X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33163
Przesłano:

Dziewczynka z zapałkami - konspekt lekcji

Temat –Dziewczynka z zapałkami

Cele - po przeprowadzonej lekcji uczeń :

-poznaje sytuację życiową bohaterki baśni Jana Christiana Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami”
-czyta ze zrozumieniem fragmenty baśni dotyczące pragnień dziewczynki
-bogaci słownictwo o wyrazy związane ze Świętami Bożego Narodzenia
-redaguje zdania na temat pomocy osobom potrzebującym
-rozwiązuje krzyżówkę z hasłem
-odczuwa potrzebę niesienia pomocy innym
-znać cechy baśni
-potrafi wymienić najważniejsze baśnie Hansa Christiana Andersena

Metody i formy pracy – metoda sytuacyjna, prezentacja, burza mózgów, niedokończone zdania, praca w grupie, indywidualna, quiz, elementy metody projektu, metoda światła (karteczki z kolorami)

Środki dydaktyczne – magnetofon, płyta z nagraniem „Cicha noc, duże karki papieru, mazaki, karteczki, rzutnik i tablica, słownik ortograficzny, encyklopedia, prezentacja multimedialna, krzyżówka, ilustracja dziewczynki, baśnie Hansa Hristiana Andersena,


Przebieg lekcji
1) Faza przygotowawcza

a) Sprawy organizacyjno - porządkowe:
• sprawdzenie obecności;
• sprawdzenie pracy domowej;
1. Odszyfrowanie przeskakiwanki literowej.
Zacznij od zaznaczonej kratki i odczytaj co trzecią literę, a dowiesz się, jakie jest hasło ( hasło: Andersen)
A E E
S N
D N R

2. Faza realizacyjna
1. Zebranie informacji o pisarzu Hansie Christianie Andersenie
Słowniki, leksykony, encyklopedie, karty pracy dla każdej grupy

• Podział uczniów na grupy
• Wyszukiwanie informacji w różnych źródłach zgodnie z pytaniami zawartymi w karcie pracy grupowej.
- Kim był Andersen?
- Jak miał na imię?
- Kiedy i gdzie się urodził?
- Jakiej był narodowości?
- O jakim zawodzie marzył?
2. Prezentacja wyników pracy grupowej – odczytanie informacji biograficznych o Andersenie.
3. Uczniowie samodzielnie rozwiązują krzyżówkę, aby odgadnąć dzisiejszy temat zajęć, cichutko gra muzyka
Krzyżówka - hasło stanowi kolejny krok w procesie zajęć
Krzyżówka wisi na tablicy.

• Leci z komina.
• Lśni na czubku choinki.
• Roznosi prezenty.
• Znajdziesz go pod choinką.
• Świąteczna kolacja.
• Oplata choinkę.
• Siada przy wigilijnym stole.
• Skacze na nich Małysz.
• Zjeżdżasz na nich z górki.
• Rzucasz się nimi zimą.
• Wigilijna ryba.
4. Zapisanie tematu lekcji: Dziewczynka z zapałkami.
5. Wprowadzenie w nastrój baśni.
Wzorowe czytanie fragmentu utworu przez nauczyciela w celu wywołania zaciekawienia i wprowadzenia w świat baśni.
6. Dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi uczniów dotyczące utworu, ukierunkowane pytaniami nauczyciela:
Jaki jest nastrój baśni? W jakim czasie rozgrywa się akcja tej baśni? Kto jest głównym bohaterem? Jak była ubrana dziewczynka? Jakie uczucia w nas w wzbudza postać dziewczynki? Jak myślicie czego ona pragnęła?
7. Sporządzenie metryczki książki H. Ch. Andersena „Baśnie”.
Zeszyt
a. Rozdanie egzemplarzy „Baśni” każdej grupie.
b. Wyszukiwanie informacji potrzebnych do sporządzenia metryczki książki.
c. Uzupełnianie metryczki.
Autor:
Tytuł:
Ilustrator:
Wydawnictwo:
Czas i miejsce akcji:
Postać tytułowa:
Bohaterowie drugoplanowi:
8. Ustalenie kolejności wydarzeń w baśni, nadawanie im tytułów i uzupełnienie ćw.1 str.66

a. Uczniowie samodzielnie ustalają kolejność wydarzeń
b. Wspólne odczytanie popranie ułożonych zdań
9. Przypomnienie czym jest baśń, dzieci podają główne cechy baśni
-Wspólne rozwiązanie ćwiczenia 3 str. 67
10. Określenie cech bohaterów baśni. Zapisywanie przymiotników określających cechy dziewczynki i przechodniów- praca grupowa (nalepianie odpowiedzi na dwa szablony)
11. pragnienia dziewczynki z zapałkami- praca w grupach.Co ci one przypominają?
o I pragnienie – ciepło z żelaznego piecyka
o II pragnienie – suto zastawiony stół
o III pragnienie – pięknie ubrana choinka
o IV pragnienie – spotkanie z babci?

12. Układanie z rozsypanki sylabowej tytułów baśni Andersena
a. ka – Brzyd – cząt – kie – ko
b. necz – ka – li – Ca
c. wa – Kró – śnie – lo – gu
d. z – pał – za – mi – ka – ka – czyn –Dziew
e. bę – ła – Dzi – dzie – kie
f. ka – nicz – Księ – ziarn – na – gro – chu – ku
g. nio – pas – Świ
h. ta – ją – fer – La – ku – cy

3. Faza podsumowująca
-Podsumowanie lekcji prezentacja Power point- utrwalenie materiału, wyodrębnienie najważniejszych informacji (quiz)
- Podanie pracy domowej.
-Ocenienie zajęć przez uczniów (uczniowie na swoich karteczkach oceniają przebieg lekcji za pomocą buziek i nalepiają na tablicy)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.