X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32424
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Przykładowe scenariusze zajęć z języka angielskiego w przedszkolu - cykl tematyczny "My body. Utrwalamy nazwy części ciała"

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
Grupa wiekowa: 4-latki
Czas trwania zajęcia: 20 minut
Temat: My face. Poznajemy części twarzy.
Słownictwo: face, eye, nose, mouth, tongue.
Wyrażenia i struktury zdaniowe: Touch your nose, ears...! etc.
Cele:
dziecko rozumie i potrafi wykonać polecenia: Stand up, let's make a circle, sit down, close your eyes, open your eyes.
dziecko pozna części twarzy w języku angielskim;
dziecko będzie śpiewało piosenkę Touch your...!
Pomoce dydaktyczne: plakat z narysowanymi na nim częściami twarzy , magnetofon, płyta CD, karteczki.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.).
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2
Nauczyciel pokazuje dzieciom plakat z narysowanymi na nim częściami twarzy. Wskazuje na wybraną część twarzy np. nos i objaśnia angielski odpowiednik. Dzieci słuchają i powtarzają za nauczycielem.
Nauczyciel włącza nagranie z piosenką Touch your...! Dzieci słuchają i wskazują części twarzy o których mowa w piosence.
Po wysłuchaniu piosenki nauczyciel rysuje twarz misia na tablicy. Prosi dzieci, aby one również narysowały twarz misia na swoich kartkach. Po pewnym czasie wszyscy podnoszą swoje rysunki do góry. Nauczyciel wydaje polecenia w języku angielskim aby dzieci wskazały np. nosek czy oko misia. Po zakończeniu ćwiczenia nauczyciel chwali dzieci.
Zabawa po okręgu ze śpiewem ( na melodię „Panie Janie”).
Walking walking. Walking walking. Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running. Running running running.
Now let's stop. Now let's stop.
Dzieci, ustawione jedno za drugim, maszerują, skaczą i biegają w kółku zgodnie z treścią piosenki. .
ETAP 3
Dzieci wspólnie z nauczycielem mówią wierszyk na pożegnanie:
Good-bye, good-bye,
have a nice day,
good-bye, good-bye,
come again to play!
Ilustracja ruchowa „Lotu do Polski”.


SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
Grupa wiekowa: 3-latki
Czas trwania zajęcia: 15 minut
Temat: My body. Utrwalamy nazwy części ciała.
Słownictwo: face, eye, nose, mouth, tongue, legs, hand, head.
Wyrażenia i struktury zdaniowe: Touch your nose, ears...! etc.
Cele:
dziecko rozumie i potrafi wykonać polecenia: Stand up, let's make a circle, sit down, close your eyes, open your eyes.
dziecko pozna i utrwali części ciała w języku angielskim;
dziecko będzie śpiewało piosenkę Touch your...!
Pomoce dydaktyczne: magnetofon, płyta CD, karty obrazkowe z nazwami części ciała/flashcards, karteczki, lalki (bądź maskotki dostępne w sali), duży obrazek przedstawiający ciało człowieka, opaska do zakrycia oczu.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.).
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Przypomnienie piosenki „Touch your...” z płyty CD – wspólne je zaśpiewanie.
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2
Przypomnienie nazw części ciała poznanych na poprzednich zajęciach na podstawie obrazków/flashcards.
Nauczyciel prezentuje dzieciom części ciała po angielsku wskazując je na sobie. Dzieci wykonują czynności. Następnie robi to ponownie, tym razem dzieci również powtarzają nazwy angielskie: legs, hands, head , etc.
Nauczyciel rozdaje dzieciom lalki podaje dzieciom nazwę części ciała a ich zadaniem jest pokazanie jej na lalce. Można także wykorzystać jedną lalkę, którą dzieci przekazują sobie jeden po drugim.
Dzieci stoją w kółeczku. Po kolei wychodzą na środek nauczyciel wskazuje jakąś część ciała (np.: podnosi rękę, potrząsa nogą, kręci stopą) zadaniem dzieci jest powtórzyć czynność i podać chórem nazwę po angielsku.
Dzieci siadają na dywanie i wykonują podobne ruchy, ale siedząc, zatem zadanie jest utrudnione. Nauczyciel za każdym razem nazywa część ciała, którą należy wprawić w ruch.
Zabawa ruchowa. Jedno dziecko ma zasłonięte oczy, reszta stoi tuż obok. Nauczyciel wypowiada komendę “hand” i dziecko z opaską ma za zadanie złapać jakąś osobę z grupy za rękę. Jeśli mu się uda, oddaje opaskę tej osobie i teraz ona słucha komendy.
ETAP 3
Dzieci wspólnie z nauczycielem mówią wierszyk na pożegnanie:
Good-bye, good-bye,
have a nice day,
good-bye, good-bye,
come again to play!
Ilustracja ruchowa „Lotu do Polski”.


SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
Grupa wiekowa: 4-latki
Czas trwania zajęcia: 20 minut
Temat: My body. Utrwalamy nazwy części ciała.
Słownictwo: face, eye, nose, mouth, tongue, legs, hand, head.
Wyrażenia i struktury zdaniowe: Touch your nose, ears...! etc.
Cele:
dziecko rozumie i potrafi wykonać polecenia: Stand up, let's make a circle, sit down, close your eyes, open your eyes.
dziecko utrwali części ciała w języku angielskim;
dziecko będzie śpiewało piosenkę Touch your...!
Pomoce dydaktyczne: magnetofon, płyta CD, karty obrazkowe z nazwami części ciała, balony.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.).
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Przypomnienie piosenki „Touch your...” z płyty CD – wspólne je zaśpiewanie.
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2
Przypomnienie nazw części ciała poznanych na poprzednich zajęciach na podstawie obrazków/flashcards.
Gimnastyka nauczyciel wydaje kilka poleceń: Hands up! hands down! Stand Up! Sit down! Jump! Jump! Jump! Stop! Take a seat! Touch your leg! Touch your head! Stop!
Nauczyciel wydaje te same polecenia co w poprzednim zadaniu, ale robi to w różnym tempie: mówi bardzo wolno, wolno, średnio, szybko i coraz szybciej dzieci mają dopasować tempo wykonywanej czynności do tempa mówienia.
Action Race wyścigi. Dzieci dzieli się na dwie drużyny. Kolejno na środek sali wychodzi po jednej osobie z każdej drużyny. Nauczyciel wydaje polecenie i dzieci mają je wykonać (touch your hand, head, knee, leg, toe, etc..). To, które pierwsze wykona zadanie zdobywa punkt dla swojej drużyny. Osoby reprezentujące drużyny zmieniają się.
Ballooning nauczyciel podaje nazwy części ciała, a dzieci muszą utrzymać balon w powietrzu dotykając go tylko podaną częścią ciała. Osoba, która najdłużej utrzyma swój balon dostaje punkt.
Zabawa ruchowa „Head to head”. Gdy muzyka ucichnie – dzieci wykonują polecenie nauczyciela, np. head to head”.
ETAP 3
Dzieci wspólnie z nauczycielem mówią wierszyk na pożegnanie:
Good-bye, good-bye,
have a nice day,
good-bye, good-bye,
come again to play!
Ilustracja ruchowa „Lotu do Polski”.


SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
Grupa wiekowa: 4-latki
Czas trwania zajęcia: 20 minut
Temat: My body. Utrwalamy nazwy części ciała.
Słownictwo: face, eye, nose, mouth, tongue, legs, hand, head.
Wyrażenia i struktury zdaniowe: Touch your nose, ears...! etc.
Cele:
dziecko rozumie i potrafi wykonać polecenia: Stand up, let's make a circle, sit down, close your eyes, open your eyes.
dziecko utrwali części ciała w języku angielskim;
dziecko będzie śpiewało piosenkę Touch your...!, „Head and shoulders”.
Pomoce dydaktyczne: magnetofn, płyta DC, video, karty pracy „Clothes and body parts”.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.).
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Przypomnienie piosenki „Touch your...” z płyty CD – wspólne je zaśpiewanie.
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2
Przypomnienie nazw części ciała poznanych na poprzednich zajęciach na podstawie obrazków/flashcards.
Nauczyciel puszcza teledysk lecz z wyciszonym głosem i pyta dzieci jakie części ciała pokazywane są na video. Podpowiada ruszając ustami. Dzieci wypowiadają angielskie nazwy z pomocą nauczyciela.
Video puszczone jest raz jeszcze. Tym razem dzieci pokazują części ciała tak jak w teledysku.
Nauczyciel wypowiada słowa klucze, np.: head, shoulders, knees, toes, eyes, ears . Wszyscy wstają i biegają po sali, podczas gdy nauczyciel wypowiada różne słowa po angielsku (znane dzieciom). Jeśli jest to część ciała, dzieci muszą się szybko zatrzymać i chwycić kogoś (ew. siebie) za tę część ciała.
Dzieci pracują w parach muszą najpierw narysować potworka, a potem przekazać go dziecku obok, które dorysowuje brakujące wg niego części ciała (wedle uznania) potworkowi i je potem nazwać. Nauczyciel monitoruje pracę indywidualną ucznia.
Worksheet „Clothes and body parts” - łączenie obrazków w pary.
ETAP 3
Nauczyciel puszcza teledysk ostatni raz. Dzieci wykonują choreografię i starają się już śpiewać piosenkę.
Dzieci wspólnie z nauczycielem mówią wierszyk na pożegnanie:
Good-bye, good-bye,
have a nice day,
good-bye, good-bye,
come again to play!
Ilustracja ruchowa „Lotu do Polski”.


SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
Grupa wiekowa: 3-latki „Krasnoludki”
Czas trwania zajęcia: 15 minut
Temat: My body. Utrwalamy nazwy części ciała.
Słownictwo: hand, fingers, numbers (1-5), mouth, head.
Cele:
dziecko rozumie i potrafi wykonać polecenia: Stand up, let's make a circle, sit down, close your eyes, open your eyes.
dziecko utrwali części ciała w języku angielskim;
dziecko będzie śpiewało piosenkę Touch your...!
Pomoce dydaktyczne: magnetofon, płyta CD, karty obrazkowe z nazwami części ciała/flashcards, ilustracja prezentująca jedną dłoń oraz dwie dłonie; ilustracja prezentująca jedną stopę i dwie stopy, karta pracy z niedokończonymi przedmiotami.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.). Now we are in England – stały element zajęć.
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Przypomnienie piosenki „Touch your...” z płyty CD – wspólne je zaśpiewanie.
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2
Przypomnienie nazw części ciała poznanych na poprzednich zajęciach na podstawie obrazków/flashcards.
Nauczyciel pokazuje ilustrację prezentującą rękę.
- We can see a hand. Show me your hand! These are the fingers. How many fingers do you have? Let's count.
- One, two, three, four, five.
Nauczyciel pokazuje ilustrację prezentującą dwie ręce.
- Now we can see two hands. Show me two hands! Very good!
Nauczyciel pokazuje ilustrację prezentującą jedną stopę.
- Now we can see one foot. Show me one foot! Very good!
Nauczyciel pokazuje ilustrację prezentującą dwie stopy.
- Now we can see two feet in this picture. Show me two feet! Very good!
Karta pracy z niedokończonymi przedmiotami „Co widzisz?” - Dziecko dokańcza rysunek poszczególnych elementów i nazywa je.
- What can you see? Finish drawing the hand/the foot/the mouth/head.
Zabawa po okręgu ze śpiewem ( na melodię „Panie Janie”).
Walking walking. Walking walking. Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running. Running running running.
Now let's stop. Now let's stop.
Dzieci, ustawione jedno za drugim, maszerują, skaczą i biegają w kółku zgodnie z treścią piosenki.
ETAP 3
Dzieci wspólnie z nauczycielem mówią wierszyk na pożegnanie:
Good-bye, good-bye,
have a nice day,
good-bye, good-bye,
come again to play!
Ilustracja ruchowa „Lotu do Polski” - stały element zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.