X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34855

W poszukiwaniu historii Polski - wędrówka szlakiem wybranych legend Wandy Chotomskiej. Konspekt zajęć przeprowadzonych w kl. II

Blok tematyczny: Nasza lektura.

Temat dnia: W poszukiwaniu historii Polski - wędrówka szlakiem wybranych legend Wandy Chotomskiej.

Edukacja: polonistyczna, matematyczna, społeczna, muzyczna,

Cele ogólne:
- rozwijanie zainteresowania światem podań, baśni i legend,
- utrwalenie pojęcia legenda,
- utrwalenie alfabetu,
- kształtowanie pamięciowej sprawności matematycznej,
- doskonalenie umiejętności współpracy w parze i grupie.

Cele szczegółowe:
Uczeń: - wyjaśnia znaczenie słowa „legenda,
- zna wybrane legendy W. Chotomskiej,
- wskazuje na mapie miasta Polski związane z legendami W. Chotomskiej,
- układa wyrazy w kolejności alfabetycznej,
- utrwala tabliczkę mnożenia,
- śpiewa poznaną piosenkę,
Metody: grupowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne: wędka, rybki z magnesami, puzzle matematyczne, tytuły legend, wyrazy charakteryzujące wybrane legendy, zdjęcia charakteryzujące poszczególne miasta związane z utworami W. Chotomskiej, mapa Polski, herby poznanych miast, nazwy miast, płyta cd z piosenką, karta pracy dla ucznia, kredki, klej, nożyczki, kolorowe kartki formatu A3,

Organizacja pracy:
• Stoliki ustawione do pracy w grupach,
• W każdym 7 – osobowym zespole koperta z puzzlami matematycznymi, ołówek, kolorowa kartka formatu A3, kredki, klej, nożyczki,

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.
2. Tajemnicze połowy – uczniowie wędką łowią rybki; na których znajduje się symbol grupy do której będą należeć podczas pracy w zespołach.
3. Tabliczka mnożenia w formie puzzli – układanie wyników mnożenia w sposób rosnący / malejący.
4. Rozpoznawanie tytułu legendy z jakiej pochodzi ilustracja znajdująca się na odwrocie puzzli matematycznych.
5. Naklejanie ilustracji na kolorową kartkę.
6. Przypomnienie i utrwalenie pojęcia legenda.
7. Układanie kolejności wydarzeń wybranych legend.
8. Wyszukiwanie wyrazów ukazujących cechy charakterystyczne danej legendy i układanie ich w kolejności alfabetycznej.
9. Rozpoznawanie miast o których mowa w utworach W. Chotomskiej (Gniezno, Kraków, Warszawa).
10. Łączenie zdjęć z odpowiednim miastem.
11. Próba usytuowania miast na mapie Polski.
12. Dopasowywanie herbu do poszczególnych miast.
13. Wyjaśnienie powiedzenia: „W legendach jest cząstka historii zaklęta” – szukanie elementów historii Polski w wybranych legendach.
14. Nauka piosenki pt: „Stolice Polski”.
15. Karta pracy: Odwiedzamy miasta Polski wędrując szlakiem legend W. Chotomskiej.
15. Kolorowanie ilustracji legendy ułożonej z puzzli matematycznych.

Karta pracy: Odwiedzamy miasta Polski wędrując szlakiem legend Wandy Chotomskiej

Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania.
„Legenda to niezwykła ........................... z elementami .....................
najczęściej o wydarzeniach i postaciach ........................... ..................
Legenda często opowiada o powstaniu jakiegoś miasta lub.......................

Ćwiczenie 2 Zapisz nazwy miast, związane legendami.
„Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” ________________
„Legenda o Warsie i Sawie” ________________
„Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy” ________________

Ćwiczenie 3 Wpisz nazwy trzech stolic Polski na mapie. Podpisz ich herby.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.