X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34362
Dział: Gimnazjum

Prawo Coulomba - scenariusz zajęć

Temat lekcji: Prawo Coulomba.
Cele:
Uczeń wie:
- że siła wzajemnego oddziaływania między ciałami naelektryzowanymi zależy
od wielkości ładunku i odległości między tymi ładunkami,
- jaka jest treść prawa Coulomba.
Uczeń umie:
- zaprojektować doświadczenie wykazujące, że siła wzajemnego oddziaływania
między ciałami naelektryzowanymi zależy od wielkości ładunku i odległości
między tymi ciałami.
Cele wychowawcze:
- kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
- wdrażanie uczniów do pracy w grupie,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wyniki zespołu, oceny efektów własnej pracy,
- zachowanie ciszy podczas pracy.
- zwrócenie uwagi na elektryczność statyczną niebezpieczną w sytuacjach zagrożenia pożarem lub wybuchem.

Materiały i środki dydaktyczne:
- program komputerowy, komputer
Metody:
- eksperymentalna, praca na komputerze z programem
- słowna- pogadanka, praca z tekstem źródłowym.

Przebieg lekcji:
Przypomnienie wiadomości z ostatnich lekcji:

• Zadanie (praca indywidualna):
1. Uzupełnij zdania:
Dział fizyki zajmujący się ........................................
........................................ nazywa się elektrostatyką.
Ciała naelektryzowane znajdujące się w pewnej odległości od siebie....................
........................................
Występują dwa rodzaje ........................................ elektrycznych.
Atomy składają się z 3 różnych cząstek:........................................,
........................................ i ........................................ .
Atom mający ........................................ lub ........................................
elektronów nazywany jest jonem.
Ładunki elektryczne protonu i elektronu mają ................................... znaki.
Neutron jest ........................................ elektrycznie.
Ładunek elektryczny elektronu nazywa się ........................................
........................................ .
Elektryzowanie ciał polega na ........................................ z jednego ciał na drugie.
Elektrony ........................................
........................................ nazywamy elektronami swobodnymi.
Ciało w którym znajdują się elektrony swobodne, nazywa się ..............................
Ciało nie mające elektronów swobodnych to ........................................
• Uczniowie w grupach dwuosobowych mają zaplanować i zademonstrować jak oddziałują ze sobą ciała naelektryzowane. Uczniowie wybierają spośród leżących pomocy te które będą im potrzebne w doświadczeniach i prezentują doświadczenia.

Część nawiązująca:

• Postawienie problemu: Od czego zależy wartość siły elektrostatycznej ?
• Uczniowie uruchamiają komputery i wskazany przez nauczyciela program komputerowy.
Zmieniają odległość miedzy ładunkami i ilość ładunku obserwując za każdym razem co się dzieje z siłą elektrostatyczną.
Część właściwa:
• Zapisanie tematu lekcji.
• Sformułowanie wniosku z doświadczenia.
Uczniowie formułują wnioski:
Wartość siły elektrostatycznej zależy od odległości pomiędzy ciałami naelektryzowanymi oraz od ilości ładunku zgromadzonego na każdym z naelektryzowanych ciał. Im więcej ładunku zgromadzonego na każdym z ciał tym większa wartość siły elektrostatycznej działającej pomiędzy tymi ciałami (wielkości wprost proporcjonalne). Im większa odległość pomiędzy ciałami naelektryzowanymi tym mniejsza wartość siły elektrostatycznej (wielkości odwrotnie proporcjonalne).
• Zdefiniowanie prawa Coulomba. Podanie zależności w postaci wzoru na siłę elektrostatyczną.
• Praktyczne zastosowanie prawa Coulomba. Zwrócenie uwagi na elektryczność statyczną niebezpieczną w sytuacjach zagrożenia pożarem lub wybuchem (informacje z Internetu).

Podsumowanie:
• Wymienienie przez uczniów wartości od których zależy siła wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych.
• Rozwiązywanie zadań:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.