X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33992
Przesłano:

Przesłuchanie czworokątów. Scenariusz lekcji w klasie piątej

Temat: Przesłuchanie czworokątów
Klasa: Piąta
Nauczyciel: Barbara Szymczyk

Cele lekcji:
ogólny: utrwalenie poznanych wiadomości o czworokątach, podsumowaniu wiadomości o czworokątach, rozwijanie spostrzegawczości i zdolności kojarzenia
Cele operacyjne:
Uczeń:
zna własności poznanych czworokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu)
zna pojęcie: kąty wewnętrzne czworokąta,
potrafi przyporządkować określoną własność do danego czworokąta,
rozpoznaje kształty poznanych czworokątów,
rozpoznaje poznane czworokąty
rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności poznanych czworokątów
formułuje wypowiedzi ze świadomością celu
potrafi pracować w grupie

Środki dydaktyczne:
- tablica interaktywna

Metody pracy:
- zabawa dydaktyczna

Formy pracy:
- praca w grupie

Przebieg lekcji:

Wybrani uczniowie są 5 czworokątami. Pozostali uczniowie podzieleni na 5 grup, każda z nich tworzy osobny zespól.
Zadania czworokątów:
każdy czworokąt czuwa, aby pytanie skierowane do niego nie powtarzało się,
czworokąty są kwadratem, prostokątem, rombem, równoległobokiem i trapezem

Zadania grup:
zadaniem każdej grupy jest odgadnięcie kto jest jaką figurą geometryczną,
grupy przygotowują wcześniej swoje pytania do czworokątów,
każda grupa zadaje pytanie do wybranego czworokąta. Pytanie musi być tak zadane, aby dany czworokąt mógł odpowiedzieć tylko TAK lub NIE,
nie można zadać tego samego pytania dwa razy tej samej osobie. Jeżeli tak się zdarzy grupa traci kolejkę,
pytania zadaje kolejno każda grupa do wybranego przez siebie czworokąta,
po zadaniu odpowiedniej liczby pytań każda grupa naradza się i pisze swoje odpowiedzi na kartce

Nauczyciel zbiera karteczki, a czworokąty ujawniają swoją tożsamość (za pomocą wcześniej przygotowanej prezentacji)
Nauczyciel omawia lekcję, ocenia uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.