X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32591
Przesłano:

Jeden z dziewięciu. Turniej wiedzy

Regulamin Szkolnego Turnieju Wiedzy
„Jeden z dziewięciu”

Cele konkursu:
•poszerzanie wiedzy ogólnej
•stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności
•rozpoznawanie, wspieranie i promocja uczniów uzdolnionych
•wdrażanie uczniów do samokształcenia i poszerzania swojej wiedzy
•rozwijanie zainteresowań własnym regionem, terytorium Polski, Europy, świata
•wdrażanie do zdrowej rywalizacji

Uczestnicy konkursu:
9 uczniów z klas pierwszych, 9 uczniów z klas drugich, 9 uczniów z klas trzecich

Czas trwania:
Przewidywany czas trwania turnieju dla każdej grupy wiekowej ok. 45 min.

Zasady uczestnictwa:
Każda klasa typuje po 3 uczestników. Imiona i nazwiska uczniów powinny być zgłoszone prowadzącemu na 3 dni przed turniejem.

Termin turnieju i miejsce:
Turniej rozegrany zostanie w klasie z dostępem do tablicy multimedialnej - miejsce - klasa IIIa

Nagrody:
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

Zapraszamy uczniów klas I - III do udziału w konkursie oraz pozostałych uczniów klas do czynnego kibicowania swoim kolegom i koleżankom.
Zasady gry
W turnieju udział bierze 9 zawodników. Zajmowane przez nich stanowiska 1- 9 są przydzielone drogą losowania. Każdy uczestnik zaczyna grę z trzema „szansami”, które reprezentują trzy piłeczki na stanowisku gracza.
Prowadzący zadaje pytania z wiedzy ogólnej, na odpowiedź zawodnik ma 10 sekund, błędna odpowiedź powoduje utratę jednej „szansy” (zabrana piłka).
Turniej składa się z trzech etapów.

Etap I
Prowadzący zadaje kolejno pytania graczom w dwóch rundach. Każdy zawodnik otrzymuje po dwa pytania. Wystarczy odpowiedzieć przynajmniej na jedno, aby grać w następnej rundzie. Błędna odpowiedź powoduje utratę jednej „szansy”, jednak jeśli gracz nie odpowie na żądne z dwóch pytań, zostaje wykluczony z gry.

Etap II
Zadawanie pytań zaczyna się od pierwszego zawodnika (najczęściej jest to zawodnik na stanowisku nr 1 chyba, że odpadł w etapie I). Pytania zadawane są kolejnym zawodnikom - ten, który pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi, wyznacza kolejnego pytanego. Jeżeli wskazany zawodnik odpowie błędnie, to dotychczasowy wyznaczający wskazuje dalej. Jeśli odpowie poprawnie, przejmuje prawo do wyznaczania.
W ten sposób gra toczy się tak długo, aż pozostanie w grze trzech zawodników. Przechodzą oni do etapu III.

Etap III - wielki finał
W tym etapie liczba zadanych pytań jest ograniczona do 40. Każdy zawodnik otrzymuje trzy nowe „szanse”. Ważną rolę odgrywają punkty - każdy zawodnik rozpoczyna z taką liczbą punktów, ile szans zachował z wcześniejszych etapów. Za każdą dobrą odpowiedź gracz dostaje 10 punktów.
Do pierwszych pytań zawodnicy mogą się zgłaszać naciskając sygnał dźwiękowy (jeśli nikt się nie zgłosi do odpowiedzi, to nikt nie traci szansy) do momentu, gdy jeden z graczy udzieli trzech poprawnych odpowiedzi i zdobędzie 30 punktów. Wyznacza on olejnego pytanego. Wraca tu reguła z etapu II z tym, że jeżeli gracz wskaże do pytania sam siebie i odpowie, otrzyma podwojoną liczbę punktów, tj 20.
Jeśli odpowie źle, wtedy gracze sami się zgłaszają do odpowiedzi i przejmują prawo wyznaczania. W wypadku pozostania jednego gracza (punkt drugi poniżej), zasada podwajania punktów nie obowiązuje, gdyż do jednego pytania nie wyznaczył samego siebie.
Gra kończy się gdy:
•zostanie zadane 40 pytań, zawodnikom za każdą zachowana szansę dolicza się 10 pkt, wygrywa gracz z największą liczbą punktów, lub
•w grze zostanie jeden gracz, pyta się go tak długo, aż straci szansę lub skończą się pytania, wtedy za każda zachowaną „szansę” dolicza się 10 pkt.

Liczba zdobytych punktów decyduje o wygranej w Wielkim Finale.

Specyfika pytań
Pytania w turnieju „jeden dziewięciu” pochodzą z tzw. wiedzy ogólnej. Unika się zadawania pytań wymagających specjalistycznej wiedzy danego tematu. Pytania formułowane są w taki sposób, aby udzielić na nie konkretnej odpowiedzi. Najczęściej nie ma wariantów odpowiedzi do wyboru. Przy pytaniach o rok często dopuszcza się pewną liczbę lat, o którą można się pomylić. W turnieju mogą się pojawić pytania ilustrowane fragmentem muzycznym oraz prezentowanym obrazem.

Oprawa turnieju
Scenografia - w Sali ustawionych jest 9 pulpitów, przy których zajmują miejsca zawodnicy. Na każdym ze stanowisk znajduje się tabliczka z imieniem zawodnika, numerem stanowiska oraz trzy piłeczki oznaczające „szanse”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.