X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34867
Przesłano:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Nauczanie indywidualne - podsumowanie pracy po I semestrze

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Imię i nazwisko ucznia: ........................
Oddział przedszkolny: grupa O „B”

1. Podsumowanie pracy ucznia w I semestrze roku szkolnego 2016/2017:
a) zauważalne postępy:
• coraz częściej reaguje na swoje imię;
• potrafi dłużej skupić wzrok na terapeucie;
• swoje potrzeby sygnalizuje niewerbalnie poprzez prowadzenie terapeuty za rękę w danym kierunku np.: gdy chce jakąś zabawkę, chce skorzystać z toalety, gdy chce pić;
• coraz częściej reaguje na proste polecenia typu: daj, chodź, usiądź, idziemy itp.
• prawie zawsze sprząta po zakończonej zabawie;
• chętnie gra z nauczycielem piłką (rzuca i łapie) ;
• po skorzystaniu z toalety, w miarę swoich możliwości podciąga ubranie;
• wie, że po skorzystaniu z toalety należy umyć ręce;
• interesuje się swoim odbiciem w lustrze;
• nie wkłada przedmiotów do buzi;
• chętnie słucha i ogląda piosenki dla dzieci z teledyskami (puszczane z rzutnika);
• chętnie przebywa w grupie rówieśniczej (siada koło dzieci i bawi się w sali przedszkolnej)
• podczas wchodzenia i schodzenia ze schodów coraz częściej trzyma się tylko jedną ręką nauczyciela (wcześniej drugą ręką trzymał się poręczy)

b) słabe strony:
• nieprawidłowo chwyta kredki;
• rysunki wykonuje bardzo niechętnie ( są one na etapie bazgrot);
• nie próbuje naśladować usłyszanych dźwięków;
• nie naśladuje ruchów z zakresu motoryki dużej;
• nie układa klocków;
• nie ubiera, ani nie rozbiera okrycia wierzchniego;
• nie interesuje się pokazywanymi przez nauczyciela obrazkami;
• nie skupia uwagi na pokazywanych przez nauczyciela przedmiotach;
• podczas zajęć często krzyczy, piszczy, dużo wokalizuje;
• gdy nie chce wykonać polecenia zaczyna się denerwować ( uderza pięścią w żuchwę, biega po klasie, rzuca rzeczami, które trzyma w ręce).

2. Wnioski do pacy w II semestrze roku szkolnego 2016/2017r. :
• rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
• wypracowanie ciągu czynności związanych z ubieraniem się i rozbieraniem;
• rozwijanie umiejętności naśladowania gestów, ruchów, mimiki;
• rozwijanie funkcji słuchowych i wzrokowych;
• zachęcanie do dialogu wokalizacyjnego;
• rozwijanie mowy czynnej i biernej,
• usprawnianie motoryki małej i dużej;
• wspieranie funkcji poznawczych, ćwiczenia koncentracji uwagi, ćwiczenia relaksacyjne;

3. Zalecenia dla rodziców:
• konsekwentnie wymagać od Filipa wykonywania poleceń, wspierać go ale nie wyręczać;
• korzystać z języka gestów i demonstracji, aby pomóc w wykonywaniu czynności;
• unikać nadmiernego mówienia, stosować proste polecenia;
• odnosić swoje wypowiedzi do konkretnych przedmiotów lub zjawisk w otoczeniu, wskazując na nie, dotykając ich bądź pokazując przykłady;
• ciągle współpracować z nauczycielem w celu ukierunkowania dodatkowej pracy Filipa w domu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.