X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32423
Dział: Przedszkole

Przykładowe scenariusze zajęć z języka angielskiego w przedszkolu - cykl tematyczny "Jest zima, ubieramy się ciepło"

Wprowadzenie
Na zaprezentowanych poniżej zajęciach dzieci poznają i uczą się słownictwa związanego z nazwami części ubrań za pomocą kart prezentacyjnych/flashcards, zabaw dydaktycznych, ruchowych, plastycznych i muzycznych. Poznają wygląd i nazwy części ubrania misia Paddingtona – bohatera wielu książek dla dzieci i filmów animowanych. Słuchają i oglądają opowiadanie o chłopcu i jego ulubionych ubraniach.

Liczba zajęć: 4

Czas trwania zajęcia: 20 min.

Wiek dzieci: Zajęcia 1-4 mogą być przeprowadzone z małymi, 4-letnimi dziećmi.

Cele ogólne:
Poszerzanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych i pogody.
Kształtowanie nawyku dbania o zdrowie własne i innych poprzez odpowiednie ubieranie się zimą.
Poznanie słownictwa związanego z nazwami ubrań w języku angielskim.
Rozwijanie umiejętności dopasowania odpowiedniego ubioru do pogody.

Cele szczegółowe:
Dziecko zna zasady ubierania się odpowiednio do temperatury i warunków atmosferycznych.
Dziecko stara się zrozumieć, dlaczego ubranie stosowne do warunków atmosferycznych jest ważne dla zdrowia.
Dziecko nazywa podstawowe ubrania zimowe i letnie (szalik, czapka, kurtka, rękawiczki, spodenki, bluzka) w języku angielskim.
Dziecko umie wskazać wybrane ubranie spośród zaprezentowanych przez nauczyciela za pomocą kart dydaktycznych/flashcards i nazwać je w języku angielskim.
Dziecko ubiera się stosownie do pogody z pomocą drugiej osoby.
Dziecko uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych.
Dziecko rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie.
Dziecko powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie.
Dziecko rozumie ogólny sens krótkiej historyjki opowiadanej przez nauczyciela, wspieranej np. obrazkami.

Słownictwo:
Clothes: shoes, jacket, scarf, hat, coat, boots, dress, socks, skirt, pants, shorts, shirt.
Colours: red, blue, brown, white, yellow, green, black, pink, orange.

Zadania z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
Ob. 1 pkt. 1, 2, Ob. 3 pkt. 2, 3, Ob. 11 pkt. 1, Ob. 16 pkt. 1, 2, 3, 4.

Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.

Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

Obszar 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę).

