X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35051
Przesłano:

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym

Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej
dla ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym

Imię i nazwisko ucznia – **********
Wiek – 16 lat

LP TREŚCI PROGRAMOWE
2016/2017
1 Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową:
• Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacanie słownika
• Kształtowanie wrażliwości słuchowej
• różnicowanie dźwięków
• odtwarzanie rożnych rytmów
• rozpoznawanie głosów z otoczenia
• graficzne odtwarzanie słyszanego układu dźwiękowego
• porównywanie dźwięków, melodii
• rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w sylabach i wyrazach
• rozpoznawanie i wyodrębnianie poszczególnych liter w wyrazach i zdaniach
• różnicowanie głosek
• reagowanie na wyraz zaczynający się na daną głoskę
• nazywanie głosek w nagłosie
• nazywanie głosek w wygłosie
• nazywanie głosek w śródgłosie
• wyróżnianie sylab: zabawa w kończenie słów
• układanie wyrazów z sylab
• układanie nowych wyrazów ze wskazanych sylab lub głosek podanych słów
• zagadki- dobieranie prawidłowej odpowiedzi do tekstu czytanego przez nauczyciela lub puszczanego na płycie CD
• opowiadanie treści odpowiednio z użyciem jak największej ilości słów
• podział ze słuchu wyrazów na sylaby
• tworzenie sylab z określoną samogłoską
• różnicowanie sylab podobnych
• podkreślanie podanych liter ze słuchu w wyrazie
• budowanie i wypisywanie zdań z podanym wyrazem
• pisanie ze słuchu samogłosek, spółgłosek, sylab
• nauka na pamięć krótkich rymowanek lub wierszyków
• powtarzanie wyrazów i zdań o zróżnicowanym stopniu trudności odczytywanych przez nauczyciela
• ćwiczenia słuchu fonetycznego (różnicowanie słów, sylab i głosek o podobnym brzmieniu)
2 Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową:

• dobieranie obrazków o określonej czynności
• wyszukiwanie określonych obrazków przedstawiających czynności/zdarzenia
• składanie rożnych obrazków z części
• demonstrowanie ruchem czynności przedstawionych na obrazkach
• wyszukiwanie obrazków opisanych słownie
• porządkowanie historyjek obrazkowych
• dobieranie „dobrych” i „złych” obrazków do podanego opisu
• praca z układankami typu mozaika
• wypełnianie mandali terapeutycznych
• wyszukiwanie różnic i sprzeczności pomiędzy obrazkami
• wyszukiwanie ukrytych szczegółów na obrazku
• uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, niekompletnych obrazkach, w mozaikach geometrycznych według wzoru i bez wzoru
• rysowanie rysunku za pomocą łączenia kropek w odpowiedniej kolejności
• wypełnianie konturów obrysowanych przedmiotów
• dobieranie parami kart ze znakami literopodobnymi według zasady identyczności
• układanie w pary takich samych znaków w zbiorze liter
• odtwarzanie w pamięci uprzednio widziane litery
• różnicowanie samogłosek w szeregach liter poprzez ich wykreślanie
• uzupełnianie brakujących samogłosek w wyrazach lub zdaniach
• wyszukiwanie w zbiorze takich samych sylab i ich segregowanie
• identyfikowanie takich samych wyrazów jednosylabowych w szeregach wyrazów podobnych
• wykreślanie w ciągach wyrazów dwóch takich samych lub powtarzających się słów
• poszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną sylabą danego słowa
• układanie wg zasady podobieństwa
• dobieranie obrazków po uprzednim rozcięciu: na wzorze, wg wzoru, bez wzoru

3 Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo- ruchową:

• uzupełnianie zdań prostych i złożonych brakującymi literami lub wyrazami
• wskazywanie prawej i lewej strony ciała
• wykonywanie ćwiczeń utrwalających schemat ciała w rytm muzyki
• rysunek na podany temat
• zamalowanie dużych i małych powierzchni z zachowaniem wskazanego kierunku
• kreskowanie w określonym kierunku
• wypełnianie wnętrza figur
• rozplanowanie przestrzeni przy pisaniu, rysowaniu
• układanie pociętych obrazków, widokówek
• łączenie punktów
• odwzorowanie graficzne szlaczków, ornamentów
• odwzorowanie figur, znaków literopodobnych, liter z gotowych elementów
4 Ćwiczenia doskonalące orientacje przestrzenną:

