X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33997
Przesłano:

Klasyfikacja trójkątów. Scenariusz lekcji matematyki w klasie 6

Scenariusz lekcji dla klasy szóstej
Temat: Klasyfikacja trójkątów
Nauczyciel: Barbara Szymczyk

Cele:
utrwalenie wiadomości o trójkątach
klasyfikacja trójkątów
wdrażanie do posługiwania się terminologią matematyczn?

rozwijanie szybkiej orientacji
rozwijanie logicznego myślenia

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
wymienić i wyjaśnić własności poszczególnych rodzajów trójkątów oraz miary kątów w tych trójkątach
podać sumę miar kątów wewnętrznych trójkątach
podać zależności między długościami boków w trójkącie
zna podział trójkątów ze względu na długości boków oraz wartość kątów
rozpoznaje trójkąty: równoboczny, równoramienny, różnoboczny, prostokątny, ostrokątny, rozwartokątny
posługuje się przyrządami

Metody:
problemowa
dyskusja
pogadanka

Formy pracy:
praca indywidualna

Przebieg lekcji:

1. Czynności porządkowe.
2. Wprowadzenie nowego tematu. Podanie celów lekcji.
3. Przypomnienie nazwy trójkąta. Podanie zależności między długościami boków w trójkącie, sumy miar kątów wewnętrznych
Trójkąt to wielokąt o trzech bokach.
Zależności między długościami boków w trójkącie:
a < b + c
b < a + c
c < a + b

Suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni.

α +β + γ = 1800

5. Podział trójkątów ze względu na kąty – uczniowie rysują trójkąty posługując się przyrządami
ostrokątny – wszystkie kąty ostre
prostokątny – jeden kąt ma miarę 90 stopni
rozwartokątny – jeden kąt rozwarty

Podział trójkątów ze względu na boki;
różnoboczny – wszystkie boki różnej długości
równoramienny – co najmniej dwa boki mają tą samą długość, kąty przy podstawie mają taką samą miarę
równoboczny – wszystkie boki są tej samej długości, każdy kąt ma miarę 60 stopni.
6. Uczniowie ćwiczą rysowanie poszczególnych rodzajów trójkątów
trójkąt prostokątny równoramienny
trójkąt rozwartokątny równoramienny
trójkąt ostrokątny równoramienny
7. Podsumowanie lekcji.
podaj określenie trójkąta
wymień zależności między długościami boków w trójkącie
jaki jest podział trójkątów ze względu na boki, a jaki ze względu na kąty
8. Zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.