X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35971
Przesłano:

Kontrakt z opiekunem stażu

KONTRAKT POMIĘDZY OPIEKUNEM STAŻU
A NAUCZYCIELEM STAŻYSTĄ

zawarty dnia 06.09.2017
pomiędzy
opiekunem stażu Małgorzatą Brandygier
a
nauczycielem stażystą Martą Biadun

Kontrakt określa planowane działania w ramach stażu, obowiązki opiekuna stażu oraz nauczyciela stażysty. Obowiązuje od dnia przydzielenia obowiązków opiekunowi stażu do momentu wystawienia proponowanej oceny za okres stażu.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA STAŻU
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Zobowiązuje się do korekty i nadzoru nad przygotowaniem planu rozwoju zawodowego.
Zobowiązuje się opracować plan rozwoju zawodowego, który uwzględnia specyfikę i potrzeby własnej szkoły.
Zobowiązuje się do udzielania nauczycielowi pomocy w realizacji zadań określonych w planie rozwoju zawodowego.

Zobowiązuje się na bieżąco kontrolować stopień realizacji planu rozwoju zawodowego i w razie potrzeby dokonywać niezbędnych modyfikacji.
Zobowiązuje się na bieżąco wywiązywać z realizacji planu rozwoju zawodowego i w razie potrzeby dokonywać niezbędnych modyfikacji.
Raz w miesiącu będzie obserwować lekcje prowadzone przez nauczyciela stażystę. Zapozna się wcześniej z konspektami oraz podzieli się uwagami i spostrzeżeniami.
Razy w miesiącu będzie obserwować lekcje prowadzone przez opiekuna stażu.
Zobowiązuje się ustalić formę dokumentacji stażu.
Zobowiązuje się prowadzić dokumentację stażu w formie ustalonej z opiekunem.
Będzie wspierać nauczyciela w pracy z uczniami, pomagać w rozwiązywaniu napotykanych trudności oraz dzielić się swoimi doświadczeniami w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Zobowiązuje się przeprowadzać konsultacje z nauczycielem stażystą raz w miesiącu oraz dokumentować spotkania.
Zobowiązuje się uczestniczyć w konsultacjach z opiekunem stażu oraz je dokumentować.
Zobowiązuje się opracować projekt dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Opiekun stażu ........................................

Nauczyciel stażysta ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.