X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32465
Przesłano:

Wprowadzenie liter j, J. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I

Krąg tematyczny: Odżywiam się zdrowo.
Temat dnia: Przygotowuję potrawy z jajek.
Treści programowe realizowane na zajęciach:
1.1a-uczeń obdarza uwagą dzieci i dorosłych,słucha ich wypowiedzi i chce rozumieć,co przekazują,
1.1 b-w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy,mówi na temat,zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób;
1. 2b-zna litery alfabetu,czyta i rozumie proste teksty,
1.2 c-pisze proste,krótkie zdania,przepisuje;dba o estetykę i poprawność graficzną pisma,
1.2 d-posługuje się ze zrozumieniem określeniami:wyraz,głoska,litera,sylaba,zdanie;
5.2-współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej,przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej;
10.4-wie,że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiec poprzez właściwe odżywianie się.
Cele operacyjne(uczeń):
-słucha tekstów czytanych przez n-la i wypowiada się na temat,
-poprawnie pisze litery „j” i „J”oraz połączenia ich z innymi literami,
-tworzy wyrazy z sylab i łączy je z rysunkami,
-wie, że właściwe odżywianie chroni przed chorobami.
Metody pracy:-aktywizujące,
-słowna-wypowiedzi ustne,praca z tekstem
-oglądowa-obserwacja,pokaz
-elementy kinezjologii

Formy pracy:
-indywidualna,zbiorowa
Środki dydaktyczne:
Podręcznik „ Nowe już w szkole”,semI,ćwiczenia cz.1,sem.1;jajko ugotowane na twardo i miękko,miseczki(2szt.),kartoniki z modelami liter „j” i „J’’drukowanych i pisanych.
*Czas zajęć:1 jednostka lekcyjna

Przebieg zajęcia:

1.Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy „Jajko”-wprowadzenie do tematu dnia.
*wydobycie humoru zawartego w wierszu
2.Wprowadzenie liter „j”, „J” na podstawie wyrazów „jajko”, „Jola”.
*ćwiczenia w pisaniu liter i ich połączeń z innymi literami,
*przepisywanie do zeszytów wyrazów z nowymi wyrazami,
*tworzenie wyrazów z podanych sylab,
*kreślenie „leniwych ósemek”,
*głośne czytanie tekstu „Kolacja Joli i Jarka”,
*odpowiedzi na pytania n-la na podstawie tekstu,
*”Co oni jedzą”.uzupełnianie podpisów po ilustracjami w zeszycie ćwiczeń.
3.Tworzenie słownika tematycznego:Co możemy zrobić z jajek?
4. „Jajko parzy”-zabawa ruchowa w kole.
5.Podziękowanie dzieciom za aktywny udział na lekcji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.