X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35533
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Arkusz obserwacji dziecka 4 - letniego

ARKUSZ OBSERWACYJNY DZIECKA 4 - LETNIEGO

Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia:

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE

1.Sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe w toalecie

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski,poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

2.Wkłada wybrane części garderoby

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski,poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

3.Próbuje składać i układać swoje ubranie

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

4. Próbuje zasuwać zamki i zapinać guziki

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna: poziom niski,poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA I MANUALNA

1. Wykonuje proste ćwiczenia ruchowe (podskok obunóż, skok w przód i w tył, łapanie i rzut piłką)

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

2.Porusza się w sposób skoordynowany

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

3.Poprawnie trzyma łyżkę

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

4. Prawidłowo trzyma kredkę i pędzel

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

5.Wypełnia kontury przedmiotów

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

6. Łączy kropki

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

7.Tworzy budowle przestrzenne, łączy kropki o różnych kształtach

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY

1.Chętnie zostaje w przedszkolu

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

2.Przestrzega ustalonych zasad

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

3.Spontanicznie wypowiada się w różnych sytuacjach

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

4.Zgodnie bawi się z kolegami

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

5.Szybko reaguje na polecenia nauczycielki

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

6.Używa zwrotów grzecznościowych

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

ROZWÓJ POZNAWCZY

1. Uważnie słucha czytanych utworów literackich

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

2. Odpowiada na pytania dotyczące usłyszanego tekstu

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

3. Nazywa czynności

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

4. Odtwarza z pamięci krótkie wiersze i teksty piosenek

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

5. Zna swój adres zamieszkania

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

6. Klasyfikuje przedmioty według jednej cechy

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

7. Przelicza do 5 i więcej

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

8. Określa położenie przedmiotów w przestrzeni

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

9.Kontynuuje proste układy rytmiczne

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

10.Układa historyjkę obrazkową z 3 elementów

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

11.Rysuje postać człowieka

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

12.Nazywa 4 podstawowe figury geometryczne

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

PERCEPCJA WZROKOWA I SŁUCHOWA

1.Wskazuje wizytówkę ze swoim imieniem

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

2.Składa obrazki pocięte na 4 części

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

3.Dostrzega różnice w wyglądzie dwóch obrazków

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

4.Rozpoznaje odgłosy z otoczenia i przyrody

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

5.Powtarza usłyszany prosty układ rytmiczny

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

6. Powtarza pojedyncze usłyszane słowa w języku obcym

Obserwacja wstępna: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki
Obserwacja śródroczna:poziom niski, poziom przeciętny,poziom wysoki
Obserwacja końcowa: poziom niski, poziom przeciętny, poziom wysoki

UWAGI........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.