X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33088
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej dla kl. 4 szkoły podstawowej

Tematyka godzin wychowawczych w klasie IV
1.Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia.
• zadania samorządu klasowego;
• prawa i obowiązki ucznia;
• poznawanie tradycji szkoły i nabywanie umiejętności uczestniczenia w życiu szkoły;
2. Zapoznanie uczniów z dokumentacją szkolną: Statutem Szkoły, SSO, Programem Wychowawczym oraz Programem Profilaktyki.
3.Bezpieczny marsz do szkoły.
• niebezpieczne miejsca podczas drogi ucznia;
• różne sytuacje na drogach, jezdniach, ulicach;
• jak należy dbać o własne bezpieczeństwo?
4. Uczniowie ustalają obowiązki ucznia kl.4 i starają się je wykonywać.
• Wykaz obowiązków
5.Koleżeństwo a przyjaźń.
• co to jest koleżeństwo, a na czym polega przyjaźń?
• cechy koleżeństwa;
• zasady przyjaźni;
• jak postępować aby mieć kolegów i przyjaciół?
• moja przyjaciółka, mój przyjaciel;
6. Znaczenie uroczystości w życiu społeczności uczniowskiej.
• znaczenie uroczystości i ich wychowawcze znaczenie;
• ubiór i sposób zachowania;
7/8.Jak się odżywiam?
• prawidłowe odżywianie się;
• estetyka, jakość, ilość spożywania posiłków;
• co powinny jeść, a co szkodzi zdrowiu dziecka?
9.W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych?
• szacunek i pamięć o zmarłych;
• troska o miejsce pamięci;
10.Postarajmy się być dobrym zespołem klasowym.
• cechy zespołu klasowego;
• zasady koleżeństwa;
• nauka współżycia w grupie;
11.Szanowanie kolegów, koleżanek i osób starszych.
• co to jest szacunek;
• reagowanie na brak szacunku;
12. Higiena osobista.
• Przestrzeganie zasad czystości oraz higieny
13. Bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu.
• sport, bezpieczeństwo, zdrowie;
• zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu;
14. Moje prawa i obowiązki w rodzinie.
• co powinniśmy wiedzieć o prawach dziecka;
• analiza sytuacji różnych problemów rodzinnych;
15. Święta Bożego Narodzenia w moim domu.
• wigilia w moim domu;
• teksty życzeń świątecznych;
• wigilijne marzenie;
16. Mój szacunek do pracy i obowiązków rodziców, opiekunów.
• obowiązki rodziców wobec dzieci;
• obowiązki dzieci wobec rodziców i rodzeństwa;
• różne sytuacje rodzinne;
17. Klasa na medal.
• wyniki uczniów w nauce za I okres;
• test dla potrzeb ucznia;
• dlaczego warto się uczyć?
• pomoc koleżeńska;
18. Czas wolny na co dzień i od święta.
• jak organizować własny czas wolny?
• organizacja czasu wolnego w ferie wakacje;
• bezpieczeństwo zabaw w czasie wolnym;
19/20.Telewizja i inernet w moim życiu.
• czym jest telewizja, internet dla dziecka?
• Telewizja, Internet a zainteresowania;
• wartości telewizji, internetu;
21. Dlaczego nałogi są szkodliwe?
• nałogi i złe nawyki;
• fazy uzależnień;
• wybór, postanowienia;
22/23. Kultura języka, stroju, zachowania.
• cechy człowieka kulturalnego;
• poprawne zachowanie się w określonych miejscach;
24/25. Nasze hobby, czyli co zbieramy i dlaczego?
• czym jest hobby?
• prezentacja kolekcji przez uczniów;
• wystawa kolekcjonerska;
26. Książka też jest moim przyjacielem.
• dlaczego warto czytać książki?
• jakie książki czytają rodzice ucznia?
• ulubione książki i biblioteczka ucznia;
27/28. Dlaczego należy dbać o środowisko naturalne?
• co to jest środowisko naturalne?
• troska o środowisko naturalne;
29. Jak pokonać trudności w nauce szkolnej?
• nauka praca ucznia;
• wewnętrzne i zewnętrzne trudności w nauce;
• zapobieganie i pokonywanie trudności w nauce szkolnej;
30/31. Niebezpieczeństwa grożące dzieciom.
• co to jest niebezpieczeństwo, niebezpieczna sytuacja?
• niebezpieczne sytuacje w życiu uczniów, decyzje i skutki;
32. Czy znasz swoją miejscowość, swój region?
• historia miejscowości ucznia na tle historii regionu;
33. Wspólnie odpowiadamy za nasze problemy w nauce i zachowaniu.
• sukcesy moje i klasy;
• cechy dobrego zespołu klasowego, pomoc koleżeńska;
34. Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie, kulturalnie.
• zabawy dziadków, rodziców i uczniów obecnie;
• bezpieczeństwo zabaw podczas wakacji;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.