X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33112

Literek rządek, czyli alfabetyczny porządek. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

Krąg tematyczny: W domu
Temat dnia: Literek rządek, czyli alfabetyczny porządek
Cel główny
- przypomnienie i utrwalenie alfabetu

Cele operacyjne
Uczeń:
- rozumie treść wysłuchanego tekstu
- wie, co to jest alfabet
- zna kolejne litery alfabetu
- dostrzega różnice między alfabetem i alfabetem skróconym
- przypomina sobie alfabet wielozmysłowo
- wykonuje ćwiczenia naprzemienne w oparciu o pokaz
- układa litery alfabetu w odpowiedniej kolejności tworząc pociąg
- utrwala kolejność alfabetyczną na Magicznym Dywanie
- śpiewa piosenkę „Rap o alfabecie”
- aktywnie i zgodnie uczy się, bawi i współpracuje z innymi

Formy, metody nauczania oraz środki dydaktyczne
1. Formy nauczania: nauczanie indywidualne, zbiorowe.
2. Metody nauczania: metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, metoda stymulacji polisensorycznej, poszukująca, podająca - praca z tekstem, oglądowa - obserwacja, pokaz, waloryzacyjna - ekspresja ruchowa do piosenki, śpiew, słuchanie muzyki, pedagogika zabawy - gry i zabawy dydaktyczne: Wesoły pociąg, Literki na Magicznym Dywanie, metoda integracyjna, metoda ewaluacyjna.
3. Środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, program komputerowy, alfabet sensoryczny, Multibook, gra edukacyjna Wesoły pociąg, laptop, ekran interaktywny, Magiczny Dywan.

Przebieg zajęć
1. Powitanie. Zapoznanie uczniów z celami zajęć.
2. Ćwiczenia naprzemienne stymulujące prawą i lewą półkulę mózgu – Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona.
3. Podanie uczniom celów lekcji, zapisanie ich w formie obrazkowej na tablicy.
4. Przypomnienie literek z alfabetu sensorycznego z klasy pierwszej.
5. „Alfabet” – praca z wierszem W. Chotomskiej. Słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela. Rozmowa inspirowana wysłuchanym tekstem. Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu.
6. Literek rządek, czyli alfabetyczny porządek – wykonanie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń. Pokolorowanie okienek z wielkimi literami, które utworzą hasło ALFABET, przepisanie pozostałych liter w odpowiedniej kolejności – utworzą one alfabet w wersji skróconej.
7. Śpiew piosenki „Rap o alfabecie” połączony z ruchem do muzyki.
8. „Wesoły pociąg” – zabawa utrwalająca kolejność liter w alfabecie. Zabawa na dywanie polegająca na dopięciu do lokomotywy wagonów z literkami w odpowiedniej kolejności, zgodnie z porządkiem alfabetycznym.
9. Zabawa „Literki” na Magicznym Dywanie. Na kwiatkach pojawiają się literki. Zadaniem dziecka jest przeskakiwanie z kwiatka na kwiatek zgodnie z kolejnością alfabetyczną, a tym samym utrwalenie całego alfabetu.
10. Niedokończone zdania:
Dziś dowiedziałem się na lekcji, że...
Po dzisiejszej lekcji potrafię...
11. Podsumowanie zajęć. Sprawdzenie czy cele zajęć zostały zrealizowane.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.