X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33917
Dział: Gimnazjum

Moja gmina jest piękna - program zajęć pozalekcyjnych

Spis treści:
Wstęp
I. Cele programu
II. Zasięg
III. Forma realizacji
IV. Treści nauczania
V. Przewidywana skuteczność
VI. Realizator programu
VII. Ewaluacja programu

Wstęp.
Zgodnie z przysłowie „ Cudze chwalicie swego nie znacie” chciałabym przybliżyć uczniom piękno przyrody w najbliższej okolicy.
Poznawanie otaczającego pięknego świata będzie następowało poprzez uchwycenie przez członków koła piękna przyrody na zdjęciach fotograficznych i prezentowanie ich w galerii strony internetowej szkoły utworzonej specjalnie dla naszych potrzeb.
Drugim sposobem na poznawanie piękna naszej okolicy będzie tworzenie przez nas wspólnego dużego zielnika. Nasz patron ks. Jan Twardowski był również ogromnym miłośnikiem przyrody. Sam mówił o tym, że stworzył własny zielnik, który zaginął podczas okupacji. Tworzenie zielnika pozwoli nam nauczyć się rozpoznawać rośliny rosnące w naszym pobliżu i zbliżyć się wytrwałą pracą do zainteresowań naszego patrona.
Zbieranie roślin jak i fotografowanie będziemy wykonywać podczas wycieczek rowerowych po okolicy.

Celem prowadzenia zajęć koła jest sprzyjanie ogólnemu wykształceniu oraz rozwojowi osobowości ucznia, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów. Realizacja przedstawionego programu ma na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień uczniów .

I. Cele programu.

Cel główny:

- rozwijanie zainteresowań, zamiłowań przyrodniczych wśród uczniów oraz rozbudzenie chęci poznawania swojego regionu.

Cele szczegółowe:

- rozwijanie zainteresowań dzieci światem przyrodniczym,
- zapoznanie młodzieży z wieloma gatunkami roślin,
- kształcenie umiejętności rozróżniania roślin przez uczniów,
- nauczenie technik tworzenia zielników,
- poznawania przeznaczenia roślin- ziołolecznictwo,
- zainteresowanie uczniów rosnącymi możliwościami zastosowań
komputerów, technologii informacyjnej i urządzeń opartych
na technice komputerowej, w tym aparatów cyfrowych
- kształtowanie umiejętności fotograficznych,
- przekazanie uczniom poprzez naukę fotografowania,
zamiłowania i pokazania piękna otaczającego świata
- nauczenie obsługiwania i robienie zdjęć sprzętem
fotograficznym
- kształcenie umiejętności prezentowania własnej pracy,
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł,
- pokazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym
narzędziem w pracy, nauce, zabawie;
- zapewnienie uczniom czerpania zadowolenia i satysfakcji z
rezultatu i możliwości wykorzystania własnych zdolności.
- rozwijanie i pielęgnowanie poczucia piękna, wrażliwości i
estetyki wśród uczniów członków koła.
- zaproponowanie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu,
- zaproponowanie bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
- Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej
uczniów.

II. Zasięg.

Beneficjentami programu są:
uczniowie z klas I- III Gimnazjum w Zespole Szkół we Władysławowie

III. Forma realizacji

Program będzie realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych .
Przewiduje się, że liczba godzin przeznaczona na zajęcia wynosić będzie 15. Zajęcia odbywać się będą w pracowni geograficznej ze stałym dostępem do Internetu . Zajęcia będą odbywały się również w terenie.

Metody:
- praca w grupach
- praca indywidualna.

Formy pracy:
- spotkanie z fotografem
- zbiór roślin do zielnika ,
- wykonywanie zdjęć aparatem cyfrowym w plenerze,
- praca nad stworzeniem zielnika, w którym znajda się
zasuszone rośliny najbliższej okolicy,
- oglądanie krajobrazów najbliższej okolicy,
- wskazywanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie,
- zorganizowanie wystawy zdjęć,
- zorganizowanie konkursu na zielnik

Środki dydaktyczne:

- księga zielnika,
- aparat cyfrowy,
- nośniki zapisu informacji,

IV . Treści nauczania.

