X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34794
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Arkusz obserwacji ucznia kl.I

arkusz obserwacji

Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne

I semestr:

U ucznia obserwuje się:
– trudności z wyróżnianiem elementów z całości lub z ich syntetyzowaniem w całość,
– trudności z wyodrębnieniem szczegółów różniących dwa obrazki,
– używanie sformułowań niepoprawnych pod względem gramatycznym,
– trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych wyrażających stosunki przestrzenne: nad – pod, za– przed, wewnątrz – na zewnątrz,
– trudności z szybkim wymienieniem nazw np. wszystkich znanych owoców,
– wolne tempo nazywania szeregu prostych obrazków,
– trudności z nazywaniem i zapamiętywaniem liter alfabetu, cyfr, powtarzaniem z pamięci szeregu słów oraz szeregów cyfrowych,
– trudność z jednoczesnym wskazywaniem na sobie części ciała i określaniem ich terminami: prawe – lewe, np. odróżnieniem prawej i lewej ręki,
– trudności z określaniem położenia przedmiotów względem siebie,
– pisanie liter i cyfr zwierciadlane i/lub zapisywanie wyrazów od prawej do lewej strony,

II semestr:

U ucznia obserwuje się:
– trudności z odróżnianiem kształtów podobnych (np. liter m – n, l – t – ł) lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p – g – b – d),
– używanie sformułowań niepoprawnych pod względem gramatycznym,
– trudności w nauce czytania (np. nie radzi sobie z analizą i syntezą słuchową wypowiadanych wyrazów oraz z analizą i syntezą wzrokową prostych wyrazów, układanych z liter drukowanych).
– trudność z zapamiętaniem kształtu rzadziej występujących liter o skomplikowanej strukturze (np. wielkie litery pisane F, H, Ł, G)
– trudności z pamięcią fonologiczną, sekwencyjną, czyli trudności dotyczące zapamiętywania: sekwencji nazw (dni tygodnia, pory roku), sekwencji czasowej (wczoraj– dziś – jutro), sekwencji cyfr, szeregów 4-cyfrowych: wierszy, piosenek,

Uczeń wymaga wsparcia w zakresie funkcji percepcyjno- motorycznych niezbędnych do nauki czytania i pisania, doskonalenia grafomotoryki i spostrzegawczości.

U ucznia obserwuje się:
– trudności w orientacji w schemacie ciała i przestrzeni: ma trudności ze wskazywaniem na sobie części ciała, nie umie określić kierunku na prawo i na lewo od siebie,
– trudności z przeliczaniem zawartości zbiorów oraz porównywaniem ich wielkości,
– trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych wyrażających stosunki przestrzenne: nad – pod, za– przed, wewnątrz – na zewnątrz,
– trudności z określaniem położenia przedmiotów względem siebie,
– nieumiejętność łączenia znaku graficznego z wartością liczby,
– trudności we właściwym porządkowaniu liczb w ciągu rosnącym i malejącym,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.