X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33698
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Konkurs plastyczny "Zdrowy przedszkolak"

REGULAMIN
XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO

„ZDROWY PRZEDSZKOLAK”

1. Organizatorem konkursu jest Prywatne Przedszkole i Żłobek „Pod Muchomorkiem”, mieszczące się przy ulicy Szosa Chełmińska 226A, 87—100 Toruń.
2. Celem konkursu jest propagowanie zachowań prozdrowotnych u dzieci w wieku przedszkolnym.
3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z wszystkich oddziałów przedszkolnych i klas „0” przy Szkole Podstawowej. Każda placówka może nadsyłać maksymalnie 5 prace indywidualne.
4. Prace należy wykonać indywidualnie (jedna praca może mieć tylko jednego autora) metodą collage’u w formacie A3 lub A4. Prace z widocznym udziałem osoby dorosłej nie będą oceniane.
5. Prace prosimy przesyłać z dopiskiem „Zdrowy przedszkolak” na adres przedszkola od dnia 18.04.2017 r. do dnia 08.05.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 12.05.2017 r.
o godz. 9:30 w wyżej wymienionej placówce.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.
7. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa, w skład, której wejdą artyści plastycy oraz przedstawiciele sanepidu. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
8. Autorzy trzech nagrodzonych prac, oraz prac wyróżnionych otrzymają upominki. Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą na adres przedszkola. Lista laureatów będzie opublikowana na stronie internetowej Organizatora konkursu.
9. Organizator nie przewiduje zwrotu prac konkursowych.
10. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Prywatnym Przedszkolu „Pod Muchomorkiem”
w Toruniu.
11. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu jest Małgorzata Kaźmierczak i Hanna Szefler Wszelkie pytania prosimy kierować na adres
e – mail: podmuchomorkiem@wp.pl
12. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Patronat medialny – „UczMy. Kujawsko – Pomorski Przegląd Oświatowy”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.