X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33803
Dział: Gimnazjum

Grammar: czas Present Perfect - opisywanie czynności trwających do chwili obecnej. Konspekt lekcji języka angielskiego

Konspekt lekcji języka angielskiego przeprowadzonej w klasie III Niepublicznego Gimnazjum w K. w dniu 29.10.2014r.
Opracowała: mgr E.D.

Temat lekcji: Grammar: czas Present Perfect – opisywanie czynności trwających do chwili obecnej.

Cele lekcji:
Cel ogólny:
Poznanie zasad użycia czasu Present Perfect z wyrażeniami FOR i SINCE
Cele szczegółowe:
Utrwalenie zasad użycia i tworzenia zdań w czasie Present Perfect
Doskonalenie umiejętności zastosowania form czasu Present Perfect w ćwiczeniach
Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego oraz samodzielnego tworzenia tekstu
Wdrażanie uczniów do usprawniania umiejętności komunikacyjnych przy wykorzystaniu form czasu Present Perfect
Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki gramatyki
Metody nauczania:
Lingwistyczne (komunikatywne)
Podające (objaśnienia)
praktyczne
Formy pracy:
Praca zespołowa
Praca indywidualna
Praca w parach
Pomoce dydaktyczne:
1. Podręcznik do nauki języka angielskiego oraz zeszyt ćwiczeń dla klasy III gimnazjum „English plus 4”, autorzy: S.Dignen, E. Watkins, wydawnictwo: Oxford University Press. 2. Kserokopie z ćwiczeniami.

PRZEBIEG LEKCJI
I.Faza wstępna:
1.Czynności organizacyjno –porządkowe.
2.Sprawdzenie pracy domowej.
II. Faza właściwa:
1.Warm-up (rozgrzewka): nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie zasad użycia i tworzenia zdań w czasie Present Perfect.
2.Przekazanie uczniom informacji na temat zastosowania wyrażeń SINCE i FOR w czasie Present Perfect:
SINCE oznacza od; wyrażenia tego używamy, aby wskazać moment rozpoczęcia czynności, czyli mówimy od kiedy dana czynność ma miejsce, np.
My parents have lived here since 1987.
FOR oznacza od, przez; wyrażenia tego używamy, aby powiedzieć jak długo trwa dana czynność, czyli wskazujemy odmierzony odcinek czasu, np.
We have been at this school for two years.
3. Uczniowie zapisują krótką notatkę w zeszycie.
4.Zadanie 1, str.21 – uczniowie indywidualnie wyszukują we wcześniej poznanym tekście informacje obrazujące użycie czasu Present perfect z Since i for. Samodzielnie tworzą zasady ich użycia w języku angielskim.
5. Uczniowie pracują w parach, kopiują do zeszytu tabelkę i uzupełniają ją (zad.2, str.21)
6. Pracując samodzielnie uzupełniają luki w tekście pisanym w zadaniu 3, str.21.
7.Ćwicząc umiejętność samodzielnego tworzenia tekstu uczniowie tworzą zakończenia podanych zdań wykorzystując formy czasu Present Perfect oraz własne pomysły. Następnie porównują odpowiedzi z kolegą z ławki i prezentują na forum klasy( zad.4,str.21).
8. Uczniowie przeprowadzają mini-wywiad z kolegą z ławki, zadając mu pytania na podstawie zadania 4 oczekują odpowiedzi z użyciem SINCE i FOR. Słabsi uczniowie otrzymują przykładowe pytania zapisane na kartkach,np.
How long have you lived here? I have lived here......
How long have you known your teacher? I have known his/her.....
How long have your been in this class? I have been here .......
How long have you had your mobile phone? I have had it.............
How long have you understood English? I have understood English.....
When have you had your last exam? I haven’t had an exam....
9.Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej: zad. 1,2,3, str. 84-85. 10.Podsumowanie zajęć: uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące tematu lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.