Obszar 16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej
1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU – ZAJĘCIE 1
Grupa wiekowa: 4-latki
Czas trwania zajęcia: 20 min.
Temat kompleksowy: Jest zima, ubieramy się ciepło.
Temat zajęcia: Ubrania misia Paddingtona.
Słownictwo: cold, hot, scarf, hat, coat, boots, suitcase, bear, oraz nazwy kolorów: red, blue, brown.
Wyrażenia i struktury zdaniowe: „It's cold”, „It's hot”, „It's a suitcase”, „What's missing?”, put on, take off.
Cele:
dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę „Sit down, Stand up”;
dziecko rozumie i potrafi wykonać polecenia: Stand up, sit down, let's make a circle, close your eyes, open your eyes.
dziecko pozna wyrażenia i struktury zdaniowe: „It's cold”, „It's hot”, „It's a suitcase”, „What's missing?”, put on, take off.
dziecko zapozna się z nazwami ubrań w języku angielskim;
dziecko będzie umiało wskazać wybrane ubranie spośród zaprezentowanych przez nauczyciela za pomocą kart dydaktycznych/flashcards i nazwać ją w języku angielskim.
Metody i formy pracy:
podające (rozmowa, objaśnienia, polecenia);
poglądowe (prezentacja);
czynnościowe (zadania stawiane dzieciom);
TPR - metoda reagowania całym ciałem (total physical response),
praca z całą grupą – chóralne powtarzanie;
praca indywidualna na forum grupy – wypowiedzi poszczególnych dzieci;
praca indywidualna.
Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD, ilustracje przedstawiające lato i zimę, walizka z ubraniami, karty prezentacyjne/flashcards z nazwami części ciała, ilustracja przedstawiająca misia Paddingtona, sylwety butów dla każdego dziecka, karty pracy przedstawiające kontury misia Paddingtona, kredki, książeczki z przygodami misia Paddingtona.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.).
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Przypomnienie piosenki „„Sit down, Stand Up!” z płyty CD – wspólne je zaśpiewanie.
Sit down, sit down 3x
Clap, clap, clap.
Stand up, stand up 3x
Stamp, stamp, stamp
Sit and stand 2x
Clap, clap, clap, clap.
Stamp, stamp, stamp
Sit and stand 2x
Clap, clap, clap, clap.
Stamp, stamp, stamp
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2
Nauczyciel pokazuje ilustracje przedstawiające lato i zimę.
- It is summer. It is hot! Phew (na słowo hot nauczyciel ociera pot z czoła). Dzieci powtarzają gesty po nauczycielu.
- It is winter. It is cold! Brr! (na słowo cold nauczyciel obejmuje się ramionami i trzęsie się z zimna). Dzieci powtarzają gesty po nauczycielu.
Nauczyciel pokazuje dzieciom tajemniczą walizkę i mówi „It's a suitcase”. Dzieci powtarzają zdanie. Potem pyta się dzieci czy wiedzą co jest w środku (clothes – ubrania). Po kolei wyjmuje z niego ubrania (scarf, hat, coat, boots) i je nazywa. Potem nauczyciel podaje omawiane ubranie wybranemu przez siebie dziecku i zachęca go do powtórzenia nazwy.
Nauczyciel pokazuje dzieciom kolejno karty prezentacyjne/flashcards z nazwami części ubrań (scarf, hat, coat, boots) i wymienia ich nazwy. Następnie nauczyciel podaje pierwszemu dziecku kartę i zachęca dziecko do powtórzenia tego wyrazu. Dziecko powtarza i podaje kartę dziecku siedzącemu obok, które powtarza tą samą czynność, wymawiając słowo. Na koniec ćwiczenia nauczyciel chwali wszystkie dzieci.
