X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34190
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Deszczowe kropelki- scenariusz zajęcia

Konspekt zajęć w grupie 4-5 latków
Prowadząca: Katarzyna Trojanowska
Data: 15.03.2017 r.
Temat kompleksowy: Nadchodzi wiosna.
Temat zajęć: Deszczowe kropelki.
Cele ogólne:
–rozwijanie sprawności fizycznej;
– zapoznanie z kalendarzem pogody;
– uczymy się odczytywać prognozę pogody i dopasowywać odpowiedni znaczek.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− reaguje określonym ruchem na polecenia nauczyciela,
−uczestniczy w zajęciach ruchowych organizowanych przez nauczyciela,
−wykonuje poprawnie ćwiczenia według pokazu i instrukcji słownej,
− wykorzystuje przybory ( kubeczki plastikowe) do ćwiczeń gimnastycznych,
−jest sprawne ruchowo,
−dba o bezpieczeństwo własne i innych,
−prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy,
−koncentruje uwagę na wykonaniu zadania,
−czerpie satysfakcję ze wspólnej zabawy,
– zaznacza w kalendarzu pogody elementy charakterystyczne dla danego dnia,
–uważnie słucha nagrania z prognozą pogody;
–wie, o czym mówiła osoba z prognozy pogody,
–rozwijanie umiejętności obserwacji pogody,
–wie, po co słucha się lub ogląda prognozę pogody,
– wie, że należy dostosować swój strój do warunków pogodowych,
–prowadzi kalendarz pogody,

Metody pracy:
Słowne – rozmowa, objaśnienia,
Oglądowe – pokaz, obserwacja,
Czynne – zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających.
Formy:
-ćwiczenia indywidualne,
- zbiorowa,
- grupowa.

Środki dydaktyczne: tamburyn, krążki, plansze z kalendarzem pogody; obrazki przedstawiające określone elementy pogody: deszcz, wiatr, słońce, chmury – zachmurzenie, burzę, śnieg, mgłę, nagranie prognozy pogody,