Lp Zagadnienia Termin Czas
1. Zapoznanie z zadaniami. Zaplanowanie działań. Przydzielenie obowiązków.
wrzesień 1godz.
2. Warsztaty z zaproszonym fotografikiem, który przekaże uczniom podstawy fotografii.
wrzesień 1 godz.
3. Wycieczka rowerowa - Russocice (okolice dawnej Odkrywki Władysławów) Wykonywanie zdjęć i zbiór roślin. październik 3 godz.
4. Wycieczka rowerowa - Władysławów – Malinie – Polichno. Wykonywanie zdjęć i zbiór roślin.
październik 3 godz.
5. Sztuka tworzenia zielnika – zapoznanie z zasadami
listopad 1 godz.
6. Poznajemy i grupujemy zebrane rośliny. Praca z atlasem roślin. listopad 1 godz.
7. Tworzenie kart zielnika listopad 1 godz.
8. Tworzenie kart zielnika
listopad 1 godz.
9. Tworzenie kart zielnika
listopad 1 godz.
10. Obróbka zdjęć wykonanych podczas wycieczek rowerowych. grudzień 1 godz.
11. Tworzenie galerii zdjęć naszego regionu grudzień 1 godz.
12. Przesyłamy zdjęcia do galerii na stronie internetowej szkoły. styczeń 1 godz.
13. Własne zbiory autorskich zdjęć przyrody naszej okolicy- dzielimy się z innymi członkami zespołu własnymi dokonaniami. styczeń 1 godz.
14. Dokonanie podsumowania działań zespołu. luty 1 godz.
Razem 18 godzin

V. Przewidywana skuteczność:

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
­ -umiejętność rozpoznawania roślin w najbliższym otoczeniu,
­ wykorzystanie komputera jako źródła wiedzy ,
­ wykonanie zdjęć aparatem cyfrowym,
­ dostrzeganie i uchwycenie piękna otaczającego świata,
­ umiejętność pracy w grupie,
­ umiejętne zaprezentowanie swoich osiągnięć,
­ uczeń ma przyjemność i satysfakcję płynącą z efektów
własnej pracy, a wyrobione poczucie piękna i estetyki jest
końcowym i oczekiwanym rezultatem,
­ odpowiednio zaplanowanie i wykorzystanie czasu wolnego,
­ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć
fotograficznych i wycieczek rowerowych

VI. Realizator programu:
Zajęcia zgodnie z programem prowadzić będzie mgr Mirosława Szrama nauczyciel geografii w Gimnazjum we Władysławowie

VII. Ewaluacja programu
Ewaluacja.
Oceny efektywności wprowadzonego programu dokonuje się na koniec
roku szkolnego na podstawie: ankiety dla uczniów korzystających
z zajęć

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIÓW

DROGI UCZNIU!
Chcę się dowiedzieć, jak oceniasz zajęcia oraz stosowane na zajęciach metody pracy. Zależy mi na Twoich rzetelnych i szczerych odpowiedziach, dzięki czemu postaram się tak uatrakcyjnić zajęcia, aby zaspokoić Twoje oczekiwania oraz innych uczniów.
Ankieta jest anonimowa.
Zakreśl wybraną odpowiedź. W innym przypadku uzupełnij ją.

1. Czy chętnie uczęszczasz na zajęcia „Moja gmina jest piękna”
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie
2. Czy odpowiada Ci forma w jakiej prowadzone są zajęcia?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie
3. Czy zadania na zajęciach zainteresowały Cię?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie
4. W jakim stopniu poprawiłeś swoją znajomość roślin?
(Zaznacz na skali.)
1 2 3 4 5 6
5. Jak oceniasz zajęcia?
a) Były ciekawe
b) Nie zawsze są ciekawe
c) Były nudne
6. Jak oceniasz współpracę z nauczycielem prowadzącym?
a) Dobra
b) Raczej dobra
c) Raczej słaba
7. Jak oceniasz swoją pracę na zajęciach?
........................................
Opracowała: mgr Mirosława Szrama

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.