X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33971
Przesłano:

Projekt wewnątrzszkolnego konkursu matematycznego "Mistrz Matematyki Szkoły Podstawowej"

1. Autor projektu: Barbara Brancewicz
2. Nazwa konkursu „Mistrz Matematyki Szkoły Podstawowej”
Regulamin konkursu
Organizatorzy:
1. Dyrektor szkoły – p.Małgorzata Stańczuk
2. Nauczyciel matematyki – p.Barbara Brancewicz
3. Rada Rodziców,SKO
I.CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
3. Rozwijanie umiejętności szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań konkursowych.
4. Budzenie nawyku współzawodnictwa.
II.WARUNKI UCZESTNICTWA:
W konkursie biorą udział uczniowie klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Żelkowie-Kolonii. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści programowych z matematyki przewidzianych dla danej klasy, oraz treściami wykraczającymi ponad podstawę programową.
III. KRYTERIA OCENY:
Każdy uczeń otrzymuje swoje indywidualne konto konkursowe, na którym zapisywane będą zdobywane punkty.
Uczniowie zdobywać będą punkty za:
- wyniki w konkursach matematycznych: gminnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych;
- wyniki w sprawdzianach diagnozujących GWO„Sesja z Plusem”;
- oceny semestralne (I i II półrocze).
IV. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs trwa od 01.11.2016r. do 16.06.2017r.
Wyniki konkursu zostaną upowszechnione poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły .
Uroczystość wręczenia nagród i podsumowania konkursu odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.
1. Każdy uczeń dobrowolnie uczestniczy w zaplanowanych (płatnych i bezpłatnych)konkursach matematycznych, które zostaną przeprowadzone na terenie naszej szkoły. Zdobyte punkty dopisywane są do jego konta indywidualnego.
2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają nauczyciele matematyki.
3. Jury podlicza punkty zdobyte przez poszczególnych uczniów oraz ustala listę zwycięzców. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności laureatów decyduje ranga konkursów, w których laureaci wzięli udział.
V. NAGRODY:
Główną nagrodą będzie Puchar Dyrektora Szkoły dla Mistrza Matematyki Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2016/2017.
Za II i III miejsce uczniowie otrzymają Dyplomy Laureatów i nagrody rzeczowe lub książkowe ufundowane przez organizatorów konkursu.
Przewiduje się Dyplomy Wyróżnienia dla uczniów sklasyfikowanych na miejscach od IV do X.

Barbara Brancewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.