X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34188
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wprowadzenie literki b - konspekt zajęć

Konspekt zajęć w grupie 4-5 latków
Prowadząca: Katarzyna Trojanowska
Data: 10.01.2017 r.
Temat kompleksowy: Rodzice rodziców.
Temat zajęć: Moja babcia i mój dziadek.
Cele ogólne:
− rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów (plastikowe kubeczki,
- kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów,
- wdrażanie do spójnej, wielozdaniowej wypowiedzi.
- kształcenie myślenia, spostrzegawczości, pamięci,
− zapoznanie z literą b: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

Cele operacyjne:
Dziecko:
− reaguje określonym ruchem na polecenia nauczyciela,
−uczestniczy w zajęciach ruchowych organizowanych przez nauczyciela,
−wykonuje poprawnie ćwiczenia według pokazu i instrukcji słownej,
− wykorzystuje przybory ( kubeczki plastikowe) do ćwiczeń gimnastycznych,
−jest sprawne ruchowo,
−dba o bezpieczeństwo własne i innych,
−prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy,
−koncentruje uwagę na wykonaniu zadania,
−czerpie satysfakcję ze wspólnej zabawy,
– rozpoznaje i nazywa literę b: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
–zna kształt i sposób pisania litery b oraz potrafi utrwalać jej obraz graficzny
w ćwiczeniach;
–rozpoznaje graficzny obraz litery „b”, „B” i identyfikuje go z głoską „b”,
–wyszukuje poznaną literę wśród innych liter i w wyrazach,
–ułoży z rozsypanki literowej wyraz „balon”,
–wykona ćwiczenia grafomotoryczne,

Metody pracy:
Słowne – rozmowa, objaśnienia,
Oglądowe – pokaz, obserwacja,
Czynne – zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających.
Formy:
-ćwiczenia indywidualne,
- zbiorowa,
- grupowa.

Środki dydaktyczne: tamburyn, kubeczki po jogurtach, plansze z literą b; karty pracy dla dzieci,


Przebieg:
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr XIII (z wykorzystaniem kubeczków po jogurtach).
I. Część wstępna.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Zabierz kubeczek.
Dzieci poruszają się ostrożnie w rytm tamburynu pomiędzy kubeczkami rozłożonymi w rozsypce na podłodze. Podczas przerwy w grze podnoszą najbliższy kubeczek i wyciągają rękę z kubeczkiem w górę. Kiedy usłyszą akompaniament, odkładają kubeczki na podłogę i swobodnie się poruszają.
II. Część główna.
• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Wędrujący kubeczek.
Dzieci przekładają kubeczki z ręki do ręki: z przodu, z tyłu, pod kolanem, nad głową – w pozycji stojącej i w ruchu.
• Ćwiczenie tułowia – Rzuć i podnieś.
Dzieci stają w małym rozkroku, kubeczki kładą na głowie; wykonują skłon głową w celu upuszczenia kubeczka na podłogę; następnie wykonują skłon tułowia z jednoczesnym podniesieniem kubeczka i umieszczeniem go ponownie na głowie (podczas skłonu mają proste nogi).
• Ćwiczenie mięśni grzbietu – Turlamy kubeczek.
Dzieci w siadzie prostym; kubeczek trzymają oburącz na wyprostowanych nogach. Turlają kubeczek po nogach jak najdalej w kierunku stóp i z powrotem, mając nogi proste w kolanach.
• Skrętoskłony Kubeczkowe obuwie.
Dzieci w siadzie rozkrocznym, kubeczki trzymają w prawej ręce. Wykonują skrętoskłon do lewej nogi, próbują położyć kubeczek na palcach lewej stopy. Prostują się, następnie wykonują skrętoskłon do prawej nogi i próbują założyć kubeczek lewą ręką na prawą stopę. Podczas wykonywania ćwiczenia mają proste kolana.
• Ćwiczenie mięśni brzucha – Zajrzyj do kubeczka.
Dzieci w leżeniu przodem, trzymają kubeczki w wyciągniętych rękach przed sobą; na hasło Zaglądamy do kubeczka unoszą ręce i głowę do góry, utrzymując je krótko w tej pozycji, następnie je opuszczają.
• Zabawa na czworakach – W prawo i w lewo.
Kubeczki stoją na podłodze, dzieci maszerują na czworakach dookoła kubeczków w prawą, a następnie, po usłyszeniu uderzenia w bębenek, w lewą stronę.
• Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha – Niezwykłe spotkanie.
Dzieci w leżeniu tyłem, trzymają kubeczki w rękach wyciągniętych za głową; jednocześnie wznoszą ręce i nogi i dążą do spotkania rąk z kubeczkiem ze stopami, a następnie powracają do pozycji wyjściowej.
• Ćwiczenie oddechowe – Do góry i na dół.
Dzieci w leżeniu tyłem, kubeczki mają położone na brzuchu. Przy wdechu – uwypuklenie brzucha – dzieci obserwują wznoszenie się kubeczka do góry; przy wydechu – obserwują jego opadanie.
• Ćwiczenie równowagi – Jesteśmy uważni.
Dzieci w pozycji stojącej; kubeczki mają umieszczone otworem na głowie (otworem do głowy). Wykonują trzy kroki marszu, potem powolny przysiad i powrót do pozycji wyjściowej tak, aby kubeczek nie spadł.
• Zabawa bieżna Na drugą stronę.
Dzieci ustawiają się w szeregu po jednej stronie sali, kubeczki stoją na podłodze przed nimi. Na hasło: Na drugą stronę, dzieci podnoszą kubeczki, biegną na drugą stronę sali i ustawiają je na podłodze.
• Rzuty Sprytne ręce.
Dzieci podrzucają kubeczki obiema rękami, a następnie jedną ręką, i łapią (w miejscu i w ruchu). Potem podrzucają kubeczki, klaszczą w ręce i łapią kubeczki.
III. Część końcowa.
• Ćwiczenie stóp – Sprawne stopy.
Dzieci w pozycji stojącej; podnoszą palcami stóp kubeczki i podają sobie do rąk. Wykonują siad skulny podparty, kubeczek mają pomiędzy stopami. Podnoszą stopy z kubeczkiem do góry i powracają do pozycji wyjściowej. W pozycji stojącej – turlają kubeczek od jednej stopy do drugiej.
• Ćwiczenie wyprostne Jak najwyżej.
Dzieci maszerują na palcach po obwodzie koła z rękami trzymającymi kubeczki, wyciągniętymi jak najwyżej nad głową, następnie maszerują na całych stopach.
• Ćwiczenia rytmiczne Podaj rytm.
Dzieci siedzą skrzyżnie; nauczyciel wystukuje na bębenku prosty rytm, który dzieci starają się zapamiętać. Na umówiony sygnał powtarzają podany rytm, stukając denkiem kubeczka o podłogę.
• Dzieci maszerują po obwodzie koła z rytmicznym powtarzaniem rymowanki: Gimnastyka – fajna sprawa. Dla nas, dzieci, to zabawa. Odkładają kubeczki na wskazane miejsce.
Wprowadzenie litery b: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
1. Rozmowa na temat Dnia Babci i Dnia Dziadka.
− Co możecie podarować babci i dziadkowi z okazji ich świąt?
− Czego powinniście życzyć babci i dziadkowi?
− Co powinniście zrobić, gdy chcecie zaprosić ich do przedszkola?
− Czym możemy udekorować salę?
2. Analiza i synteza słuchowa słowa balon.