• wyrabianie i utrwalanie orientacji na schemacie własnego ciała
• wyrabianie i utrwalanie orientacji na schemacie drugiej osoby stojącej naprzeciw
• różnicowanie i określanie kierunków w przestrzeni
• rysowanie postaci człowieka i poszczególnych części ciała
• nazywanie rożnych części ciała człowieka
• wskazywanie i nazywanie położenia
przedmiotów
- względem siebie
-w stosunku do drugiej osoby
-w stosunku do własnego ciała
• porównywanie, grupowanie, wyodrębnianie i nazywanie przedmiotów
• rysowanie konkretnego wzoru na polecenie nauczyciela
• odrysowywanie szablonów o zróżnicowanych kształtach

5 Ćwiczenia doskonalące sprawność manualną oraz grafomotoryczną:
• układanie kompozycji według wzoru
• przeplatanie sznurków przez różne rzeczy
• nawlekanie koralików według określonego wzoru
• lepienie i wałkowanie plasteliny
• ćwiczenia sprawności ruchów palców rozluźniające napięcie mięśniowe
• układanki płaskie i przestrzenne
• kreślenie liter w powietrzu, na tablicy, na dużych arkuszach
• pogrubianie konturów dużych form geometrycznych i dużych
• malowanie dużych form kolistych z zachowaniem kierunku pisania liter płynnym, ciągłym ruchem
• pogrubianie konturów, czyli wodzenie po wzorze figur geometrycznych, literowych
• rysowanie wzorów po śladzie kropkowanym lub kreskowym
• rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów
• ugniatanie kul z bibuły i papieru
6 Ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania:
• pisanie z pamięci liter
• pisanie z pamięci sylab
• pisanie z pamięci wyrazów wielosylabowych
• uzupełnianie wyrazów brakującymi literami
• uzupełnianie zdań brakującymi literami
7 Ćwiczenia doskonalące naukę czytania:
• odczytywanie trudnych wyrazów i bardziej złożonych zdań zdań
• dzielenie wyrazów na sylaby
• utrwalanie samogłosek i spółgłosek
• wyszukiwanie samogłosek i spółgłosek w zdaniach i rozsypankach wyrazowych
• czytanie trudnych i złożonych zdań w zakresie możliwym do osiągnięcia przez ucznia

8 Ćwiczenia rozwijające mowę, myślenie oraz wzbogacające słownik:
• kształcenie prawidłowej wymowy samogłosek i spółgłosek
• ćwiczenia wzbogacające słownik
• ćwiczenia dotyczące analogii i różnic (np. określanie właściwości przedmiotów duży- mały, ciężki- lekki, gorący- zimny, twardy- miękki itp.)
• sortowanie i klasyfikacja wg koloru, wielkości, zastosowania
• ćwiczenia rozwijające rozumienie prostych zadań, czynności
9 Ćwiczenia w zakresie operacji i rozumienia pojęć matematycznych:
• utrwalanie w schemacie własnego ciała
• utrwalanie stosunków przestrzennych przy pomocy przyimków
• wyodrębnianie przedmiotów pod względem cech wielkościowych, jakościowych i ilościowych
• utrwalanie znajomości w stosunkach czasowych : pory dnia, następstwa czasowe, nazwy miesięcy, pory roku, dni tygodnia
• sortowanie elementów zbioru wg kształtujące uzupełnianie luk na rysunkach
• utrwalanie znajomości kształtu i nazw figur geometrycznych. Różnicowania ich wg cech: duży- mały, cienki- gruby, krótki- długi
• porównywanie zbiorów
• rozumienie znaków matematycznych : „=”, „+”, „-”, „<”, „>”
• dodawanie i odejmowanie w zakresie możliwym do osiągnięcia przez ucznia
• rozumienie zadań tekstowych
• wykonywanie obliczeń do zadań tekstowych (w zakresie możliwym do osiągnięcia przez ucznia)
• dodawanie i odejmowanie w systemie słupkowym (1-1000)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.