X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34011
Przesłano:

Mitologiczne porządki - konspekt lekcji języka polskiego w klasie V

Cele:
Uczeń
zna pojęcie mitu, mitologii,
utrwala wiedzę z poznanych mitów,
wymienia nazwy bogów, herosów,
określa miejsca wydarzeń w różnych mitach,
przyporządkowuje poszczególne informacje,
określa cechy bohatera,
wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio,
rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi,
określa cechy bohatera,
kształci znajomość pisania zaproszenia.

Metody pracy:
prezentacja multimedialna,
aktywizująca „burza mózgów”,
słowno – podająca,
pogadanka,
praca z tekstem,
praca z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi.

Formy pracy:

indywidualna,
grupowa.

Środki dydaktyczne:

prezentacja – pokaz slajdów,
materiały do pracy samodzielnej,
podręcznik.

Przebieg lekcji:
Sprawdzenie listy obecności .
Zapisanie tematu lekcji.
Krótki wstęp – jakich zagadnień będzie dotyczyć lekcja, jaki jest cel utrwalania poznanych tekstów ? Jaki mit i bohatera poznaliśmy na poprzedniej lekcji?
Przypomnienie definicji mitu i mitologii.
Prezentacja multimedialna – pokaz slajdów z opowiadaniem o poszczególnych mitach, bogach, herosach.
Odczytanie przez uczniów fragmentów mitów i wskazanie postaci mitologicznej.
Udostępnienie kilku zadań z arkusza sprawdzianu po szkole podstawowej np.
Co to jest mit? Wybierz poprawną odpowiedź:
a) opowiadanie z elementami fantastycznymi
b) powieść opisująca przygody
c) opowieści o wierzeniach w bogów
Grecy wierzyli, że stwórcą człowieka jest:
a) Hefajstos
b) Prometeusz
c) Zeus
Tartar, to miejsce:
a) królestwo podziemia
b) miejsce dusz potępionych
c) kraina szczęśliwości
Rozdanie materiałów dydaktycznych – uczniowie przyporządkowują bohaterów lub pojęcia do właściwych określeń (praca w grupach) – wklejanka.
Zadanie pisemne: Określ przymiotnikiem cechę bohatera mitologicznego(jaki jest): Prometeusz, Odyseusz, Zeus, Faeton, Hades, Demeter, Narcyz.
Przypomnienie formy zaproszenia – elementy nagłówek, kto, kogo, gdzie, kiedy, cel, zwroty grzecznościowe.
Zadanie pracy domowej: Napisz zaproszenie w imieniu Hadesa dla Zeusa na piekielną ucztę.
Podsumowanie zajęć: usystematyzowana wiedza z poznanych mitów.
Ocenienie aktywności uczniów na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.