przestrzennej pracy plastycznej z wykorzystaniem materiałów odpadowych oraz plastyczno – konstrukcyjnych.
Prezentacja prac – nadawanie fantazyjnych tytułów dla swoich wytworów.
10. Podziękowanie dzieciom za aktywny udział w zabawach oraz rodzicom za przybycie. Zakończenie spotkania.

(Załącznik nr 1)
„Nasza Ziemia"- opowiadanie nauczycielki przy muzyce relaksacyjnej
(A. Rejman „Energie życia”)

„Ziemia była zawsze naszym domem. Kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli się o nią
i opiekowali. Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię - Gaja. Później ludzie zapomnieli
o tym. Zaczęli ją niszczyć, siłą wydzierać jej bogactwa i tajemnice, zaśmiecili ją i zabrudzili.
I to nawet dzieci. Posłuchajcie o nich wiersza”.–

(Załącznik nr 2)
wiersz I, Sikiryckiego pt.: „Sznurek Jurka”

Tuż za przedszkolem, bardzo blisko,
kiedyś tam wyrzucił Jurek
poplątany stary sznurek.
A nazajutrz, obok sznurka,
od banana spadła skórka
wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola
wyrzucili bez wahania
swoje torby po śniadaniach.
Stos papierków po cukierkach
wysypała tam Walerka.
Na papierki spadła ścierka,
jakaś pusta bombonierka
i od lodów sto patyków,
pustych kubków moc z plastiku,
wyskubane słoneczniki,
jeden kalosz, nauszniki,
stare trampki, piłka z dziurą,
połamane wieczne pióro,
kilka opon od rowerów
i ogromny stos papieru.
Oto tak, od sznurka Jurka
wnet urosła śmieci górka,
a z tej górki wielka góra,
której szczyt utonął w chmurach.
Nie ma miejsca na boisko,
lecz śmietnisko mamy blisko.

(Załącznik nr 3)
Burza mózgów: „Dobre rady na plastikowe odpady”

Plastikowe śmieci trudno przetworzyć. Co więc wymyślicie dzieci by nie rosła góra plastikowych śmieci? (chętni podają propozycje rozwiązań tego problemu)
- kupowanie tylko tych produktów, których naprawdę potrzebujemy - ze zwróceniem uwagi umieszczony znak recyklingu,
- korzystanie z opakowań wielokrotnego użytku np. butelek szklanych,
- noszenie zakupów w torbach z papieru, tkanin naturalnych, a nie w jednorazowych siatkach plastikowych,
- zgniatanie butelek (zmniejszasz objętość butelek w koszu, zgniecione butelki to rzadszy transport firm wywożących odpady),
- kupowanie produktów w opakowaniach „rodzinnych”, czyli np. wodę w 5 l. butelkach a nie w 0,5 l
- oddawanie niepotrzebnych zabawek przyjaciołom i potrzebującym (domy dziecka, domy samotnych matek),
- dzielenie się przeczytanymi gazetami ze swoimi bliskimi,
- nie wybieranie produktów w opakowaniach, których nie da się przetworzyć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.