X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34638
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Karta obserwacji rozwoju dziecka w oddziale przedszkolnym

Karta obserwacji rozwoju dziecka w oddziale przedszkolnym
wrzesień - listopad 2015
Opracowała -Anna Gątkowska

Imię i nazwisko dziecka: ........................................

Ocena zachowania

Samodzielność
jest zaradne i samodzielne w zakresie czynności samoobsługowych .................
korzysta i dba o przybory szkolne .................
wykonuje zadania bez pomocy .................

Kontakty koleżeńskie
łatwo nawiązuję kontakty z rówieśnikami .................
pożycza i dzieli się, chętnie pomaga innym .................
akceptuje inność koleżanek i kolegów, bawi się z nimi .................

Przestrzeganie norm i reguł współżycia w grupie
jest chętne do współpracy .................
wykonuje polecenia grupowe .................
jest posłuszne poleceniom nauczyciela .................
zna i przestrzega zasady obowiązujące w szkole .................

Stosunek do zadań
wykonuje polecenia indywidualne .................
potrafi skoncentrować sie na wykonywanym zadaniu .................
jest wytrwałe .................
potrafi zainteresować się wieloma rzeczami .................

Kultura osobista
dba o porządek .................
potrafi kontrolować emocje .................
stosuje zwroty grzecznościowe .................

Rozwój umysłowy, ruchowy

Edukacja polonistyczna
wypowiada się na określony temat .................
recytuje wiersze .................
uważnie słucha wierszy, opowiada i wypowiada się na temat ich treści .................
układa i opowiada historyjkę z uwzględnieniem kolejności zdarzeń .................
mówi wyraźnie .................
wypowiada się na temat ulubionych zwierząt .................
dokonuje oceny zachowania postaci na podstawie wysłuchanego opowiadania .................
dzieli słowa na sylab .................
wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w słowach .................
potrafi podzielić proste słowa na głoski .................
Edukacja matematyczna
prawidłowo przelicza, posługując się liczebnikami głównymi(jeden, dwa ...) .................
prawidłowo stosuje liczebniki porządkowa (pierwszy, drugi ...) .................
określa liczebność danego zbioru .................
używa określeń: tyle samo, mniej, więcej .................
segreguje przedmioty według określonych cech (kształt, kolor, wielkość) .................
wskazuje prawą i lewą stronę swojego ciała .................

Edukacja przyrodnicza
prawidłowo nazywa poszczególne elementy ludzkiego ciała .................
wymienia członków swojej rodziny .................
wskazuje i nazywa wybrane grzyby jadalne i trujące .................
rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa .................
wskazuje charakterystyczne liście i pasujące do nich owoce .................
wie, jakie rośliny i zwierzęta można spotkać w lesie .................
wie, w jaki sposób wiewiórki przygotowują się do zimy .................
rozpoznaje wybrane owoce i nazywa drzewa owocowe .................
wykonuje samodzielnie kanapki .................
rozpoznaje i nazywa warzywa .................
wyjaśnia, na czym polega krążenie wody w przyrodzie .................
wie, jak powstają chmury i deszcz .................
potrafi określić własności wody .................

Edukacja artystyczna
maluje charakterystyczne elementy postaci ludzkiej .................
lepi z plasteliny określone formy przestrzenne .................
odbija liście na papierze .................
wykorzystuje w pracy plastycznej różnorodne materiały .................
wykonuje wydzierankę .................
prawidłowo wycina .................
różnicuje dźwięki .................
próbuje śpiewać piosenki .................
rytmicznie klaszcze .................

Edukacja ruchowa
ilustruje muzykę ruchem .................
potrafi skakać .................
pokonuje przeszkody .................
wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne .................

Ocena:
5 - zdecydowanie tak
4 - raczej tak
3 - trudno określić
2 - raczej nie
1 - zdecydowanie nie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.