X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34873
Przesłano:

Kontrakt z opiekunem stażu

KONTRAKT

zawarty w dniu 5 września 2011r.
między opiekunem stażu – ..................... – nauczycielem dyplomowanym ..................... a ................. – nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Kontrakt dotyczy planowanych działań w ramach współpracy
między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą.
Celem współpracy jest wszechstronne współdziałanie
w zakresie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
nauczyciela stażysty - ..........................

Kontrakt obowiązuje w całym okresie odbywania stażu, tj. od 1września 2011r. do 31 maja 2012r. oraz miesiąc po jego zakończeniu.

1. Nauczyciel stażysta, przy wsparciu opiekuna, opracowuje swój Plan Rozwoju Zawodowego, w którym uwzględnia specyfikę i potrzeby własnej szkoły.
2. Opiekun zobowiązuje się do udzielania nauczycielowi pomocy
w realizacji zadań określonych w Planie Rozwoju Zawodowego.
3. Obie strony na bieżąco kontrolują stopień realizacji Planu Rozwoju Zawodowego i w razie potrzeby dokonują niezbędnych modyfikacji.
4. W ramach realizacji planu nauczyciel stażysta jeden raz w miesiącu obserwuje zajęcia prowadzone przez opiekuna.
5. Opiekun raz w miesiącu obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę. Zapoznaje się wcześniej ze scenariuszami zajęć, dzieli się uwagami i spostrzeżeniami.
6. Obie strony wspólnie ustalają sposób dokumentowania zadań realizowanych w okresie stażu.
7. Nauczyciel i opiekun biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, dzielą się informacjami na temat odbytych szkoleń, kursów itp.
8. Nauczyciel i opiekun spotykają się raz w miesiącu celem omówienia zadań na następny miesiąc, ustalenia sposobu ich realizacji. Spotkania odbywać się będą także poza ustalonymi terminami, zawsze gdy zajdzie tego potrzeba.

Opiekun wspiera nauczyciela w pracy z uczniami, pomaga w rozwiązywaniu napotykanych trudności oraz dzieli się swoimi doświadczeniami
w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

opiekun stażu ........................................
nauczyciel stażysta ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.