X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33999
Dział: Gimnazjum

Plan pracy wychowawczej

Rozkład materiału do lekcji wychowawczych
Nauczyciel:Katarzyna Łukasik
Klasa 2b/ Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Ćmińsku
Rok szkolny:2013/2014
Numer Temat lekcji Zagadnienia oraz formy realizacji
1. Wybór Samorządu Klasowego. Planowanie udziału klasy w życiu szkoły. -wybory, system oceniania zachowania, planowanie pracy i przydział zadań
2. Bezpieczna droga do szkoły i bezpieczeństwo w szkole. - zasady bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły
- zasady bezpieczeństwa w budynku i otoczeniu szkoły
3. Jak uzyskać dobre wyniki w nauce? - test badający preferowane i efektywne style uczenia się
4. Przygotowujemy scenariusz szkolnych „ Otrzęsin klas pierwszych” - scenariusz imprezy szkolnej
- przydział zadań
5. Zacznijmy od siebie-ekologia to nasza sprawa. - film edukacyjny
-dyskusja
6. Człowiek i przyroda. -kształtowanie świadomości ekologicznej
- wskazanie potrzeby zgodnego współżycia człowieka z przyrod?

7. Choroby XXI wieku, jak ich uniknąć? - praca z tekstem źródłowym
- wykonanie plakatu
8. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. - cechy dobrego przyjaciela
- zachęcanie do pomocy koleżeńskiej w klasie
9. Zdrowy styl życia i higiena osobista. - co to jest zdrowy tryb życia?
- pogadanka o zasadach utrzymania higieny osobistej
10. Nikotyna, alkohol i narkotyki- wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. - film edukacyjne
- materiały informacyjne przygotowane przez uczniów
11. Polska to moja ojczyzna. - historia i zabytki
- z czego słynie nasz kraj
12. Dlaczego powstała Deklaracja Praw Człowieka? - znaczenie zasad życia społecznego
13. Jak czuję się w klasie i szkole? - postawy społeczne
- aktywność
14. Rola autorytetu w życiu człowieka. - poznaj samego siebie
- jakie są Twoje wzorce do naśladowania?
15. Komputer i internet- zalety i zagrożenia - efektywne wykorzystanie technologii komunikacyjnej
- jakie zagrożenia niesie Internet?
- zagadnienia określone prawem
16. Kultura a subkultura. -dlaczego powstają subkultury?
- zalety i zagrożenia
17. Co każdy powinien wiedzieć o Unii Europejskiej? - praca z materiałami przygotowanymi przez uczniów
18. Co to znaczy dobra rodzina? - metoda niedokończonych zdań
- drama
19. Szukam sensu życia. - dyskusja, przykłady z życia, filmu i literatury
20. Uczucia- jak je okazywać? - czym jest uczucie?
- próba definicji i podział uczuć
21. Próbujemy radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami. - praca w grupach
- sposoby radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami
22. Przyczyny i skutki agresji. - przyczyny agresji
- reagowanie na zachowania agresywne
23. A może inne zakończenie... - konstruktywne sposoby przeciwdziałania przemocy i agresji
24. Uczę się akceptacji siebie. - kim jestem?
- moje miejsce w świecie
25. Prawo- przywilej czy obowiązek? - Konstytucja RP
- Kodeks Praw Ucznia
26. Jak spędzam wolny czas? - zalecanie czynnego wypoczynku i udziału w życiu społecznym i kulturalnym
27. Tolerancja dla innych. - kształtowanie postawy tolerancji wobec otoczenia i innych kultur i narodów
28. Marzenia- jak je realizować - rola świadomego celu, pracy, systematyczności i zdolności człowieka
29. Różnorodność i odmienność to bogactwo- kultury innych narodów. - uczymy się od innych
- szanujemy odmienność
- uczymy się i rozwijamy podróżując
30. Bezpieczne wakacje w górach i nad wodą. - zasady bezpiecznego wypoczynku letniego
31-36 Godziny do dyspozycji wychowawcy- Andrzejki, Wigilia Klasowa, Bezpieczne Ferie Zimowe, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Aktualne Wydarzenia z życia klasy, regionu, kraju czy świata

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.