X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34847
Przesłano:

Przy wielkanocnym stole - konspekt zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, klasa I

RAMOWY SCENARIUSZ LEKCJI

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna

Prowadzący: Karolina Gołębieska
Klasa/poziom:
I Data:
21.03.2017 r.
Temat dnia: Przy wielkanocnym stole

Cel główny zajęć: 1. Zapoznanie uczniów z tradycjami i symbolami Świąt Wielkiej Nocy, m.in. zajączek, palma wielkanocna, baranek,
2. Ćwiczenia utrwalające znajomość samogłosek,
3. Doskonalenie pamięci,
4. Wykonywanie działań matematycznych w zakresie „15”.

Cele operacyjne
W wyniku udziału w zajęciach uczeń edukacji wczesnoszkolnej :
1. Zna tradycje i symbole wielkanocne, np.: pisanki, potrawy, baranek,
2. Uważnie słucha i odpowiada na pytania nauczyciela do tekstu „Wielkanoc”,
3. Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, np. „Turlanie jajka”,
4. Podaje przykłady zwyczajów wielkanocnych w innych krajach np. we Francji, Hiszpanii,
5. Wyróżnia sposoby ozdabiania wielkanocnych jajek np.( kraszanki, nalepianki),
6. Zdobywa nowe doświadczenia plastyczne,
7. Doskonali umiejętności grafomotoryczne,
8. Utrwala samogłoski,
9. Wie, jak należy zachowywać się przy stole,
10. Pobudza i rozwija wyobraźnię,
11. Ćwiczy pamięć,
12. Śpiewa piosenkę pt. „Święta Wielkanocne”,
13. Samodzielnie wykonuje działania matematyczne w zakresie „15”,
14. Jest aktywny podczas zajęć,
15. Pracuje indywidualnie i współdziała w grupie.

Stosowane metody
(wg W. Okonia)

I. metoda asymilacji wiedzy • pogadanka
• praca z książką
• dyskusja
II. metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy • giełda pomysłów
III. metody praktyczne • ćwiczenia

Formy pracy
(wg R.
Więckowskiego) I. aktywność indywidualna • indywidualna aktywność jednolita
• indywidualna aktywność zróżnicowana
II. aktywność zbiorowa • zbiorowa aktywność jednolita:
- aktywność grupowa
- aktywność z całą klasą
• zbiorowa aktywność zróżnicowana
Środki dydaktyczne: 1. Jajko,
2. Pudełko,
3. Latarka,
4. Łyżki,
5. Zdjęcia pisanek, kraszanek, oklejanek, nalepianek (załączniki nr.1,2,3,4)
6. Płatki kosmetyczne,
7. Spinacze do bielizny,
8. Flamastry,
9. Klej,
10. Nożyczki,
11. Kolorowy papier,
12. Blok rysunkowy/techniczny,
13. Kredki,
14. Rozsypanki z poznanymi literami,
15. Tekst piosenki pt. „Święta Wielkanocne”,
16. Karta pracy z zadaniem.
Przebieg zajęć

