X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34761
Dział: Gimnazjum

Rozwiązywanie zadań z treścią - prędkość i droga. Scenariusz lekcji

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI

Temat: Rozwiązywanie zadań z treścią – prędkość i droga.
Klasa: I gimnazjum Czas: 45 min

Cel ogólny:
Rozwijanie umiejętności opisu zjawisk w zakresie kinematyki. Rozwiązywanie praktycznych zadań obliczeniowych.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu,
- dokonuje pomiarów drogi bądź czasu, używa przyrządów pomiarowych, stosuje odpowiednie jednostki,
- zna i stosuje w zadaniach wzór na prędkość średnią.
Metody:
- pogadanka,
- ćwiczenia praktyczne.
Formy pracy:
- praca indywidualna i z całą klasą.
Środki dydaktyczne:
- tablica multimedialna,
- zasoby internetowe (www.epodręcznik.pl)
- karta pracy

Przebieg lekcji:
I. CZĘŚĆ – WSTĘPNA
- Powitanie, sprawdzenie obecności.
- Przypomnienie pojęć: prędkość średnia i prędkość chwilowa.
Uczniowie podaja przykłady ruchu w otaczającym nas świecie.
Różnicują pojęcie prędkości średniej i chwilowej w oparciu o przykład poruszającego się samochodu. Podają wzór na prędkość średnią.
II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
- Wprowadzenie tematu lekcji
Doświadczenie 1
- niezbędne przyrządy – stoper.
- przebieg doświadczenia
Zadaniem uczniów jest obejrzeć film (epodręczniki.pl – dział fizyka dla klasy 1 - kinematyka) i zmierzyć czas w jakim biegacz pokonał 60m. Na podstawie dokonanych pomiarów należy obliczyć średnią prędkości z jaką poruszał się zawodnik.
Uczniowie pracują indywidualnie. Otrzymane wyniki zostają zanotowane na tablicy.
Doświadczenie 2
- niezbędne przyrządy – stoper, miara.
- przebieg doświadczenia
Na boisku szkolnym uczniowie odmierzają odcinek 100m - zaznaczają odpowiednio początek i koniec drogi. Dokonują pomiaru czasu jaki jest niezbędny na pokonanie wyznaczonej drogi. Zadanie wykonują kilkukrotnie. Pomiary notują w tabeli. Obliczają średnią prędkość każdego ucznia.
- Zadania praktyczne
Zadania, z karty pracy, uczniowie wykonują według kolejności. Każde zadanie zostaje odczytane na głos i omówione. Uczniowie na ochotnika prezentują wykonanie zadania przy tablicy. Aktywność uczniów w czasie zajęć jest konsekwentnie nagradzana.
III. CZĘŚĆ – KOŃCOWA
- Zadanie domowe
Uczniowie otrzymują za zadanie dokończenie zadań niewykonanych w czasie zajęć (planowo – zadanie 1 z kart pracy).
- Pożegnanie, zakończenie zajęć.

Załączniki:
- Karta pracy

Karta pracy dla ucznia
Dział: kinematyka
Prędkość średnia – zadania.

Zadanie 1
Samolot lecący z Londynu do Waszyngtonu pokonuje trasę 4907 km w czasie 7 godzin. Ile wynosi jego prędkość?

Zadanie 2
Oblicz drogę przebytą przez pociąg w ciągu 3 godzin, jeżeli jechał on z prędkością 36 km/h.

Zadanie 3
W ciągu 20 minut samochód przejechał drogę 34 km. Oblicz prędkość samochodu. Wynik podaj w kilometrach na godzinę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.