• Dzielenie słowa balon na sylaby. (4latki)
• Dzielenie słowa balon na głoski. (5 latki)
− Co słyszycie na początku słowa balon?
• Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską b
(buty, bałwan, burak...), mających ją w środku (kubek, meble, cebula...).
(Gdy głoska b występuje na końcu słów, to często słyszymy p).
− Z ilu głosek składa się słowo balon? (5latki)
3. Budowanie schematu słowa balon. (5latki)

4. Podawanie imion rozpoczynających się głoską b – Basia, Beata, Borys, Bartek, Bożena...
Zabawa ruchowa z balonami.
Dzieci nadmuchują balony, zawiązują z pomocą nauczyciela i odbijają je, chodząc po sali tak, aby nie spadały na podłogę. Po zabawie odkładają je w wyznaczonym miejscu – po zajęciu udekorują nimi salę.
5. Pokaz litery b: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Rozdanie 4- latkom kart pracy (wyklejenie plasteliną sylwet b, B oraz pokolorowanie obrazków zaczynających się na literę b). Dzieci siadają do stolika i wykonują zadanie.
5- latki
7. Umieszczenie na tablicy poznanych liter: b, B, o, a, l, y, s, n, r pod schematami słów balon, Borys.
• Odczytanie wyrazów balon, Borys.
8. Przeczytanie zdań wyrazowo-obrazkowych.
Nauczyciel umieszcza na tablicy wyrazy i obrazki – układa dwa zdania. Dzieci czytają zdania.
Beata ma bilety do kina dla rys. babcia. Bartek ma banany dla rys. dziadek.
9. Ćwiczenia na karcie pracy
• Dzielenie słowa banany na głoski – podział prostokąta pod rysunkiem na tyle części, z ilu głosek składa się nazwa.
• Pokaz prawidłowego kreślenia liter b przez nauczyciela.
• Pisanie liter b, B po śladach.
• Kreślenie liter b, B na podłodze, w powietrzu, na plecach kolegów lub koleżanek.
Literatura: Przewodnik metodyczny „Kolorowy start cz. 1” autor: M. M. Skrobacz, W. Żaba - Żabińska

Opracowała: Katarzyna Trojanowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.