X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33802
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Money - ćwiczenie słownictwa związanego z tematem pieniędzy. K0nspekt zajęć

Konspekt lekcji języka angielskiego
w klasie I Niepublicznego Gimnazjum w O.

Temat lekcji: Money – ćwiczenie słownictwa związanego z tematem pieniędzy

prowadząca: E. D.

data: 21.02.2017

czas trwania: 45 minut

Cel główny:
- zapoznanie uczniów ze znaczeniem oraz wymową słownictwa związanego z pieniędzmi: sprzedawaniem, kupowaniem, oszczędzaniem, zarabianiem itd.

Cele szczegółowe:
po lekcji uczeń:
- zna słowa nawiązujące do sprzedawania, kupowania i oszczędzania;
- umie przekazać informacje sformułowane w języku angielskim na temat zarabiania i oszczędzania pieniędzy;
- potrafi uzyskać informacje;
- potrafi wyrazić opinię.

Formy pracy: indywidualna, praca w parach, zbiorowa.

Metody pracy: burza mózgów, podająca, ćwiczeniowa.

Środki dydaktyczne: tablica, podręcznik, odtwarzacz CD, kserokopie z ćwiczeniami.

Tok lekcji:

1. Czynności organizacyjne: przywitanie się, sprawdzenie obecności.
2. Zapisanie tematu lekcji na tablicy, podanie celów lekcji.
3. Warm -up : wprowadzenie tematu lekcji za pomocą rozgrzewki językowej. Nauczyciel zadaje uczniom pytania, np.:
Do you get pocket money?
How often do you get your pocket money?
What do you spend your pocket money on?
What do you buy?
4. Realizacja tematu. Burza mózgów: nauczyciel prosi o podane czasowników związanych z pieniędzmi. Zapisanie pomysłów na tablicy, uzupełnienie. Zapisanie notatki w zeszycie.

5. Uczniowie wykonują polecenie 1 str. 66 (podręcznik).
6. Następie wysłuchują poprawnej wymowy z płyty CD, powtarzają za lektorem.
7. Kolejne zadanie (zad. 3, str.66) polega na dopasowaniu czasowników z zadania 1 do fotografii przedstawionych w podręczniku.
8. Praca indywidualna: zad. 4, str. 66 – rozumienie czytanego tekstu, wybór poprawnego czasownika.
9. Praca w parach: uczniowie otrzymują karteczki ze zdaniami. Ich zadaniem jest wyszukać błędy i poprawić je. Głośno odczytują poprawne odpowiedzi. (załącznik)

10. Omówienie wyników pracy w parach, przeczytanie poprawnych odpowiedzi.
11. Zadania dodatkowe: kserokopie z ćwiczeniami, zadania 1-3.

12. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: czego się dziś nauczyliście? Proszę, wymieńcie czasowniki związane z pieniędzmi.

13. Zadanie i objaśnienie pracy domowej: kserokopie zad. 4. Dla chętnych: zadanie 5, str.66 (podręcznik).

Załącznik – zdania dla grup

gr. I

1. I buy my pocket money once a month. (get)
2. I saved for my bike only 20 pounds. (bought)

gr.II

1. My dad wins his salary every week. (gets)
2. Could you borrow me 50 pounds, please? (lend)

gr. III

1. My sister earned the lotery last year. (won)
2. What things do you lend with your friends? (swap)

gr. IV

1. I spend my pocket money, because I want to buy a new mobile phone next month. (save)
2. Where did you earn this T-shirt? It’s fantastic. (buy)

gr. V

1. I never borrow my things. It’s horrible. ( lend)
2. My mum sells a lot of money. (earns)

gr. VI

1. My best friend always pays a lot of money on sales. (saves)
2. What things do you pay to your friends? (lend)

gr. VII

1. I’m going shopping. I have to win some apples, milk and potatoes. (buy)
2. She swaps all her pocket money on magazines and sweets. ( spends)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.