Zabawa “What’s missing?”. Nauczyciel prosi dzieci o zamknięcie oczu “Close your eyes”. Następnie zakrywa jakiś obrazek i prosi o otworzenie oczu. „Open your eyes. What’s missing?” Dzieci odgadują jakiej karty brakuje.
Piosenka ilustrowana gestem – dzieci śpiewają piosenkę „Clothes” i ilustrują gestami słowa:
put on – udają, że zakładają poszczególne części garderoby;
hat – udają, że zakładają kapelusz;
coat – udają, że zakładają płaszcz (mogą udawać zapinanie guzików i wciąganie rękawków);
boots – udają, że zakładają buty;
take off – wykonują wszystkie wyżej wymienione czynności w odwrotnym kierunku;
po słowie cold – obejmują się ramionami i trzęsą z zimna;
po słowie hot – wycierają pot z czoła.
Clothes
It's cold! Brr!
Let's put on
A hat, a hat, a hat
A coat, a coat, a coat
And booots, boots, boots.
It's hot! Phew!
Let's take off
A hat, a hat, a hat
A coat, a coat, a coat
And booots, boots, boots.
Nauczyciel pokazuje ilustrację przedstawiającą misia Paddingtona.
- Who is this?
- It's a bear. His name is Paddington.
Nauczyciel wyjaśnia dzieciom kim jest miś Paddington (wybrane informacje z tabelki).
- Look at his clothes. A hat/a coat/boots and suitcase. What colour is the hat?
- The hat is red.
- What colour is the coat?
- The coat is blue.
- What colour are the boots?
- The boots are red.
- What colour is the suitcase?
- The suitcase is brown.
Zabawa „Kolorowe pary butów”. Dzieci otrzymują sylwety butów, biegają po sali. Kiedy nauczyciel pokaże but w danym kolorze muszą odszukać osobę mającą but w takim samym kolorze.
ETAP 3:
Dzieci otrzymują karty pracy przedstawiające kontury misia Paddingtona. Zadaniem ich jest dokończenie rysunku i części garderoby zgodnie z poleceniami:
- Finish drawing the hat/the coat/the boots/the suitcase.
- Colour in the hat/the coat//the boots/the suitcase. The hat is red. The coat is blue. The boots are red. The suitcase is brown.
Ilustracja ruchowa lotu do Polski – stały element zajęć. Podróży do Polski towarzyszy piosenka „Let's go to Poland”.
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Are you ready? Are you ready? Are you ready to say bye-bye!
W czasie wolnym dzieci oglądają książeczki z przygodami misia Paddingtona.
Miś Paddington to znany angielski miś, stworzony przez pisarza Michaela Bonda. Jest bohaterem wielu książek i filmów animowanych, a nawet filmu pełnometrażowego. Swoje imię zawdzięcza nazwie stacji kolejowej w Londynie, na której został znaleziony przez państwa Brownów i zabrany do domu. Od tego momentu rozpoczął pełne przygód życie, spotykał wciąż nowych przyjaciół. Na stacji Paddington można znaleźć rzeźbę niedźwiadka, upamiętniającą miejsce rozpoczęcia nowego życia bajkowego misia. W Londynie znajduje się tzw. Szlak Misia Paddingtona, który powstał w celu promocji filmu o nim. Paddington nosi kapelusz, kalosze, płaszczyk i przeważnie nie rozstaje się ze swoją walizką. To miły, grzeczny i spokojny miś.


SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU – ZAJĘCIE 2
Grupa wiekowa: 4-latki
Czas trwania zajęcia: 20 min.
Temat kompleksowy: Jest zima, ubieramy się ciepło.
Temat zajęcia: Zimowe ubrania.
Słownictwo: shoes, jacket, scarf, socks, hat, bear, coat, boots, pants, suitcase.
Wyrażenia i struktury zdaniowe: „Now you'll stand up if you are having...”, „What colour is...?”
Cele:
dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę „Clothes”;
dziecko rozumie i potrafi wykonać polecenia: Stand up, let's make a circle, sit down, close your eyes, open your eyes.
dziecko powtórzy poznane na poprzednich zajęciach słownictwo związane z nazwami ubrań;
dziecko pozna wyrażenia i struktury zdaniowe: „Now you'll stand up if you are having...”, „What colour is...?”;
dziecko potrafi opisać wybrane ubrania z użyciem kolorów;
dziecko będzie umiało wskazać wybrane ubranie spośród zaprezentowanych przez nauczyciela za pomocą kart dydaktycznych i nazwać ją w języku angielskim;
dziecko próbuje segregować szaliki według długości.
Metody i formy pracy:
podające (rozmowa, objaśnienia, polecenia);
poglądowe (prezentacja);
czynnościowe (zadania stawiane dzieciom);
TPR - metoda reagowania całym ciałem (total physical response),
praca indywidualna na forum grupy – wypowiedzi poszczególnych dzieci;
praca indywidualna.
Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD, karty prezentacyjne/flashcards z nazwami ubrań, duża lalka, ubranka dla lalki, karty pracy z misiem Paddingtonem i ubrankami kredki.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.).
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Przypomnienie piosenki „„Clothes” z płyty CD – wspólne je zaśpiewanie.
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2
Przypomnienie nazw ubrań poznanych na poprzednich zajęciach (scarf, hat, coat, boots) na podstawie obrazków/flashcards. Nazwanie wszystkich ubrań jakie dzieci zapamiętały.
Nauczyciel pokazuje dzieciom kolejno karty prezentacyjne/flashcards z nowym słownictwem (shoes, jacket, socks, pants) i wymienia ich nazwy. Następnie nauczyciel podaje pierwszemu dziecku kartę i zachęca dziecko do powtórzenia tego wyrazu. Dziecko powtarza i podaje kartę dziecku siedzącemu obok, które powtarza tą samą czynność, wymawiając słowo. Na koniec ćwiczenia nauczyciel chwali wszystkie dzieci.
„Ubieramy lalę” – zabawa dydaktyczna. Dzieci muszą zdecydować jakie ubrania ma założyć – jest zimno i pada śnieg. Założy ciepłe skarpetki, spodnie, buty zimowe, kurtkę, szalik, czapkę. Uzasadnianie swojego wyboru. Zwrócenie uwagi na kolejność ubierania się: spodnie, buty, kurtka, szalik, czapka. Wyjaśnianie konsekwencji ubierania się w innej kolejności – spocenie się, wyjście na dwór i w rezultacie przeziębienie.
Zabawa po okręgu ze śpiewem (na melodię „Panie Janie”).
Walking walking. Walking walking. Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running. Running running running.
Now let's stop. Now let's stop.
Dzieci, ustawione jedno za drugim, maszerują, skaczą i biegają w kółku zgodnie z treścią piosenki.
Zabawa „Co zakładam?”. Udawaj, że zakładasz różne części garderoby i poproś dziecko, by patrząc na ciebie zgadywało, co to za ubrania. Potwierdzaj, mówiąc ‘yes’ lub zaprzeczaj, mówiąc ‘no’ i pokazując raz jeszcze zakładanie tej samej części garderoby. Potem dzieci również naśladują zakładanie danego ubrania.
Potem dzieci muszą przyjrzeć się swoim ubrankom. Nauczyciel wymienia nazwę części
ubrania, a dziecko, jeśli je ma to wstaje z miejsca.
- Now you’ll stand up if you are having ..
ETAP 3
Dzieci otrzymują karty pracy z misiem Paddingtonem i ubrankami – Dziecko szuka drogi do części garderoby misia Paddingtona.
- Help Paddington to find his hat/coat/boots/suitcase.
Ilustracja ruchowa lotu do Polski – stały element zajęć. Podróży do Polski towarzyszy piosenka „Let's go to Poland”.
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Are you ready? Are you ready? Are you ready to say bye-bye!


SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU – ZAJĘCIE 3
Grupa wiekowa: 4-latki
Czas trwania zajęcia: 20 min.
Temat kompleksowy: Jest zima, ubieramy się ciepło.
Temat zajęcia: Ubrania letnie i zimowe.
Słownictwo: shoes, jacket, scarf, hat, coat, boots, dress, socks, skirt, pants, shorts, shirt.
Wyrażenia i struktury zdaniowe: „Put on your shoes”, „It's cold”, „It's hot”, „What is this?”, „This is a...”, „What colour is...”.
Cele:
dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę „Put On Your Shoes”;
dziecko rozumie i potrafi wykonać polecenia: Stand up, let's make a circle, sit down, close your eyes, open your eyes.
dziecko powtórzy poznane na poprzednich zajęciach słownictwo związane z nazwami ubrań;
dziecko pozna wyrażenia i struktury zdaniowe: „Put on your shoes”, „What is this?”, „This is a...”, „What colour is...”.
dziecko potrafi opisać ubrania z użyciem kolorów;
dziecko będzie umiało wskazać wybrane ubranie spośród zaprezentowanych przez nauczyciela za pomocą kart dydaktycznych i nazwać ją w języku angielskim.
Metody i formy pracy:
podające (rozmowa, objaśnienia, polecenia);
poglądowe (prezentacja);
czynnościowe (zadania stawiane dzieciom);
TPR - metoda reagowania całym ciałem (total physical response),
praca z całą grupą – chóralne powtarzanie;
praca indywidualna forum grupy – wypowiedzi poszczególnych dzieci.
Pomoce dydaktyczne: magnetofon, płyta CD, karty prezentacyjne/flashcards z nazwami ubrań, sznurek do bielizny, wycięte z kartonu szablony ubrań, dwie szarfy, duże obrazki ubrań.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.).
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Przypomnienie piosenki „„Clothes” z płyty CD – wspólne je zaśpiewanie.
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2
Przypomnienie nazw ubrań poznanych na poprzednich zajęciach (shoes, jacket, scarf, socks, hat, coat, boots, pants) na podstawie obrazków/flashcards. Nazwanie wszystkich ubrań jakie dzieci zapamiętały.
Nauczyciel pokazuje dzieciom kolejno karty prezentacyjne/flashcards z nowym słownictwem (dress, shorts, skirt, shirt) i wymienia ich nazwy. Następnie nauczyciel podaje pierwszemu dziecku kartę i zachęca dziecko do powtórzenia tego wyrazu. Dziecko powtarza i podaje kartę dziecku siedzącemu obok, które powtarza tą samą czynność, wymawiając słowo. Na koniec ćwiczenia nauczyciel chwali wszystkie dzieci.
Nauczyciel rozwiesza na sznurku szablony ubrań – zadaje dzieciom pytanie „What is this?” „This is a...”. Nauczyciel zadaje pytanie o kolor: „What colour is...?” dotyczące rozwieszonych ubrań.
Pogadanka na temat odpowiedniego ubioru w zimne dni. Wymienianie przez dzieci nazw części odzieży, które należy nosić w czasie zróżnicowanej pogody, wskazywanie ich na obrazkach.
Segregowanie ilustracji przedstawiających różne części odzieży na te, które nadają się do noszenia w zimne dni po dworze i na te, które nadają się do noszenia w ciepłe dni.
Nauczyciel odtwarza dzieciom piosenkę „Put On Your Shoes” z płyty CD – dzieci słuchają.
Put on your shoes, your shoes, your shoes. [Gesture putting on your shoes.]
Put on your shoes, your shoes, your shoes. Put on your shoes.
Let's go outside. [Point outside the window.]
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! [Make a "come on...let's go" gesture and then everybody runs around the room in a circle.]
Put on your jacket, your jacket, your jacket. [Gesture pulling a jacket over your shoulders as if it were cold.]
Put on your jacket, your jacket, your jacket. Put on your jacket.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!
Put on your scarf, your scarf, your scarf. [Gesture putting on your scarf.]
Put on your scarf, your scarf, your scarf. Put on your scarf.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!
Put on your hat, your hat, your hat. [Gesture putting on your hat.]
Put on your hat, your hat, your hat. Put on your hat.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!
Put on your shoes. [Gesture putting on your shoes.]
Your jacket. [Gesture putting on your jacket.]
Your scarf. [Gesture putting on your scarf.]
And your hat. [Gesture putting on your hat.]
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!
Nauczyciel pyta dzieci, jakie nazwy ubrań pojawiły się w piosence.
Nauczyciel śpiewa dzieciom każdą zwrotkę, a dzieci powtarzają.
Następnie dzieci śpiewają całą piosenkę„Put On Your Shoes” z podkładem muzycznym z płyty CD. Nauczyciel ilustruje ruchem słowa piosenki, a dzieci próbują po nim powtórzyć.
Zabawa z obrazkami. Nauczyciel umieszcza obrazki z ubraniami w różnych częściach sali. Potem wypowiada nazwę ubrania, a zadaniem dzieci jest podejście i dotknięcie obrazka, na którym ono się znajduje. Chętne dziecko trzyma wszystkie odgadnięte obrazki.
ETAP 3
Dzieci wspólnie z nauczycielem mówią wierszyk na pożegnanie:
Good-bye, good-bye,
have a nice day.
good-bye, good-bye,
come again to play!
Ilustracja ruchowa lotu do Polski – stały element zajęć. Podróży do Polski towarzyszy piosenka „Let's go to Poland”.
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Are you ready? Are you ready? Are you ready to say bye-bye!


SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU – ZAJĘCIE 4
Grupa wiekowa: 4-latki
Czas trwania zajęcia: 20 min.
Temat kompleksowy: Jest zima, ubieramy się ciepło.
Temat zajęcia: Moje ulubione ubrania.

Słownictwo: shoes, jacket, scarf, hat, coat, boots, dress, socks, skirt, pants, shorts, shirt.
Wyrażenia i struktury zdaniowe:
Cele:
dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę „Put On Your Shoes”;
dziecko rozumie i potrafi wykonać polecenia: Stand up, let's make a circle, sit down, close your eyes, open your eyes.
dziecko powtórzy poznane na poprzednich zajęciach słownictwo związane z nazwami części ubrań;
dziecko pozna wyrażenia:
dziecko potrafi opisać ubrania z użyciem kolorów;
dziecko będzie umiało wskazać wybrane ubranie spośród zaprezentowanych przez nauczyciela za pomocą kart dydaktycznych i nazwać ją w języku angielskim.
Metody i formy pracy:
podające (rozmowa, objaśnienia, polecenia);
poglądowe (prezentacja);
czynnościowe (zadania stawiane dzieciom);
TPR - metoda reagowania całym ciałem (total physical response),
praca indywidualna forum grupy – wypowiedzi poszczególnych dzieci;
praca indywidualna.
Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD, karty prezentacyjne/flashcards, walizka z ubraniami, koperta z obrazkami ubranek, laptop, opowiadanie „Favourite clothes” wraz z obrazkami, kręgiel, tamburyno, karty pracy „Clothes and Body Parts”, kredki.
Przebieg zajęć:
ROZPOCZĘCIE LEKCJI – ETAP 1
Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”.
Podróż do Wielkiej Brytanii – Lot do Londynu – ilustracja ruchowa lotu samolotu (start z przysiadu, zapięcie pasów (skrzyżowanie rąk ) lot - bieg z wyciągniętymi w bok ramionami, spoglądanie przez okna samolotu – na lewo, na prawo – lądowanie – przysiad itp.).
Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Przypomnienie piosenki „„Put On Your Shoes” z płyty CD – wspólne je zaśpiewanie.
Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
ETAP 2
Przypomnienie nazw ubrań poznanych na poprzednich zajęciach na podstawie obrazków/flashcards.
Nauczyciel pokazuje walizkę z ubraniami. Prosi wybrane dziecko, by po kolei brało i nazywało ubrania – jeżeli potrafi, może również podawać jego kolor.
Losowanie z koperty obrazków ubranek i zgadywanie co to za ubranko.
Nauczyciel prosi, by dzieci zgadły, które ubrania są jego ulubionymi. Potem prosi chętne dziecko, by pokazało i nazwało jego ulubione ubranie.
Nauczyciel mówi dzieciom, że zaraz opowie odpowiadanie o pewnym chłopcu i jego ulubionych ubraniach. Prosi dzieci o zapamiętanie ich nazw. W trakcie opowiadania nauczyciel pokazuje obrazki.

Favourite clothes”
„What are you doing Mum?”
„I'm taking your old clothes to the charity shop.”
„Wait. They still fit me. Look.”
„Grandma knitted this jumper for me. It's my favourite.”
„The slippers are still OK though.”
„Peter bought me these for my birthday.”
„OK. Well the trousers are fine.”
„I got these for Christmas.” „Yes Christmas 2002”.
„Oh why did I grow so much? I love these clothes.”
„OK you can take them.”
„I didn't take the clothes to the shop.”
„Why not?”
„On the way I found someone who really needed some new clothes.”
Dzieci wymieniają ubrania pojawiające się w opowiadaniu. Potem nauczyciel pyta dzieci:
- The boy’s clothes are too big or too small? (Small) Why are they too small? (He has grown.) Who can wear the clothes now? (His teddy)
Rysowanie na plecach kolegi/ koleżanki jakiegoś ubranka – próba odgadnięcia i podania właściwej nazwy w języku angielskim.
Zabawa z kręglem – Wybrane dziecko obraca kręglem znajdującym się w środku koła z obrazkami/flashcards. Kiedy kręgiel zatrzyma się na jakimś obrazku dziecko podaje nazwę części tego ubrania.
„Pokaz swoje ubranie” – zabawa z elementem biegu.
Dzieci swobodnie biegają w rytmie wygrywanym na instrumencie. Na przerwę
w grze nauczyciel wymienia ubrania, które dzieci odszukują dna sobie i wskazują. Dzieci, które nie maja na sobie wymienionego ubrania, kucają.
Zabawa ruchowa „Spacer przez zaspy śniegu”. Dzieci naśladują ruchem ubieranie się na spacer, następnie maszerują w rytm grającego tamburyna. Gdy przestaje ono wydawać dźwięki ich zadaniem jest stanąć nieruchomo.
Oglądanie opowiadania „Favourite clothes” na laptopie.
ETAP 3
Zabawa ruchowa „Ubrania”. Dzieci mają za zadanie skojarzyć ilustrację przedstawiającą czapkę, rękawiczki, szalik i buty z odpowiednią częścią ciała. Nauczyciel pokazuje ilustrację a dzieci dotykają odpowiedniej części ciała.
Dzieci otrzymują karty pracy „Clothes and Body Parts” - Połącz obrazki z lewej strony z ich odpowiednikami z prawej.
Ilustracja ruchowa lotu do Polski – stały element zajęć. Podróży do Polski towarzyszy piosenka „Let's go to Poland”.
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Let's go to Poland, Poland Let's go to Poland now
Are you ready? Are you ready? Are you ready to say bye-bye!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.