X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34783
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Akompaniament perkusyjny do utworu "Oda do radości" Ludwiga van Beethovena - konspekt lekcji, gimnazjum

Konspekt z lekcji muzyki - gimnazjum
Temat: Akompaniament perkusyjny do utworu „Oda do radości” Ludwiga van Beethovena.
45 minut

CELE LEKCJI:
1) poznawcze:
uczeń:
- śpiewa „Odę do radości” Ludwiga van Beethovena,
- gra akompaniament perkusyjny do melodii „Oda do radości”,
- przedstawia najważniejsze fakty z życia Ludwiga van Beethovena,
- wymienia tytuły poznanych utworów kompozytora.

2) kształcące:
- rozwijanie predyspozycji słuchowych i pamięciowych,
- utrwalenie metrum 4/4 i mocnej części taktu,
- umiejętność doboru instrumentów do wartości rytmicznych pamiętając o ich brzmieniu,
- kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytych wiadomości w praktyce.

3) wychowawcze:
- odpowiednia postawa w czasie śpiewania i grania na instrumentach perkusyjnych,
- umiejętność współpracy w grupie.

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:
tablica, flamaster do tablicy, pianino cyfrowe, podręcznik, zeszyt, zapis nutowy i tekst „Ody do radości” Ludwiga van Beethovena, instrumenty perkusyjne.

METODY:
1) podająco-słowna: pogadanka,
2) praktyczno-słowna: dyskusja,
3) operacyjna: śpiewanie i granie.

PLAN LEKCJI:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Poinformowanie uczniów o treści i celach lekcji.
3. Zapisanie tematu lekcji.
4. Pogadanka nauczyciela dotycząca klasycyzmu .
5. Pogadanka nauczyciela dotycząca życia i twórczości Ludwiga van Beethovena.
6. Pogadanka nauczyciela dotycząca „Ody do radości’ Ludwiga van Beethovena. Prezentacja melodii utworu.
7. Uczniowie czytają tekst „Ody do radości” – podręcznik.
8. Uczniowie śpiewają „Odę do radości” z akompaniamentem melodycznym nauczyciela.
9. Zapisanie akompaniamentu perkusyjnego w metrum 4/4 do poznanego utworu, z uwzględnieniem brzmienia instrumentów.
10. Uczniowie wyklaskują kolejne schematy rytmiczne z pomocą nauczyciela.
11. Przydzielenie wybranym uczniom instrumentów perkusyjnych.
12. Uczniowie wykonują utwór z pomocą nauczyciela w dwóch grupach: śpiewająca i grająca.
13. Artystyczne wykonanie utworu „Oda do radości” w dwóch grupach: uczniowie śpiewający i grający z akompaniamentem nauczyciela.
14. Podsumowanie lekcji i ocena aktywnych uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.