X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35349

Czy muszę się modlić? Góra i równina - modlitwa i moc. Konspekt lekcji religii do kl. łączonych IV –VI

Klasa IV
Temat : Czy musze się modlić? Góra i równina – modlitwa i moc

Cele lekcji:
Cel ogólny: Poznanie prawdy o modlitwie i Boskiej mocy Jezusa. Budzenie potrzeby osobistej modlitwy i wiary w Bożą moc
Cele szczegółowe:
Uczeń:
– wie, że Jezus dużo się modlił, a góra była ulubionym miejscem Jego modlitwy
– na podstawie tekstu biblijnego (Łk 6,12-13.17-19) wyjaśnia, w jakim celu tłumy przychodziły do Jezusa
– wie, że modlitwą Jezus poprzedzał nauczanie tłumów i uzdrawianie chorych.
– wyraża troskę o systematyczność osobistej modlitwy, uwzględniając ją w planie swojego dnia
Wymagania ponadpodstawowe
– wyjaśnia religijne znaczenie góry i równiny w życiu chrześcijanina

Cel terapeutyczny: zachęta do modlitwy w trudnych sytuacjach życiowych (np.choroba)

Treści programowe: Przesłanie wybranych fragmentów biblijnych dotyczących życia i dzieła Jezusa Chrystusa. Modlitwa podstawą życia Jezus pełnym mocy Synem Bożym.
Cuda Jezusa wyrazem Jego zbawczej mocy i miłości.

Klasa V
Temat: Misja św. Jana Chrzciciela

Cele lekcji:
Ogólny: – Poznanie misji św. Jana Chrzciciela. Budzenie gotowości prowadzenia innych do Jezusa.
Uczeń:
– opowiada o misji Jana Chrzciciela (Łk 3,3-9)
– wymienia, do czego nawoływał Jan Chrzciciel
–zna datę swego chrztu i znaczenie tego sakramentu

Wymagania ponadpodstawowe
– wyjaśnia, co znaczy dla współczesnego człowieka „prostować drogę dla Jezusa”
-modli się o nawrócenie grzeszników i za chrzestnych

Treści programowe:
Krewni Jezusa, ich rola w dziejach zbawienia . Słowo Boże jako odpowiedź na ludzkie pytania i pomoc w kształtowaniu ludzkiego życia. Postawa odpowiedzialności za innych.

Klasa VI
Temat: Przypowieść o siewcy

Cele lekcji:
Ogólny: – Poznanie przypowieści jako gatunku literackiego. Poznanie przesłania przypowieści o siewcy. Kształtowanie otwartości na słowo Boże oraz troski o jego wzrost i owoce w swoim życiu
Uczeń:
– odnajduje w Piśmie Świętym przypowieść o siewcy (Łk 8,5-15)
– definiuje pojęcie „przypowieść”
– podaje, co oznaczają rodzaje gleby i kim jest siewca
– wymienia miejsca, w których słuchamy słowa Bożego
Ponadpodstawowe:
– charakteryzuje przypowieść jako gatunek literacki
– interpretuje przypowieść o siewcy (Łk 8,5-15)
– uzasadnia, że aby słowo Boże mogło wydać plon, konieczne jest zaangażowanie człowieka;
– uzasadnia, że słuchanie słowa Bożego i wypełnianie go prowadzi do królestwa Bożego;
– omawia, jak może odnieść do własnego życia owoce ziarna zasianego na żyznej glebie

Treści programowe:
Tajemnice Królestwa Bożego – przypowieści Jezusa. Nauczanie Jezusa Chrystusa. Życie chrześcijanina realizacją nauczania Jezusa

Przebieg lekcji
1. Przywitanie i modlitwa „Ojcze nasz”
2. Wstęp – powtórzenie i utrwalenie wiadomości zw. z Bożym Narodzeniem
-Gdzie urodził się Pan Jezus?
-Jaki król żydowski panował wtedy w Palestynie?
- Kto się pierwszy pokłonił Dzieciątku Jezus? (nazwa pierwszej Mszy św. o północy)
-Kto pasterzom przekazał wieść o narodzinach Zbawiciela?
-Jakie święto obchodzimy 6 stycznia?
-Kim byli ludzie którzy przyszli do Jezusa z cennymi darami? Skąd wiedzieli, że urodził się niezwykły Król? Jakie dary złożyli i co symbolizują?

3. Ostatnia niedziela zakończyła okres obchodów Świąt Bożego Narodzenia i rozpoczęła tzw. Okres zwykły w kościele. Kto pamięta o czym była niedzielna Ewangelia? (Chrzest Pański)
Od momentu chrztu Pan Jezus rozpoczął swą publiczną działalność. Dziś uczniowie kl IV i VI poznają pewne wydarzenia i sposoby działania Jezusa, zaś klasa V pogłębi wiedzę o misji Jana Chrzciciela.
Pomocą będą podręczniki, biblia i ćwiczenia z kart pracy.

