X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33973
Przesłano:

Jak siebie widzę? - autoprezentacja. Konspekt lekcji na godzinę wychowawczą w klasach IV- VI

Temat: Jak siebie widzę? – autoprezentacja.

Powiązanie z wcześniejszą wiedz?

Uczniowie znają swoje mocne i słabe strony oraz najważniejsze wartości w życiu.

Cele lekcji:
Uczeń:
1. Świadomie i aktywnie uczestniczy w rozmowie, stosując formuły grzecznościowe, wyrazy, wyrażenia i zwroty podtrzymujące kontakt z rozmówcą.
2. Potrafi w kilku zdaniach zaprezentować się publicznie.
3. Umie współpracować w grupie.
4. Dostrzega swoje mocne strony i pozytywne cechy charakteru.

Cele sformułowane w języku ucznia:

Potrafię dokonać analizy swoich mocnych stron i zaprezentować się publicznie.

Na Co Bezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
Wiem w jaki sposób mówić o sobie dobrze i jak zaprezentować się w szkole..

Kluczowe pytanie dla uczniów:
Czy reklama ma coś wspólnego z autoprezentacją ?

Przebieg lekcji (metody i aktywności):
1/ Czynności wstępne:
Przywitanie się z grup?

Sprawdzenie listy obecności
2/ Odczytanie wiersza Philla Bosmansa „Czuj się szczęśliwy” – uaktywnienie pozytywnego obrazu samego siebie w umysłach uczniów.
3/ Pytanie kluczowe lekcji
Czy reklama ma coś wspólnego z autoprezentacją ?
4/ Krótka rozmowa na temat reklamy – jej funkcji, znaczenia, sposobów i chwytów reklamowych stosowanych przez twórców.
5/ Część główna lekcji:
Wprowadzenie słowa autoprezentacja.

Autoprezentacja jest to umiejętność tworzenia własnego wizerunku, samego siebie.
Głównym celem autoprezentacji jest wytworzenie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku własnej osoby w oczach innych ludzi.

Uświadomienie uczniom jak ważna jest umiejętność dobrego zaprezentowania się w dzisiejszych czasach ( matura, rozmowa kwalifikacyjna )
6.Karty pracy „To ja”

Krótka prezentacja z własnych imion, np.
I – inteligentna
W- wytrwała
O – optymistyczna
N – nowoczesna
A - ambitna

7. Praca w grupach.
Uczniowie zapisują zasady dobrej i udanej prezentacji.
Jakie warunki powinna spełniać osoba dokonująca autoprezentacji:
Zachowanie
Ubiór
Język
Forma
8. Omówienie zasad sformułowanych przez grupy.
9. Scenki – autoprezentacje uczniów.
10. Omówienie scenek
11. Przeprowadzenie autorefleksji wśród uczniów – zdania podsumowujące.

Metody:
Eklektyzm / łączenie elementów i technik pochodzących z różnych metod /
Metody aktywizujące – metoda łańcuchowa, mapa pamięciowa, słowo przypadkowe, runda bez przymusu, mówię tylko raz., burza mózgów, drama
Metody podające

Formy pracy:
Praca z całym zespołem
Praca w grupach
Praca indywidualna

Materiały i pomoce dydaktyczne:
Wiersz Philla Bosmansa pt. „Czuj się szczęśliwy”
Papier szary, pisaki, karty pracy „To ja” , bank słów, wyjaśnienie słowa – autoprezentacja, , tablica, kartki ksero, odtwarzacz CD, płyta CD zespołu Nazir „Moje miast Ełk”. plansze, grafika – autoprezentacja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.