X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35037
Przesłano:

Kontrakt pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem

KONTRAKT POMIĘDZY
NAUCZYCIELEM KONTRAKTOWYM UBIEGAJĄCYM SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
A OPIEKUNEM STAŻU
Opiekun : Anna Chyła
Nauczyciel: Karolina Świerczyńska
Data rozpoczęcia awansu: 01.09.2015
Data planowanego zakończenia awansu: 31.05.2018
Przedszkole Miejskie nr 3 w Toruniu

I. ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ:
1. Nauczyciel opiekun i nauczyciel odbywający awans są równoprawnymi partnerami
2. Uwagi dotyczące stylu pracy oraz sposobu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką
3. Spotkania konsultacyjne będą odbywać się regularnie, w ustalonym wcześniej terminie ( raz na trzy miesiące)
4. Nauczyciel odbywający awans zawodowy może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
1. Zapoznać się z procedurami awansu zawodowego i obowiązującymi go aktami prawnymi
2. Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego ( zgodnie z rozporządzeniem MENiS)
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego
4. Uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem
5. Dokumentowanie i monitorowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA AWANSU ZAWODOWEGO
1. Zapoznanie nauczyciela odbywającego awans zawodowy z procedurą uzyskania awansu
2. Wspieranie działań nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu pracy
3. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym
4. Udzielanie rad na prośbę nauczyciela odbywającego awans zawodowy w sytuacjach problemowych: wychowawczych i dydaktycznych
5. Sporządzenie wykazu literatury godnej poznania
6. Pomoc w sporządzeniu sprawozdania z przebiegu awansu zawodowego
7. Napisanie projektu oceny dorobku nauczyciela kontraktowego
8. Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji na posiedzenie komisji egzaminacyjnej
9. Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego ( raz na półrocze)

IV. KRYTERIA OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO:
1. Systematyczność
2. Terminowość
3. Zaangażowanie w realizacje Planu Rozwoju Zawodowego
4. Inicjatywa

V. USTALENIA KOŃCOWE
1. Za przebieg i organizację awansu zawodowego odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy
2. Opiekun awansu jest osobą wspomagającą
3. Kontrakt obowiązuje obie strony
4. Kontrakt można modyfikować za zgodą obu stron

Opiekun nauczyciel kontraktowy
.................................. ......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.