X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34860
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Ilustrowanie danych na wykresach - scenariusz lekcji informatyki

Konspekt lekcji informatyki w klasie II gimnazjum
Temat lekcji: Ilustrowanie danych na wykresach
Cele:
Uczeń wie:
- jak stworzyć wykres na podstawie tabeli,
- jakie są sposoby formatowania wykresów,
- jakie są podstawowe rodzaje wykresów,
- jaki typ wykresu, należy użyć do prezentacji określonych danych.

Uczeń umie:
- wypełnić komórki arkusza kalkulacyjnego napisami i liczbami,
- wykonać prosty wykres do tabeli arkusza kalkulacyjnego,
- formatować wykres, a w szczególności zmienić typ wykresu, wprowadzić tytuł, zmieniać kolory, formatować serię danych.

Cele wychowawcze:
- wdrażanie uczniów do pracy w grupie,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wyniki zespołu.

Materiały i środki dydaktyczne:
- komputery z oprogramowaniem, wydruki z różnymi rodzajami wykresów, wycięte z gazet różne typy wykresów, karty pracy.

Metody:
- praca przy komputerze, pogadanka.
Przebieg lekcji:
Przypomnienie wiadomości z ostatnich lekcji:

Część nawiązująca:

• Nauczyciel nawiązuje do sposobów przedstawiania danych w tabelach. Pyta:
- czy dany sposób zawsze jest czytelny dla analizującego dane;
- czy znają inne sposoby ilustrowania danych statystycznych niż przedstawianie ich w tabelach;
- wymieńcie sytuacje w których potrzeba jest przedstawienia danych statystycznych na wykresie,
- wymieńcie rodzaje wykresów z jakimi się spotkali.

Część właściwa:
• Zapisanie tematu lekcji.
• Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Otrzymują wydruki podstawowych typów wykresów, opis każdego z nich oraz wycięte z gazet różne rodzaje zestawień statystycznych i ich wykresy – analizują i grupuj informacje.
• Prezentują otrzymane od nauczyciela wykresy i informacje o nich.
• Uczniowie otwierają plik zawierający tabelę utworzoną na poprzednich zajęciach.
• Nauczyciel przedstawia metodę wstawiania wykresu z wykorzystanie kreatora wykresów. W kolejnych oknach kreatora analizuje dostępne możliwości oraz poleca wybrać te, które doprowadzą do utworzenia wykresu kolumnowego.
• Nauczyciel tłumaczy jak można modyfikować elementy wykresu: obszar wykresu, obszar kreślenia, tytuł, kolory kolumn odpowiadających seriom danych, etykiety itp.
• Uczniowie wykonują wykres słupkowy na podstawie tabeli.
• Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i prosi aby uczniowie samodzielnie zmodyfikowali wykres kolumnowy zmieniając jego typ na inny w każdej grupie.
• Uczniowie porównują wykresy pod względem przydatności określonego typu.
• Uczniowie zauważają, że wybór typu wykresu powinien zależeć od rodzaju ilustrowanych danych.
Podsumowanie:
• Jaki typ wykresu jest najlepszy?
• Uzależniają wybór typu wykresu od zależności, które mają być na nim przedstawione:
- kolumnowy i słupkowy, gdy porównujemy kilka serii,
- kołowy, gdy mamy tylko jedna serię danych uzupełniających się do całości.
• Uczniowie podają sytuacje, w których przedstawienie danych na wykresach jest korzystniejsze niż w tabeli.
• Odpowiadają jakie warunki powinien spełniać dobry wykres.

Praca domowa:
Sporządź tabelę obserwacji temperatury, o stałych porach, przez cały tydzień i na jej podstawie sporządź odpowiedni wykres.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.