X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33137

Uczę się mówić nie. Scenariusz zajęć zintegrowanych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE IIa

Nauczyciel prowadzący:
Nauczyciel wspierający:
Data:.
Ośrodek tematyczny: "Uczę się mówić nie".
Temat dnia: Co chciałbyś w sobie zmienić?

Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętności dokonywania samooceny;
- wdrażanie do uważnego słuchania;
- kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie;
- ćwiczenia w pisaniu;
- doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 30;
- integracja zespołu klasowego.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- wie, że każdy ma mocne i słabe strony;
- dostrzega zalety kolegów;
- poznaje słownictwo określające wady i zalety ludzi;
- dokonuje prób adekwatnej samooceny;
- czyta ze zrozumieniem;
- wypowiada się zdaniami na podany temat;
- uważnie słucha wypowiedzi kolegów;
- wie, że człowiek może zmieniać swoje wady;
- zapisuje wyrazy określające własne wady i zalety;
- doskonali umiejętność obliczania ilorazów i iloczynów w zakresie 30;
- układa treść zadania do podanego równania;
- śpiewa piosenkę razem z grupą;
- aktywnie uczestniczy w rozmowie i przestrzega obowiązujących zasad;
- współdziała z kolegami przy realizacji powierzonego zadania.

Metody pracy:
- słowna;
- praktycznego działania.
Formy pracy:
- indywidualna jednolita i zróżnicowana;
- zbiorowa jednolita;
- grupowa.
Środki dydaktyczne:
- podręcznik;
- nagranie muzyczne;
- pussy.

Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do tematu:
- nawiązanie do wcześniejszych rozmów na temat określania swoich słabych i mocnych stron oraz prób dokonywania samooceny przez uczniów.
2. Czytanie fragmentu wiersza M. Strzałkowskiej:
- dzieci wypowiadają się na temat utworu i zastanawiają się czy wady łatwiej zmienić u siebie czy u innych.
Nauczyciel wspierający umożliwia wypowiedzi wszystkim dzieciom, które pragną zabrać głos.
3. Śpiewanie piosenki "Przyjacielem być".
4. Gromadzenie słownictwa określającego ludzkie zalety i wady - ćwiczenie w kręgu:
- dzieci po kolei wymieniają zalety każdego kolegi i koleżanki;
Nauczyciele pomagają formułować wypowiedzi pod względem gramatycznym i czuwają, by wszystkie dzieci usłyszały, jakie zalety widzą w nich inni.
- dzieci same starają się określić swoje słabe strony, co chciałyby w sobie zmienić;
Nauczyciele zwracają uwagę, by dzieci raczej mówiły o swoich zachowaniach, a nie określały swych negatywnych cech, np. nie udaje mi się szybko biegać, a nie - jestem niezdarą. Nikt nie jest zmuszany do wypowiedzi.
5. Zapisanie swoich wad i zalet, zastosowanie wymienionych wcześniej określeń i zwrotów (ćwicz. 1. str.52):
Nauczyciel wspierający kontroluje wykonanie zadania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udziela odpowiednich wskazówek. Nauczyciel prowadzący zapisuje niektóre określenia na tablicy, kontroluje wykonanie zadania przez wszystkie dzieci.

6. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem równań:
- obliczanie ilorazów, czynników, dzielnej i dzielnika;
- układanie zadań do podanych równań;
Nauczyciel wspierający udziela dodatkowych wskazówek w razie potrzeby. Adam D. wykonuje działania i zadanie w zakresie dodawania liczb w zakresie 20 - w drugiej dziesiątce na indywidualnej karcie pracy.
7. Ćwiczenia doskonalące umiejętność mnożenia i dzielenia: PUSSY
- działania w parach ze zwróceniem uwagi na współdziałanie i wzajemną pomoc.
8. Podsumowanie zajęć:
- zaznaczenie na "uczuciometrze" stopień zadowolenia z zajęć.
9.Zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.