X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35348
Przesłano:

Przyjmujemy królestwo naszego Ojca - Uroczystość Chrystusa Króla. Konspekt lekcji religii dla klas I-III

Konspekt katechezy dla klas 1-3 sp w ZS Nr 15 przy UDSK w Białymstoku

Klasa 1
Temat : Przyjmujemy królestwo naszego Ojca – Uroczystość Chrystusa Króla

Cel dydaktyczny ogólny: zapoznanie dzieci z pojęciem królestwa Bożego
Cele szczegółowe: uczeń samodzielnie modli się słowami „Ojcze nasz” (utrwalenie)
uczeń wyjaśnia, czym się różni zwykły król ziemski od Pana Jezusa-Króla
uczeń opisuje prawa, jakie rządzą w Królestwie Bożym
Cel wychowawczy: uczeń zna przykłady dobrych czynów (uczynki miłosierdzia) i spełnia je
Cel terapeutyczny: wdrażanie do samowychowania

Klasa 2
Temat: Kochający Władca naszych serc -Uroczystość Chrystusa Króla wszechświata

Cel dydaktyczny ogólny: ukazanie inności i wspaniałości królestwa Bożego
Cele szczegółowe: uczeń potrafi opowiedzieć o królestwie Bożym ( Jezus jest Królem, jest wieczne, panuje w nim miłość, przyjaźń i zgoda, wybaczenie)
uczeń pragnie żyć nauką Jezusa, by Jego Królestwo było w jego sercu i wokół niego
uczeń wyjaśnia słowa Jezusa „Królestwo moje nie jest z tego świata”
Cel wychowawczy: uczeń stara się żyć w zgodzie i przyjaźni, zna przykłady dobrych czynów (uczynki miłosierdzia) i spełnia je
Cel terapeutyczny: wdrażanie do samowychowania

Klasa 3
Temat: : Jezus Chrystus jest naszym Królem

Cel dydaktyczny ogólny: poznanie Jezusa jako Króla
Cele szczegółowe: uczeń wyjaśnia, kiedy się rozpoczyna i kiedy kończy rok liturgiczny
uczeń wie na podstawie tekstu Ewangelii Mt 25, 34-36, że Jezus przyjdzie ponownie na ziemię jako Król i Sędzia,
uczeń wyjaśnia, że na końcu czasów Jezus Król dokona osądu ludzkich czynów.
uczeń charakteryzuje Królestwo Boże (wieczne, jeden Król, prawo Dekalog i przykazanie miłości, jest duchowe – w sercach ludzi)
uczeń wypisuje słowa Dekalogu i przykazanie miłości do uzupełnienia
Cel wychowawczy: uczeń pamięta, by w swym życiu przestrzegać Dekalogu i pełnić dobre czyny, pragnie być dobrym dla potrzebujących na wzór Jezusa.
Cel terapeutyczny: rozwijanie samodzielności, wdrażanie do samowychowania

Środki dydaktyczne: Pismo Święte /Mt 25, 31-40/, podręcznik do klasy II i III WAM, korona, berło, portrety królów, obraz Jezusa w koronie cierniowej i obraz Jezusa Króla na tronie / na komputerze/ zdjęcia Rozalii Celakówny, karty pracy, teksty piosenki „Jesteś Królem”, „Króluj nam Chryste” – karaoke na komputerze, kredki, karty pracy
Metody pracy: modlitwa, rozmowa, analiza tekstu, uzupełnianie tekstu z lukami, śpiew piosenki, „Skarby z kapelusza” (metoda powtórzenia)

PRZEBIEG KATECHEZY
Powitanie.
1. Modlitwa „Ojcze nasz”.
2. Wprowadzenie, zainteresowanie tematem /5-7 min/
Posłuchajcie zagadki: Mieszka na zamku, chodzi w koronie i zwykle siedzi na wielkim tronie.
/Przewidywane odpowiedzi: król, królowa/ N-el pokazuje koronę, obok niej umieszcza berło.
- Co symbolizuje korona i berło?/Symbolizuje władzę, bogactwo, siłę/
- Czy znacie jakichś królów, królowe? -Mogą być bajkowi królowie i prawdziwi, historyczni.
N-el pokazuje portrety królów Polski i innych dawnych i współczesnych.
- Jaki powinien być król? /Sprawiedliwy, dobry, mądry, powinien ubierać się w kosztowne rzeczy i posiadać służbę/ Jacy są czasem ziemscy królowie?
- Czym zajmował się król w swoim państwie? /Siedział na tronie, rozkazywał innym ludziom, posiadał wojsko, toczył wojny/ Jak poddani musieli traktować króla? /nisko się kłaniali przed nim/

