X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32466

Baśniowy świat. Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II

Krąg tematyczny: W krainie wyobraźni.
Temat dnia: Baśniowy świat.
Temat zajęć: Udzielanie odpowiedzi do tekstu” Świat elfów”. Wypowiedzi na temat baśniowego świata elfów. Wypowiedzi na temat wymarzonego prezentu. Pisanie listu- wielka litera w zwrotach grzecznościowych, adresat, nadawca. Rodzaje rzeczowników-ćwiczenia wprowadzające. Ćwiczenia językowe w baśniowym świecie.
Cele operacyjne( uczeń):
Uczeń:
– uważnie słucha czytanych tekstów i wypowiedzi innych, spójnie i rzeczowo wypowiada się na temat wysłuchanych treści;
– ocenia postaci i ich zachowania, wypowiada się na temat zachowania godnego pochwały;
– czyta głośno i ze zrozumieniem tekst dla dzieci z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji;
– uczestniczy w rozmowach na temat obdarowywania najbliższych podarunkami niematerialnymi i własnoręcznie wykonanymi, dba o kulturę wypowiadania się;
– grupuje wyrazy według określonego warunku (rodzina wyrazów, przygotowanie do określania rodzaju rzeczowników);
Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu; kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat próśb do Świętego Mikołaja o prezenty dla innych;
- Swobodne wypowiedzi dzieci na temat świata elfów – pomocników Świętego Mikołaja na podstawie lektury,
- Grupowanie rzeczowników – wprowadzenia rodzajów;
-Układa zdania z rozsypanki wyrazowej; pytania „Co to?”, „Kto to?” do podanych zdań; znaki interpunkcyjne na końcu zdań: . ! ?;
-Wskazywanie różnego znaczenia wyrazu mikołajki ; dopasowywanie przyimków do rzeczowników – na, pod, nad, w
1.1a, 1.2a, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f
Metody pracy:
-aktywizujące-elementy m. problemowej, sytuacyjna; słowne- dyskusja, pogadanka; programowa- praca z książką, z wykorzystaniem komputera.

Formy pracy:
-indywidualna jednolita, zbiorowa, w grupach
Środki dydaktyczne:
Worek, ilustracje kojarzące się ze Świętym Mikołajem, kartki z napisami:♦ ten,♦ ta,♦ to, wykonane przez dzieci elfy, koperty, ćwiczenia.
*Czas zajęć:1 jednostka lekcyjna

Przebieg zajęcia:
1.Powitanie: uczniowie powtarzają za n-lem:
Stoimy ramię przy ramieniu. Możemy być wielcy w oka mgnieniu( U. stoją trzymając się za ręce). Możemy być też całkiem mali( U. dotykają rękoma podłogi). Lecz zawsze będziemy sobie pomagali( uścisk dłoni z” sąsiadem” z ławki).
„Mikołaj”- rozwiązanie zagadki-hasła wprowadzającego w tematykę zajęć. Nazywanie przedmiotów związanych z Mikołajem.
W czerwonym płaszczu nocą się skrada
i pod choinką prezenty składa.
Ma długą brodę, czapkę i laskę,
odwiedza dzieci, co obchodzą Gwiazdkę.

Praca w grupach- uzupełnianie brakujących elementów listu- wypowiedzi przedstawicieli grupy. Uzupełnianie listu elementami z wycinanki- praca indywidualna w ćwiczeniach.
Łączenie sylab w wyrazy i poprawne uzupełnianie zdań
*Pisownia wyrazu mikołajki małą lub wielką literą w zależności od jego znaczenia: nazwa miejscowości lub zwyczaj.
Baśniowy świat elfów- praca z tekstem.
Dopisywanie zakończenia zdań na podstawie tekstu,, Świat elfów” czytanego przez n-la i ucznia( elf).
Łączenie zdań z odpowiednim pytaniem.

6.Określanie rodzajów rzeczowników w liczbie pojedynczej.
4. Ćwiczenia przygotowujące do wprowadzenia rodzaju rzeczowników.
• Nauczyciel umieszcza w widocznym miejscu po jednym napisie: ten, ta, to. Następnie podaje dzieciom wyrazy: elf, Marta, worek, gwiazdka, prezent, szkiełko, renifer, baśń, Mikołaj, choinka, ciasteczko. Zadaniem dzieci jest umieszczenie pod odpowiednimi napisami wyrazów podanych przez nauczyciela i wyrecytowanie zestawienia wyrazów, np. ta gwiazdka, to szkiełko, ten elf...
. Ćwiczenia językowe w baśniowym świecie.
• Nauczyciel podaje polecenia, które dzieci wykonują w parach: Umieść elfa na moście. Umieść elfa obok mostu... (za mostem, pod mostem).
• Chętne dzieci umieszczają swojego elfa odpowiednio w stosunku do stolika i podają zdanie opisujące jego położenie, np. Mój elf stoi pod stolikiem.
Ćw.3, s.78- uzupełnianie zdań wyrazami: nad, pod, za, obok. Zadanie pracy domowej- pokolorowanie obrazka z elfami.

7. Podsumowanie zajęć. Kończenie zdań: Dzisiaj nauczyłem się...; Wiem, jak...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.