Praca zróżnicowana w grupach klasowych
Klasa IV
Najpierw wykonują polecenie 1 i 2 z kart pracy. Potem doczytują z podręcznika. Rozmowa- co to jest modlitwa? Jakie cechy ma dobra modlitwa? Dziś poznamy fakty zw. z rolą modlitwy w życiu Jezusa i w naszym życiu.

Potem pracują samodzielnie. Czytają tekst z podr. i wykonują polecenia z kart pracy.
Na 2 stronie – wykonać rysunek diagramu – Ile czasu poświęcam na modlitwę? N-el sprawdza karty pracy.
Podsumowanie: Kiedy Jezus się modlił i gdzie? Czy powinniśmy Go naśladować? Jak?
Modlić się zwłaszcza w sytuacjach trudnych- decyzje ważne, choroba, cierpienie.

Praca z obrazami: wybierz zdjęcia, które Twoim zdaniem ilustrują treść katechezy. Ocena pracy u-ów.

Śpiew piosenki:Czytaj biblię, módl się codziennie.

Klasa V
Wprowadzenie – znana postać Jana Chrzciciela. Dziś poznamy bliżej jego misję, posłannictwo. Zastanowimy się do czego dziś nas wzywa Bóg przez niego.

U-wie najpierw czytają tekst z podręcznika i wykonują kolejno polecenia z kart pracy + sprawdź się z podręcznika. N-el sprawdza ćw. – opowiedz mi o misji Jana Ch. W jakiej rzece Jan chrzcił ludzi? Pokazuje zdjęcie rzeki Jordan oraz obraz.

Rozmowa na temat sakramentu chrztu. Pokazanie chrztu Jezusa jako zapowiedzi sakr. Chrztu.
-Kiedy przyjąłeś chrzest? Jak wygląda ten obrzęd? Ile razy można go przyjąć?
Jakie łaski otrzymujemy? Czy znam chrzestnych i czy modlę się za nich?

-jakie cechy Jana Chrzciciela mogę naśladować?
- czy nie boję się upomnieć kogoś, gdy źle postępuje?
Podsumowanie: Do czego wzywa nas i zachęca dziś Jan Chrzciciel?
Napisz modlitwę za swoich chrzestnych.

Ocena pracy uczniów.
Klasa VI

- Najpierw polecenie 1. Potem odczytać z podręcznika co to przypowieść i dokończyć.
- Przedstawienie tematu i celu- poznanie sensu przypowieści o siewcy i jej znaczenia dla naszego życia.
- Dalej znajdują przypowieść w biblii samodzielnie, czytają i wykonuja ćw. 2 i 3.
- przeczytać tekst z podręcznika i wykonać ćw. 4 i 5 z kart pracy
Jeśli zdążą – zad. 2 z podręcznika, ćw. dodatkowe lub ilustracja graficzna do przypowieści.
Sprawdzenie kart pracy i ocena pracy uczniów.
Podsumowanie: Bardzo ważne jest byśmy umieli słuchać – mamy 2 uszu i 1 usta! Słuchać Bożego słowa, by moje życie było piękne, szczęśliwe z Bogiem.

Podsumowanie ogólne:

Jezus się modlił- my też tego potrzebujemy. Rozmowy z Nim i słuchania Go, by było widać w naszym życiu że jesteśmy ochrzczeni, by mieć siłę do czynienia dobra, spełniania obowiązków, do świadectwa o naszej wierze.
Naszą modlitwą będzie piosenka:

Czytaj biblię, módl się codziennie.

Wszystkie możliwości
Ojciec obserwował swego syna próbującego unieść ciężki wazon z kwiatami. Maluch wysilał się, sapał, stękał, mruczał coś pod nosem, jednak nie udało mu się przesunąć wazonu nawet o milimetr. Wreszcie zrezygnował.
Czy spróbowałeś już wszystkich możliwości? — zapytał ojciec.
- Tak - odparł chłopiec.
- Nie, ponieważ nie poprosiłeś mnie o pomoc.
Modlić się to próbować "wszystkich" naszych możliwości.

Modlitewny alfabet
Ubogi farmer wracając późnym wieczorem z rynku do domu, znalazł się na drodze bez swojego modlitewnika. Koła jego wozu odpadły w samym środku lasu, więc zmartwił się, że dzień ten będzie musiał upłynąć bez odmówienia przez niego modlitwy.
Ułożył więc następującą: "Panie, uczyniłem coś bardzo głupiego. Opuściłem dom dziś rano bez mojego modlitewnika, a pamięć zawodzi mnie tak często, że nie mogę bez niego odmówić ani jednej modlitwy. Postanowiłem więc, że pięć razy wolno wyrecytuję alfabet, a Ty, który znasz wszystkie modlitwy poskładasz razem litery alfabetu, aby stworzyły modlitwę, której słów nie pamiętam."
I rzekł Pan do swoich aniołów: "Ze wszystkich modlitw, które dzisiaj usłyszałem, ta jedna była niewątpliwie najlepsza, ponieważ płynęła z prostego i szczerego serca".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.