X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35153
Przesłano:

Program wspomagania rozwoju percepcji słuchowej w zakresie analizy i syntezy

Program wspomagania rozwoju percepcji słuchowej w zakresie analizy i syntezy

Dzieci objęte wspomaganiem:
Okres realizacji programu: listopad 2016- czerwiec 2017
Obszar wymagający wspomagania: percepcja słuchowa
Cele do osiągnięcia
► cel główny:
- rozwijanie percepcji słuchowej w zakresie analizy i syntezy słuchowej
► cele szczegółowe. Dzieci:
- dzielą zdania na wyrazy, tworzą zdania z wyrazów,
- dokonują analizy i syntezy sylabowej słów,
- określają głoski w nagłosie, wygłosie
- wyodrębniają głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej
Wykaz oddziaływań:
- wyodrębnianie zdań w wypowiedziach i określanie ich liczby,
- wyodrębnianie wyrazów w zdaniu i określanie ich liczby,
- wyodrębnianie sylab, głosek w wyrazach i określanie ich liczby,
- tworzenie wyrazów z usłyszanych sylab, głosek
- tworzenie wyrazów rozpoczynających się daną sylabą, głoską
- tworzenie wyrazów kończących się określoną sylabą, głoską
- dokonywanie syntezy sylabowej, głoskowej podanych wyrazów,
- określanie głosek w nagłosie, wygłosie,
- wyodrębnianie głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej.

Realizując program nauczycielki korzystać będą z zabaw zawartych w załącznikach oraz następujących książkach:
1. „Diagnozowanie i stymulowane rozwoju percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym” I. Polewczyk
2. „Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym” K. Skarbek, I. Wrońska
3. „Dźwięki mowy” A. Mauer

Przykładowe ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej

● Zabawa „ Jadę w podróż do ..... Co mam przywieźć?”- nazwa przywiezionego przedmiotu powinna zaczynać się taką samą głoską jak nazwa miasta.
Jadę do Warszawy. Przywiozę wrotki.
Jadę do Krakowa, Przywiozę krowę.
Jadę do Łodzi. Przywiozę łyżwy itd.
● Zabawa „ Co słyszysz ?”- nauczyciel wymawia różne wyrazy rozpoczynające się na głoskę s oraz sz. Zadaniem dzieci, jest podniesienie rąk do góry jeśli wyraz rozpoczyna się głoską s oraz pocieranie rąk o siebie, jeśli wyraz rozpoczyna się głoską sz.
● Zabawa „ Dobrze, czy źle?”- nauczyciel pokazuje dzieciom obrazek i wyraźnie wypowiada jego nazwę, jednak czasem popełnia błędy. Zadaniem dzieci jest określenie, czy nauczyciel mówi dobrze, czy źle.
- skakanka – szkakanka,
- kawa- kafa,
- domek- Tomek
● Zabawa „ Kiedy usłyszysz ..., to wstań”- nauczyciel wmawia grupę sylab, a zadaniem dzieci jest wstanie z dywanu, jeśli usłyszą podaną przez nauczyciela sylabę.
● Zabawa „ Gdzie jest ...? ”- nauczyciel prezentuje dzieciom pary obrazków zawierających dźwięki opozycyjne, a ich zadaniem jest wskazanie właściwego.
Np. Gdzie jest dama, gdzie jest tama?
Gdzie jest kasza, gdzie jest kasa?
Gdzie jest rama, gdzie jest lama?
● Zabawa „ Jaki wyraz powiedziałam ?”- nauczyciel wypowiada wyrazy podzielone na sylaby, a dzieci odgadują jaki wyraz powiedział.
● Zabawa „ Dzielimy na sylaby”- nauczyciel podaje dzieciom wyraz, a te dzielą go na sylaby, jednocześnie układając klocki przed sobą.
● Zabawa „ Tworzymy zdania”- nauczyciel podaje słowa, a zadaniem dzieci jest ułożenie z nich zdania.
Np. gotuje, mama, obiad – Mama gotuje obiad.
● Zabawa „ Dokończ wyraz ”- nauczyciel pokazuje dzieciom kolejno obrazki i wypowiada pierwszą sylabę. Zadaniem dzieci jest dokończenie zdania.
● Zabawa „ Dobieranki”- nauczyciel podaje dzieciom pierwszą sylabę, a ich zadaniem jest wyszukanie jak największej liczny słów zaczynających się na wskazaną sylabę.
● Zabawa „ Co powiedziałam ?”- nauczyciel wypowiadana wyrazy podzielone na głoski, a zadaniem dzieci jest dokonanie syntezy słuchowej tych wyrazów.
● Zabawa „Podział zdania na wyrazy”- nauczyciel prosi, by dziecko przygotowało tyle klocków, ile usłyszy wyrazów. Określanie przez dzieci, który wyraz był na początku zdania, który na końcu.
● Zabawa :Podział zdania na wyrazy i sylaby:- nauczyciel przygotowuje kolorowe paski papieru długie i krótki. Liczba pasków długich odpowiada liczbie wyrazów w zdaniu, krótkich jest tyle ile sylab. Nauczyciel czyta zdanie , prosi dzieci o policzenie ile słów usłyszało. Dziecko układa kolejno długie paski, które symbolizują wyrazy. Potem dziecko dzieli całe zdanie na sylaby z wyklaskiwaniem i układa pod długimi paskami tyle krótkich, ile sylab jest w wyrazach.
● Zabawa „Wysłuchiwanie głosek na początku wyrazu”- nauczyciel prosi dziecko, by posegregowało obrazki wg. głoski, którą słyszy w ich nazwie na początku. Analogicznie przebiegać będzie zabawa „Wysłuchiwanie głosek na końcu wyrazu”
● Zabawa „Łańcuszek słowny”- nauczyciel wypowiada wyraz, a dziecko ma powiedzieć jaką głoskę słyszało na końcu tego wyrazu, a potem wymyślić wyraz, w którego nazwie słychać na początku tę głoskę.
● Zabawa „Wysłuchiwanie głosek w środku wyrazu”- dzieci układają tyle klocków, ile głosek słyszy.
● Zabawa „Składanie wyrazu z głosek”- nauczyciel wypowiada nazwę obrazka głoskami, a dziecko wyszukuje odpowiedni obrazek.
● Zabawa „Wysłuchiwanie rymów”- nauczyciel mówi zestawy wyrazów, a dziecko określa, czy słowa brzmią podobnie, czy nie.
● Zabawa „Odnajdowanie i tworzenie rymów”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.