Przebieg:
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr XVIII
I. Część wstępna.
Dzieci maszerują po kole, nauczyciel kolejno rozdaje im kolorowe krążki.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Zabierz krążek.
Dzieci poruszają się ostrożnie w rytm tamburynu pomiędzy krążkami rozłożonymi w rozsypce na podłodze. Podczas przerwy w grze podnoszą najbliższy krążek i wyciągają rękę z krążkiem w górę. Kiedy usłyszą akompaniament, odkładają krążki na podłogę i swobodnie się poruszają.
•Schowaj się za krążek
Dzieci leżą na brzuchach, trzymając w uniesionych nad podłogą dłoniach ustawiony pionowo krążek. Na hasło: Patrz przed siebie, ustawiają krążek poziomo i patrzą przed siebie. Na hasło: Schowaj się za krążek, ustawiają krążek pionowo. W czasie ćwiczenia dzieci powinny trzymać ręce nad podłogą, a klatkę piersiową – przy podłodze.
• Włóż kapelusz, zdejmij kapelusz
Dzieci leżą na brzuchach, trzymając w dłoniach przed głową krążki. Na hasło: Włóż kapelusz, podnoszą ręce i przenoszą krążek na głowę – układają go jak kapelusz. Na hasło: Zdejmij kapelusz, dzieci przenoszą krążek w przód i kładą go na podłodze.
• Podrzucanie woreczka na krążku Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, trzymając w dłoniach krążki, a na nich – woreczki. Podrzucają woreczki w górę i starają się je złapać na krążki.
• Mam kapelusz Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, trzymając w dłoniach krążki. Układają krążki na głowach i wykonują głowami skręty: w prawą i w lewą stronę, starając się, aby krążki nie spadły im z głów.
• Chodzenie z krążkiem na głowie Dzieci stoją z krążkami na głowach. Chodzą, starając się utrzymać je na głowach.
• Smażenie naleśników w leżeniu na brzuchu Dzieci leżą na brzuchach, trzymając w dłoniach przed sobą krążki, a na nich – woreczki. Podnoszą ręce z krążkami nad podłogę i podrzucają woreczki w górę tak, aby wykonały w powietrzu pół obrotu. Następnie, nie opuszczając rąk na podłogę, starają się złapać opadające woreczki na krążki. W czasie ćwiczenia klatka piersiowa powinna przylegać do podłogi.
• Utrzymaj krążek na stopach Dzieci leżą na plecach z nogami uniesionymi w górę. Na poziomo ułożonych stopach trzymają krążki. Starają się jak najdłużej utrzymać krążki na stopach.
• Utrzymaj jak najdłużej piłeczkę na krążku Dzieci leżą na brzuchach, trzymając w dłoniach przed głową krążki. Na krążkach leżą piłeczki. Dzieci podnoszą ręce nad podłogą i starają się jak najdłużej utrzymać piłeczki na krążkach.
• Rzuty woreczka na krążek Dzieci siedzą naprzeciwko siebie, w odległości około 1,5 m, w siadzie skrzyżnym, trzymając w dłoniach krążki. Na krążku trzymanym przez jedno dziecko leży woreczek. Dziecko to rzuca woreczek w stronę kolegi, a ten stara się złapać go na swój krążek. Następnie kolega rzuca woreczek w stronę innej osoby.
• Przejście przez rzekę
Każde dziecko stoi przy ścianie na krążku, a drugi trzyma w dłoniach. Kładzie na podłodze trzymany w dłoniach krążek i staje na nim. Krążek, który został z tyłu, przekłada przed siebie i wchodzi na niego, przesuwając się w przód. W ten sposób dąży do przejścia przez salę do przeciwległej ściany – nie wolno mu stanąć na podłodze.
• Samochód
Dzieci stoją, trzymając w dłoniach krążki jak kierowcy kierownice. Nauczyciel ma dwa krążki – czerwony i zielony. Gdy podnosi do góry zielony krążek, dzieci – samochody – mogą jechać – biegają na palcach, obracając krążkami jak kierownicą. Gdy podniesie czerwony krążek – stają nieruchomo – jak samochód na czerwonym świetle.
III. Część końcowa.
• Marsz po kole – oddanie krążków nauczycielowi
Kalendarz pogody – omówienie wyglądu i sposobu prowadzenia.
1.Oglądanie przez dzieci prognozy pogody na tablicy multimedialnej.
• Rozmowa z dziećmi po obejrzeniu prognozy:
- Co przed chwilą oglądaliśmy?
- O czym mówiła pani ?
- po co ludzie oglądają prognozę pogody?
- czym jest pogoda?
2. Oglądanie planszy kalendarza pogody. Zapoznanie się z jego budową.
- Kto, wie co to jest kalendarz pogody?
- Co znajduje się na planszy?
• Omówienie kartoników z symbolami oznaczającymi różne zjawiska pogodowe (dekodowanie).
•Przyporządkowywanie wyrazów do obrazków : mgła, wiatr, słońce, deszcz, zachmurzenie, śnieg. (dzieci 5 letnie z pomocą nauczyciela).
•Słuchanie dźwięków z kasety ilustrujących pogodę i kojarzenie ich z odpowiednim symbolem graficznym (dekodowanie).
•Obserwowanie pogody przez okno. Swobodne wypowiedzi dzieci
•Próbujemy samodzielnie opowiadać na czym polega uzupełnienie kalendarza – rozwijanie twórczego myślenia. Umieszczanie na kalendarzu pogody, znajdującym się w sali, odpowiednich symboli pogody panującej w danym dniu
3. Zabawa Słońce, wiatr i deszcz.
Nauczyciel przygotował obrazki przedstawiające określone elementy pogody: deszcz, wiatr, słońce, chmury – zachmurzenie, burzę.
Każdemu z tych obrazków nauczyciel przyporządkowuje określony dźwięk, który przed rozpoczęciem zabawy demonstruje dzieciom.
Np. deszcz – kap, kap, kap...
burza – ratatatata...
wiatr – szyszy, szyszy, szyszy...
słońce – ach, ach, ach, ach...
chmury – och, och, och, och...
Najpierw nauczyciel, a następnie jedno z dzieci prowadzi zabawę, siadając naprzeciwko pozostałych uczestników. Prowadzący pokazuje obrazki elementów pogody w dowolnej kolejności, a dzieci muszą jak najszybciej wydać ustalony wcześniej dźwięk. Najpierw obrazki pokazywane są w dużych, a potem w coraz krótszych odstępach czasu.
4. Zakończenie zajęć- podziękowanie za wspólną zabawę.
Literatura: Przewodnik metodyczny „Kolorowy start” cz. 4 autor: M. M. Skrobacz, W. Żaba – Żabińska

Opracowała: Katarzyna Trojanowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.