X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32595
Przesłano:

Leśna przygoda. Konspekt zajęć kl.III

Konspekt zajęć
„Leśna przygoda”
Data: 14.09.2016 r.
Klasa: IIIA i IIIB
Prowadzący zajęcia: mgr Paulina Nadajewska

Temat: Spotkanie z harcerzem. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Czas realizacji: 130 minut

Cele główne:
- pobudzanie spostrzegawczości oraz sprawności fizycznej podczas gier i zabaw terenowych

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zapoznaje się ze środowiskiem życia harcerskiego,
- zna zasady zachowania się lesie
- potrafi poruszać się na drodze w grupie,
- zna zasadę „fair play”,
- rozwija zmysł spostrzegawczości,
- nabywa umiejętność pracy w zespole,
- pobudza sprawność ruchową,
- poznaje czym jest kompas i do czego służy,
- potrafi zorientować mapę za pomocą kompasu,
- rozwija wyobraźnie ruchowo-przestrzenną,
- rozwija umiejętności wokalne poprzez naukę piosenki,
- zna proste metody szyfrowania wiadomości,
- posługuje się mapą naszego miasta,

Metody:
- pogadanka,
- działania praktyczne,
- gry.

Formy realizacji zajęć:
- praca w grupach

Środki dydaktyczne:
- mapa,
- kompas,
- zagadka,
- szyfr harcerski,
- instrument (gitara),
- tekst piosenki

Przebieg zajęć:
1. Przedstawienie celu zajęć i rozbudzenie zainteresowań.
2. Zapoznanie się z harcerzem, który przeprowadzi gry w terenie.
3. Podział na drużyny i wyjaśnienie zasad gry
4. Objaśnienie na czym polega i jak użyć szyfru harcerskiego.
5. Rozdanie każdemu uczniowi tekstu piosenki związanej z tematem zajęć.
6. Wspólne zaśpiewanie piosenki pod okiem prowadzącego harcerza.
7. Rozdanie map i zapoznanie się z działaniem kompasu.
8. Przygotowanie do wyprawy.
Przypomnienie zasad:
- ruchu panującego na drodze,
- zachowania się w lesie
- fair play
9. Gra na spostrzegawczość.
10. Podsumowanie gry na spostrzegawczość, odczytanie haseł.
11. Wspólne zabawy w lesie.
12. Wyłonienie zwycięzców.
13. Zaśpiewanie piosenki.
14. Powrót do szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.