X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34002
Przesłano:

Dokarmiamy Ptaki Zimą - scenariusz zajęć zintegrowanych, kl. I SP

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I
podręcznik „ Nasz Elementarz cz.2”

Krąg tematyczny: Zima
Temat dnia : Co zimą daje się we znaki ptakom.
Czas zajęć: 3-4godz. lekcyjne

Treści działań edukacyjnych:
Czytanie zagadek o ptakach i udzielanie odpowiedzi. Naśladowanie ruchów ptaków podczas słuchania piosenki Sikorki lub innej piosenki o ptakach. Wypowiedzi na temat treści opowiadania pt. „ Czubaty gość z północy”. Poznanie ptaków pozostających u nas zimą. Rozmowa na temat pomocy ptakom zimą. Rozpoznawanie nasion i owoców, którymi dokarmiamy ptaki. Odróżnianie ptaków od ssaków. Utrwalenie cyfry 8, liczenie od 1 do 8 i od 8 do 1 (w j. polskim i w j. angielskim), dodawanie i odejmowanie w zakresie 8. Rozumienie pojęcie pary, odliczanie par dzieci w klasie i par rzeczy na ilustracji. Rozmowa nt. bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw. Praca plastyczna: wyklejanie karmnika i ptaków w nim goszczących.

Umiejętności, wiadomości i efekty wychowania:
Uczeń potrafi:
-odgadnąć zagadki o ptakach
-odpowiedzieć na pytania dotyczące treści opowiadania,
-nazwać niektóre ptaki, które pozostają u nas na zimę i wie czym i jak je dokarmiać
-wyjaśnić dlaczego trzeba dokarmiać ptaki w czasie zimy,
-ułożyć proste zdania,
-naśladować ruchy ptaków,
-dodawać i odejmować w zakresie 8,
-wyjaśnić pojęcie pary i policzyć pary ludzi lub rzeczy
-odróżnić bezpieczne i niebezpieczne zabawy na śniegu.
-współdziałać z kolegami w czasie pracy/ zabawy w grupie
-wykonać pracę plastyczną,

Metody pracy:
Słowne- rozmowa, opowiadanie, praca z tekstem,
Oglądowe- pokaz, obserwacja,
Aktywizujące- zabawa ruchowa przy muzyce, zabawa integracyjna z papierowymi śnieżkami
Praktycznego działania- układa, liczy, wycina, klei, porządkuje,

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa.

Środki dydaktyczne: zagadki o ptakach, płyta CD z piosenką, ilustracje ptaków, Nasz Elementarz cz2, Moje Ćwiczenia cz.2, rozsypanka wyrazowa, kontury ptaków, pchełki do liczenia, papierowe śnieżki,

Przebieg zajęć:
1.Rozpoczęcie zajęć: przypomnienie dnia tygodnia i daty.

2.Wprowadzenie do tematu zajęć: odczytanie zagadek o ptakach.
3.Uczniowie czytający, samodzielnie odczytują zagadki o ptakach, a pozostali próbują odgadnąć.

4.Podanie celu lekcji: poznanie ptaków zimujących w Polsce i jak można im pomóc

5.Zajęcia na dywanie: zabawa ruchowa w naśladowanie ptaków do piosenki Sikorki lub innej piosenki o ptakach.
6.Słuchanie opowiadania pt. „ Czubaty gość z północy” i rozmowa nt. treści i jej zapamiętania przez uczniów.
- Jaki ptak przechwalał się swoim czubkiem?
-Z kim rozmawiała sójka?
-Jakie ptaki wypatrzyły sikorki?
7. Demonstracja ptaków i czym się żywią: tablica demonstracyjna „ Czym się żywią ptaki zimujące w Polsce”, rozmowa nt. pomocy i dokarmiania ptaków zimą.

8. Praca z książką: Moje Ćwiczenia str. 48,ćw.2, odróżnianie nazw ptaków od nazw ssaków, kolorowanie sylab przy odpowiednich nazwach aby dokończyć powiedzenie. Uczniowie czytają powiedzenie grupowo i indywidualnie oraz zapisują je do zeszytu.

9. Praca plastyczna: Ptaki w karmniku, uczniowie z pasków kolorowego papieru wyklejają karmnik, kolorują ptaki i wycinają je umieszczając w karmnikach, a dla ptaków przyklejają ziarenka (najlepiej trzymają się drobne i płaskie np.: słonecznik, kasza jęczmienna, len )

10. Demonstracja cyfry 8: nauczyciel rysuje w powietrzu cyfrę 8 i prosi dzieci, aby odgadły jaka to cyfra. Uczniowie rysują cyfrę 8 w powietrzu i jeżeli chcą na plecach kolegi/koleżanki z ławki. Głośno liczą od 1 do 8 ( w j. polskim i j. angielskim)

11. Praca z książką: Moje Ćwiczenia str. 49,uczniowie utrwalają kształt cyfry 8, ćwiczą liczenie od 1do 8 i od 8 do 1, utrwalają pojęcie prawa-lewa, liczą co dwa.

12. Zajęcia na dywanie: zabawa z kostką do gry, dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 8.

(Zajęcia opcjonalne, jeżeli wystarczy czasu)
13. Wprowadzenie pojęcia pary, uczniowie dobierają się w pary, grupują przedmioty w pary.

14. Pogadanka nt. bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw. Nauczyciel/Uczniowie podają przykłady zabaw i oceniają czy są bezpieczne.

15. Zabawa integracyjna: każdy dostaję parę kartek (2 kartki) i zgniata je aby powstały śnieżki z papieru, które uczniowie będą rzucać jak najdalej potrafią. Mogą indywidualnie, rzucać i odliczać kroki/ tip-topy do śnieżki albo stać w dwóch liniach naprzeciwko siebie i starać się dorzucić do kolegów.
16. Zadanie domowe: Indywidualne karty pracy utrwalające cyfrę 8 i pojęcie pary.

ZAGADKI O PTAKACH
zaczerpnięte ze strony: http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+ptakach+zimuj%C4%85cych+w+Polsce

Gadatliwa, bystrooka,
lubi błyskotki, bo to jest ...

Wiosną słyszysz jej kukanie.
Je gąsienice na śniadanie.

Śpiewem lato nam umilają.
Zimą na pomoc naszą czekają.
Proszą o ziarenka i o okruszyny.
Bo są głodne w czasie zimy.

Co to za ptak
wciąż stuka i puka
zawsze pod kor?

szkodnika szuka?

Dziób zakrzywiony,
okrągłe oczy,
na szkodne myszy
poluje w nocy!

Jak się nazywa wróbli śpiewanie?
Każdy odpowie: to jest ... .

Gdy powiesisz za oknem
kawałek słoniny
to one przylec?

zaraz w odwiedziny.

Nosi krawatkę czarn?

i szary kubraczek.
Łakomy na ziarno,
po ulicy skacze.

Czasem miło jest posłuchać,
kiedy zimą albo w lecie
melodyjnie sobie grucha,
siedząc na twym parapecie.

Lubi jarzębinę,
jest pięknie ubarwiony
pod szyją ma krawat
mocno czerwony.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.