Ja znam Króla, który jest niezwykły, ponieważ panuje od początku świata, a Jego panowanie nie będzie miało końca. Jest potężny i wszechmocny, ale nie chce panować nad ludźmi przy pomocy wojska, broni, przemocy. Mógłby nosić najwspanialszą koronę ze złota, ale On, kiedy przebywał na ziemi, otrzymał koronę z cierni. Czy domyślacie się, jakie imię nosi Król, o którym wam opowiadam? /Pan Jezus/
-N-el pokazuje obraz „Ecce Homo” Mógłby trzymać berło z drogich kamieni i rozkazywać wszystkim ludziom, a przyjął zwyczajną trzcinę i oddał swoje życie, poniósł śmierć, by ratować świat, uwolnić nas od grzechu. /
Wczoraj obchodziliśmy wielką Uroczystość – Chrytusa Króla wszechświata i coś ważnego się odbyło we wszystkich parafiach Polski. Czy wiecie co? /intronizacja – czyli uznanie Jezusa za Króla/
N-el pokazuje zdjęcie Rozalii Celakówny i krótko opowiada o jej życiu i misji.

Cel lekcji – dziś lepiej poznamy Jezusa Króla i Jego Królestwo.

3. Rozwinięcie
a) praca z tekstem /10min/
- Czy Pan Jezus- Król jest takim samym Królem jak inni – ziemscy królowie?
Posłuchajcie opowiadania. N-el czyta opowiadanie z podr. klasy 2 str 40-41.
Rozmowa na temat tekstu.
- Kto występuje w opowiadaniu?
- Co znalazła dziewczynka?
- Jaki napis był zamieszczony na obrazku? Co to znaczy – „nie z tego świata” ?
- Gdzie jest Jego królestwo? Gdzie chce królowac?
- Jakim królem był Pan Jezus gdy żył na ziemi?

Jezus pragnie, by Jego królestwo rodziło się w sercu każdego człowieka i rozpowszechniało w całym świecie, aż do chwili, kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie i będzie nas sądził. Katecheta tłumaczy tajemnicze słowa Jezusa: "Królestwo moje nie jest z tego świata", uzupełniając je stwierdzeniem Pana Jezusa: "Królestwo Boże jest wśród nas" -Jego królestwo to sprawiedliwość, radość, pokój,miłość.

b) śpiew piosenki „Jesteś królem” /5 min/ - wykorzystanie laptopa z podkładem i tekstem
c) uzupełnianie kart pracy – praca zróżnicowana /15min/
N-el sprawdza prace uczniów, pomaga w potrzebie. Puszcza w tle piosenkę „Jesteś królem”
N-el ocenia pracę na kartach pracy i aktywność uczniów na lekcji.
4. Podsumowanie.
Na zakończenie podsumujmy naszą lekcję. Wylosujcie zdania z kapelusza i dokończcie je.

Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się .................................
W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy Uroczystość ...........................
Aby rozszerzać Królestwo Boże, powinienem ..........................
Pan Jezus chce królować w ..............................
Pan Jezus jest moim Królem, gdy ..................................
Kiedy ktoś jest smutny...........................
Kiedy ktoś jest głodny ......................

*Zadanie domowe
Wykonać koronę dla Pana Jezusa.
/Wytłumaczyć, że kiedyś człowiek nałożył Panu Jezusowi koronę z cierni, a dziś dzieci mają wykonać koronę miłości i wdzięczności dla Pana Jezusa/

3. Modlitwa na zakończenie katechezy – śpiew piosenki „Króluj nam Chryste” lub „Jesteś królem”

Opracowała Anna Białous

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.