X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34364
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Bieguny magnetyczne - scenariusz zajęć

Temat lekcji: Bieguny magnetyczne.
Cele:
Uczeń wie:
- że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne,
- że magnesy mają dwa bieguny magnetyczne i jak oddziałują ze sobą,
- jak magnes oddziałuje na różne przedmioty
- że każda część podzielonego magnesu staje się magnesem,
- co to jest pole magnetyczne,
- co to jest ferromagnetyk, i jak jest zbudowany,
- jaki kształt mają linie pola magnetycznego utworzone przez magnes trwały.

Uczeń umie:
- zademonstrować oddziaływanie biegunów magnetycznych,
- wykorzystać igłę magnetyczną do oznaczenia biegunowości pola magnetycznego,
- przedstawić graficznie pole magnetyczne magnesu.
- zabezpieczyć się przed szkodliwym działaniem pola magnetycznego.

Cele wychowawcze:
- kształcenie umiejętności współdziałania w grupie i podejmowania decyzji indywidualnie i grupowo
- kształcenie umiejętności wykonywania prostych doświadczeń, opisywania ich i wyciągania z nich wniosków
- kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy fizycznej w życiu codziennym.

Materiały i środki dydaktyczne:
- igły magnetyczne, magnesy sztabkowe i w kształcie podkowy, magnes sztabkowy przełamany na pół, szklane płytki, opiłki żelaza, kompas, różne przedmioty (drut aluminiowy, stalowy, miedziany itp.), gwoździe, szpilki, rysunki,
- karty z zadaniami.
Metody:
- pogadanka,
- doświadczenia uczniowskie,
- pokaz,
- burza mózgów
- obserwacja.

Przebieg lekcji:
Część nawiązująca:
• Pogadanka na temat występowania magnesów w życiu codziennym człowieka.

Część właściwa:
• Zapisanie tematu lekcji.
• Nauczyciel omawia budowę magnesu i igły magnetycznej.
Wprowadza oznaczenia biegunów:
południowy — S, kolor czerwony,
północny — N, kolor niebieski.
• Uczniowie zostają podzieleni na grupy 4 osobowe.
Doświadczenia uczniowskie w grupach.
a) oddziaływanie magnesów swobodnie zawieszonego na nici,
b) zachowywanie się igły magnetycznej w pobliżu magnes,
d) oddziaływanie magnesu na różne przedmioty,
e) badanie oddziaływania przełamanego na pół magnesu.
• Ustalenie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.
• Poznanie budowy ferromagnetyka i sposobu jego namagnesowania.
• Próby namagnesowania gwoździa, szpilki przez uczniów.
• Doświadczenia uczniowskie w grupach – doświadczenie 1
a) modelowe przedstawienie pola magnetycznego wokół magnesów,
b) ustalenie zwrotu linii otrzymanych pól magnetycznych, za pomocą igieł magnetycznych.
• Wprowadzenie pojęcia pola i linii pola magnetycznego.
• Omówienie pola magnetycznego Ziemi.
• Wpływ pola magnetycznego na organizmy żywe – praca w grupach metodą burzy mózgów. Uzupełnienie przez nauczyciela problemu wpływu pola magnetycznego na organizmy żywe.

Podsumowanie:

• Uczniowie uzupełniają karty pracy 2.
• Badają pole magnetyczne magnesów sztabkowych, magnesów „ na lodówkę” i magnesów dołączonych do tablicy. Próbują wyjaśnić zasadę działania tablicy ,,znikopisu”.
Praca domowa:
• Do czego służy kompas? Opisz jego budowę i działanie.

Doświadczenie 1
Pomoce: magnes, igły magnetyczne, opiłki żelaza, spinacze, szpilki, kartka papieru.
Przebieg doświadczenia:
1. Do rozsypanych na stole spinaczy, szpilek zbliż powoli magnes.
2. Na magnesie połóż kartkę papieru, a następnie rozsyp na niej żelazne opiłki.
3. Wokół magnesu umieść kilka igiełek magnetycznych.
Zanotuj wyniki obserwacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.