X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33995
Przesłano:

Klasyfikacja czworokątów. Scenariusz lekcji matematyki w klasie 6

Scenariusz lekcji dla klasy szóstej
Temat: Klasyfikacja czworokątów
Nauczyciel: Barbara Szymczyk

Cele:
rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie rozumienia tekstów sformułowanych w języku matematyki

Cele operacyjne:
Uczeń rozumie:
rozróżniać poszczególne rodzaje czworokątów
klasyfikować czworokąty ze względu na boki oraz kąty
określać własności czworokątów
znać wzory na pole powierzchni
stosować własności czworokątów w zadaniach

Formy i metody pracy:
praca indywidualna
praca w grupach

Przebieg lekcji:

1. Sprawdzenie obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Sformułowanie i zapisanie tematu lekcji.
4. Podanie klasyfikacji czworokątów.

Czworokąt, to wielokąt o czterech bokach. Suma miar kątów wewnętrznych wynosi 360 stopni.

Trapez to czworokąt, który ma co najmniej dwie pary boków równoległych.
Suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu wynosi 180 stopni.
Trapez równoramienny – ma ramiona jednakowej długości
Trapez prostokątny – ma co najmniej jeden kąt prosty

Równoległobok to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. Przekątne równoległoboku przecinają się w połowie.

Romb to równoległobok, który ma wszystkie boki jednakowej długości.
Przekątne rombu przecinają się pod kątem prostym
Przekątne rombu przecinają się w połowie.

Prostokąt to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste.
Przekątne prostokąta przecinają się w połowie i są jednakowej długości.

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.
Przekątne kwadratu mają jednakową długość, przecinają się w połowie i są prostopadłe.

5. Podsumowanie lekcji:
Czy trapez może być prostokątem? W jakim przypadku?
Czy równoległobok może być kwadratem?
Czy prostokąt może być kwadratem?
Czy romb może być kwadratem?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.