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Lp.
1. Powitanie dzieci.
2. Sprawdzenie listy obecności i odnotowanie jej w dzienniku zajęć.
3.
Wprowadzenie do zajęć- „Wielkanocne eksperymenty z jajkiem”.
Nauczyciel proponuje uczniom przeprowadzenie eksperymentu, którego bohaterem będzie jajko. Pokazuje uczniom pudełko i pyta, czy uczniowie są ciekawi tego, co jest w środku jajka. Wycina w pudełku dziurę, która musi być takiej wielkości, aby jajko nie wpadło do pudełka. Do pudełka wkłada zapaloną latarkę. Surowe jajko w skorupce umieszcza na dziurze. Jajko jest podświetlone przez źródło światła. Uczniowie mogą obserwować płyny znajdujące się w jajku. Następnie uczniowie podają propozycje tytułów do eksperymentu, np.: „prześwietlenie jajka”, „jajko i jego zawartość”.
II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
4. Rozmowa na temat Wielkanocy- praca z P3 s.58-59, ćw.1.
Uczniowie na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń rozmawiają na temat Wielkanocy i jej symboli (zajączek, palma wielkanocna, pisanki, kraszanki, potrawy, baranek).
Nauczyciel zadaje pytania, np. „co znajduje się na wielkanocnym stole”?, „jakie potrawy powinny pojawić się na Wielkanoc”?(potrawy z jajek, sernik, baby wielkanocne, żurek, pascha, mazurek), „co oznacza palma wielkanocna”?(wjazd Jezusa do Jerozolimy, symbol Niedzieli Palmowej), „co to znaczy tradycja wielkanocna”?(przekazywanie z pokolenia na pokolenie obyczajów związanych z Wielkanocą- wiosenne porządki, Niedziela Palmowa i święcenie palemek, przygotowywanie koszyka wielkanocnego, śniadanie wielkanocne, śmigus-dyngus, potrawy).
5. Słuchanie tekstu pt. „Wielkanoc”- praca z P3 s.58-59, ćw.2.
Nauczyciel czyta tekst o wielkanocnych zwyczajach. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela, np.:
„jaki jest wielkanocny strój palemki”?, „jak nazywają się jajka malowane”?, „jakie kwiaty stoją w wazonie”?(tulipany), „czym przyozdobione są wielkanocne potrawy”?(bukszpan, barwinek, rzeżucha), „na czym polega zwyczaj składania wielkanocnych życzeń”?(dzielenie się jajkiem), co to znaczy „podzielić się z bliskimi dobrym słowem”?.
6. Zabawa ruchowa „Turlanie jajka łyżką”.
Uczniowie ustawieni są w dwóch rzędach. Pierwsze osoby z rzędów otrzymują łyżkę i jajko na twardo w skorupce. Zadaniem każdego ucznia jest turlanie jajka za pomocą łyżki. Zwycięża ta drużyna, która szybciej zakończy konkurencję.
7. Poznanie zwyczajów wielkanocnych w innych krajach- praca z P3 s.59, ćw.3.
Nauczyciel opowiada o niektórych zwyczajach wielkanocnych kultywowanych w innych krajach. Zdecydowana większość ludzi obchodzi święta wielkanocne. Różnią się one spożywanymi potrawami i zwyczajami. We Francji dzieci szukają ukrytych w domu lub ogrodzie czekoladowych jajek, w krajach skandynawskich dzieci chodzą od domu do domu i zbierają słodkości. W Hiszpanii wystawione są sceny z życia Chrystusa. Inne są też potrawy wielkanocne w różnych krajach: łosoś, cielęcina, drożdżówka, kurczak.
8. Rozmowa na temat sposobów ozdabiania wielkanocnych jajek- praca z P3 s.59, ćw.4.
Nauczyciel pokazuje uczniom na przyniesionych przez niego ilustracjach zdobione jajka (załączniki nr. 1,2,3,4).
Nauczyciel wraz z uczniami wyróżnia m.in.: kraszanki (jajka gotowane w naturalnym barwnym wywarze), pisanki (jaja, na których wzory rysuje się roztopionym woskiem i zanurza w barwniku), oklejanki (jaja okleja się kolorowym papierem, materiałem, sitowiem), nalepianki ( jaja zdobione wycinkami z papieru).
Uczniowie oglądają ilustracje zdobionych jaj, zwracają uwagę na motywy występujące w zdobieniach, kolorystykę jajek.
9. Wykonanie przestrzennej ozdoby –„Baranek wielkanocny”; praca z P3, s.58.
Uczniowie przygotowują materiały do pracy: płatki kosmetyczne, spinacze do bielizny, flamastry, klej, nożyczki, kolorowy papier, blok rysunkowy/techniczny.
Nauczyciel omawia z uczniami sposób wykonania pracy zgodnie z instrukcją rysunkową pokazaną w podręczniku.
10. Zabawa „Zbieramy samogłoski”.
Nauczyciel rozrzuca po podłodze poznane przez uczniów litery. Wśród nich znajdują się samogłoski: a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y. Zadaniem uczniów jest zebranie wszystkich samogłosek.
11. Wpisywanie samogłosek- praca z ĆzP3 s.50, ćw.1.
Uczniowie wpisują w puste miejsca odpowiednie samogłoski i odczytują wyrazy. Uzupełniają zdanie wyrazami z ćwiczenia.
12. Rozmowa o zachowaniu przy stole- praca z ĆzP3 s.50, ćw.2.
Uczniowie wraz z nauczycielem rozmawiają o zachowaniu przy stole. Uwzględniają następujące tematy, np.: częstowanie się potrawami, wykorzystanie sztućców i serwetek, rozmowy przy stole.
13. Projektowanie wzoru na pisance- praca z ĆzP3 s.50, ćw.3.
Uczniowie projektują wzór na pisance. Mogą narysować lub wykleić kolorowym papierem.
14. Pisanie zdań z pamięci- praca z ĆzP3 s.50, ćw.4.
Uczniowie czytają zdania. Analizują je od strony ortograficznej. Powtarzają je kilkakrotnie, aby zapamiętać ich treść. Zasłaniają zdania i piszą je z pamięci. Po napisaniu dokonują korekty- porównują napisane przez siebie zdania z oryginałem, poprawiają błędy.
15.

16. Śpiewanie piosenki pt. „Święta Wielkanocne”.
Uczniowie powtarzają tekst piosenki i próbują ją zaśpiewać.

Wykonywanie działań- karta pracy.
Uczniowie otrzymują kartę pracy z zadaniem. Piszą liczbę o 5 większą od podanej liczby.
III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
17. Podsumowanie zajęć - ewaluacja:
Nauczyciel pyta dzieci:
„O czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach”?
„Czego nowego nauczyliśmy się na dzisiejszych ćwiczeniach”?
18. Pochwała pracy dzieci.
- Bardzo jestem dumna z tego jak pracowaliście na dzisiejszych zajęciach.

Praca domowa:
Naucz się na pamięć piosenki, pt. „ Święta Wielkanocne” (nauczyciel rozdaje dzieciom wydrukowany tekst piosenki).
Spędź miło czas z bliskimi!

Podpis prowadzącego:
Karolina Gołębieska

Objaśnienia skrótów:
1.P3 – „Nasz elementarz”, część 3,
2.ĆzP3 – „Ćwiczenia z Pomysłem”, część 3

Załączniki:
1. Załączniki ze zdjęciami pisanek, kraszanek, oklejanek, nalepianek (załączniki nr.1,2,3,4),
2. Tekst piosenki pt. „Święta Wielkanocne”,
3. Karty pracy z „Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej”, klasa 1, część 3, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014, s. 58-59,
4. Karty pracy z „Ćwiczenia z Pomysłem”, klasa 1, część 3, WSiP, s. 50,
5. Karta pracy z poleceniem matematycznym.

Bibliografia:
Druki zwarte:
1. Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej: PWN, Warszawa 1977,
2. Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998,
3. Więckowski R.: Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1993,
4. Węglińska M.: Jak przygotować się do lekcji? Impuls, Kraków 2005

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.